euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Грађевинске дозволе обједињена процедура

Захтев је иницијални акт којим се покреће обједињена процедура која обухвата поступања надлежних органа по захтеву грађанки и грађана, а односи се на изградњу, доградњу или реконструкцију објеката.

Обједињена процедура укључује издавање грађевинске дозволе, односно решења из чл. 145. Закона о планирању и изградњи, пријаву радова, прибављање сагласности на техничку документацију, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења.

У складу са чланом 8а Закона о планирању и изградњи, чије се одредбе примењују од 1. јануара 2016. године, подношење захтева, размена докумената и поднесака у обједињеној процедури обављају се електронским путем.

Сва акта која у вези са обједињеном процедуром доносе надлежни органи и имаоци јавних овлашћења, као и поднесци и документи који се достављају у обједињеној процедури, укључујући и техничку документацију, достављају се у форми електронског документа.

Захтеве за издавање одобрења која се издају у поступку обједињене процедуре у складу са Законом о планирању и изградњи (грађевинске дозволе, решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи, употребне дозволе) можете поднети на званичној интернет страници Агенције за привредне регистре Републике Србије.

Овде можете преузети:

351-841-2022 Решење о употребној дозволи Младе  Босне 32 од 10.1.2023. (објављено 16.1.2023. године)

351-885-2022 Решење о одбацивању Интернационалних  бригада 47 од  12.1.2023. (објављено 16.1.2023. године)

351-906-2022 Решење о одобрењу Максима  Горког  17а од  11.1.2023. (објављено 16.1.2023. године)

351-803-2022 Решење о одобрењу  радова Максима  Горког  45 од  18.11.2022. (објављено 16.1.2023. године)

351-884-2022 Решење о одбацивању Његошева 13 од 26.12.2022. (објављено 27.12.2022.)

351-874-2022 Грађевинска дозвола Генерала Хорватовића 63 од 26.12.2022. (објављено 27.12.2022.)

351-352-2022 Пријава радова Браће Недића 2 од  14.12.2022. (објављено 20.12.2022. године)

351-871-2022 Решење  о одбацивању Катанићева 22 од  14.12.2022. (објављено 20.12.2022. године)

351-664-2021 Пријава радова Невесињска 10 од  12.1.2022. (објављено 14.12.2022. године)

351-828-2022 Пријава радова Булевар краља Александра  18 ПП8 од  13.12.2022. (објављено 14.12.2022. године)

351-853-2022 Решење о одобрењу Веле Нигринове 8 од  12.12.2022. (објављено 14.12.2022. године)

351-854-2022 Решење  о одбацивању Молерова 25а од  13.12.2022. (објављено 14.12.2022. године)

351-872-2022 Решење о одобрењу Његошева 61 од  13.12.2022. (објављено 14.12.2022. године)

351-285-2020 Пријава радова Светог  Саве 41а од  1.12.2022. (објављено 7.12.2022. године)

351-664-2021 Пријава радова Невесињска 10 од  12.1.2022. (објављено 7.12.2022. године)

351-764-2022 Грађевинска дозвола Ђорђа Вајферта 24 од  14.11.2022. (објављено 7.12.2022. године)

351-808-2022 Измена грађевинске дозоволе Пожаревачка 30 од  30.11.2022. (објављено 7.12.2022. године)

351-834-2022 Измена употребне дозволе Дубљанска 44 од 22.11.2022. (објављено 6.12.2022.)

351-829-2022 Решење о одбацивању за објављивање Макензијева 91 од 29.11.2022. (објављено 6.12.2022.)

351-828-2022 Решење о одобрењу Булевар краља Александра 18 од 30.11.2022. (објављено 6.12.2022.)

351-825-2022 Решење о одобрењу извођења радова Синђелићева 8б од 22.11.2022. (објављено 6.12.2022.)

351-806-2022 Решење о одбацивању Виловског 11 од 15.11.2022. (објављено 6.12.2022.)

351-769-2022 Пријава радова Господара Вучића 119 од 30.11.2022. (објављено 6.12.2022.)

