euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Градско првобранилаштво

Градско правобранилаштво града Београда, Одељење за градске општине: Врачар, Звездара, Палилула, Савско венац и Стари град, са седиштем у Београду, улица Његошева 77 врши послове правне заштите имовинских права и интереса Градске општине Врачар.

Skip to content