351-102-2022 Пријава радова Голсвордијева 33 од 31.10.2022. (објављено 22.11.2022. године)

351-609-2022 Пријава радова Чернишевског 6 од 31.10.2022. (објављено 22.11.2022. године)

351-712-2022 Пријава радова Синђелићева 18 од 02.11.2022. (објављено 22.11.2022. године)

351-756-2022 Употребна дозвола Михајла  Гавриловића 3 од 27.10.2022. (објављено 22.11.2022. године)

351-769-2022 Измена грађевинске дозволе Господара  Вучића 119 од 26.10.2022. (објављено 22.11.2022. године)

351-814-2022 Решење  о одобрењу извођења радова Милешевска 18  од  18.11.2022. (објављено 22.11.2022. године)

351-827-2022 Решење о одбацивању због ненадлежности Млатишумина од  18.11.2022. (објављено 22.11.2022. године)

351-792-2022 Решење о одбацивању Церска 104 од 9.11.2022. (објављено 14.11.2022. године)

351-797-2022 Грађевинска дозвола Ламартинова 38 од 9.11.2022. (објављено 14.11.2022. године)

351-771-2022 Максима Горког 25 Решење о одобрењу од 1.11.2022. (објављено 3.11.2022.)

351-757-2022 Гружанска 28 Употребна дозвола од 26.10.2022. (објављено 3.11.2022.)

351-738-2022 Генерала Хорватовића 63 Решење о одбацивању од 1.11.2022. (објављено 3.11.2022.)

351-704-2022 Решење о одобрењу Макензијева 91 од 21.10.2022. (објављено 3.11.2022.)

351-767-2022 Решење о одбацивању Максима Горког 45 од 27.10.2022. (објављено 31.10.2022.)

351-765-2022 Решење о одобрењу Алексе Ненадовића 31 од 21.10.2022. (објављено 31.10.2022.)

351-751-2022 Измена грађевинске дозволе Господара Вучића 47 од 24.10.2022. (објављено 31.10.2022.)

351-728-2022 Решење о одбацивању Пожаревачка 30 од 21.10.2022. (објављено 31.10.2022.)

351-610-2022 Решење о одбацивању Ламартинова 38 од 19.9.2022. (објављено 31.10.2022.)

351-748-2022 Решење о одобрењу Вукице Митровић 9 од 20.10.2022. (објављено 25.10.2022.)

351-744-2022 Употребна дозвола Његошева 68 од 24.10.2022. (објављено 25.10.2022.)

351-743-2022 Решење о одобрењу Баба Вишњина 17 од 20.10.2022. (објављено 25.10.2022.)

351-575-2022 Решење о одбацивању Баба Вишњина 17 од 22.8.2022. (објављено 20.10.2022. године)

351-579- 2022 Пријава радова Кнегиње Јулије 5 од 7.10.2022. (објављено 20.10.2022. године)

351-692-2022 Решење  одобрењу Млатишумина 11 од 4.10.2022. (објављено 20.10.2022. године)

351-700-2022 Решење о одбацивању Невесињска 11 од 7.10.2022. (објављено 20.10.2022. године)

351-701-2022 Решење  о одбацивању Церска 107 од 10.10.2022. (објављено 20.10.2022. године)

351-705-2022 Решење  одбацивању Вучедолска 4 од 6.10.2022. (објављено 20.10.2022. године)

351-707-2022 Решење о одбацивању Кнегиње Зорке 42 од 6.10.2022. (објављено 20.10.2022. године)

351-710-2022 Решење о одбацивању Вукице Митровић 9 од 6.10.2022. (објављено 20.10.2022. године)

351-711-2022 Решење о одобрењу Николаја Краснова 8-10 од 17.10.2022. (објављено 20.10.2022. године)

351-712-2022 Решење о изводјењу радова Синђелићева 18 од 6.10.2022. (објављено 20.10.2022. године)

351-714-2022 Пријава радова Његошева 61 од 18.10.2022. (објављено 20.10.2022. године)

 351-714-2022 Решење о одобрењу Његошева 61 од 10.10.2022. (објављено 20.10.2022. године)

351-719-2022 Решење о одбацивању Булевар краља Александра 54б од 12.10.2022. (објављено 20.10.2022. године)

351-722-2022 Решење о одбацивању Макензијева 91 од 18.10.2022. (објављено 20.10.2022. године)

351-734-2022 Решење о одбацивању Максима  Горког 25а од 17.10.2022. (објављено 20.10.2022. године)

351-441-2022 Употребна дозвола Дубљанска 50 од 25.8.2022. (објављено 4.10.2022. године)

351-659-2022 Решење о одбацивању Смиљанићева 39 од 30.9.2022. (објављено 4.10.2022. године)

351-662-2022 Решење о одбацивању  Сазонова 91 од 26.9.2022. (објављено 4.10.2022. године)

351-663-2022 Решење о одобрењу Метохијска 2а од 26.9.2022. (објављено 4.10.2022. године)

351-667-2022 Решење о одбацивању због ненадлежности од 22.9.2022. (објављено 4.10.2022. године)

351-680-2022 Решење о одбацивању Синђелићева 18 од 26.9.2022. (објављено 4.10.2022. године)

351-673-2022 Одбацивање због ненадлежности за објављивање од од 26.9.2022. (објављено 28.9.2022.)

351-666-2022 Решење о одбацивању Симе Игуманова 4 од 26.9.2022. (објављено 28.9.2022.)

351-661-2022 Решење о одобрењу Светог Саве 20 од 23.9.2022. (објављено 28.9.2022.)

351-579-2022 Грађевинска дозвола Кнегиње Јулије 5 од 23.9.2022. (објављено 28.9.2022.)

351-543-2022 Решење о одбијању Гружанска 28 од 21.9.2022. (објављено 28.9.2022.)

351-350-2022 Исправка техничке грешке Чубурска 10 од 23.9.2022. (објављено 28.9.2022.)

351-25-2021 решење о исправци техничке грешке Чернишевског 6 од 26.9.2022. (објављено 28.9.2022.)

351-653-2022 Решење о одобрењу Патријарха Варнаве 19 од 19.9.2022. (објављено 22.9.2022.)

351-657-2022 Решење о одбацивању Новопазарска 52 од 19.9.2022. (објављено 22.9.2022.)

351-658-2022 Решење о одобрењу Хаџи Мелентијева 42 од 19.9.2022. (објављено 22.9.2022.)

351-612-2022 Потврда о пријави радова Јужни Булевар 32-34 од 20.9.2022. (објављено 22.9.2022.)

351-610-2022 Решење о одбацивању Ламартинова 38 од 19.9.2022. (објављено 22.9.2022.)

351-578-2022 Решење о одбацивању Макензијева 81 од 20.9.2022. (објављено 22.9.2022.)

351-561-2022 Пријава радова Вукице Митровић 74 од 19.9.2022. (објављено 22.9.2022.)

351-525-2022 Пријава радова Милешевска 51 од 19.9.2022. (објављено 22.9.2022.)

351-608-2022 Решење о одбацивању Његошева 68 од 15.9.2022. (објављено 20.9.2022.)

351-603-2022 Решење о одбацивању Крунска 17 од 15.9.2022. (објављено 20.9.2022.)

351-596-2022 Решење о одбацивању Макензијева 91 од 15.9.2022. (објављено 20.9.2022.)

351-554-2022 Измена решења Ђердапска 7 од 16.9.2022. (објављено 20.9.2022.)

351-462-2022 Пријава радова Светолика  Ранковића  4 од 12.9.2022.  (објављено 16.9.2022. године)

351-469-2022 Пријава радова Јужни булевар 174 од 12.9.2022.  (објављено 16.9.2022. године)

351-612-2022 Грађевинска дозвола Јужни булевар 32-34 од 12.9.2022.  (објављено 16.9.2022. године)

351-617-2022 Решење о одбацивању Невесињска  11 од 12.9.2022.  (објављено 16.9.2022. године)

351-628-2022 Употребна дозвола Веле Нигринове 12 од 12.9.2022.  (објављено 16.9.2022. године)

351-627-2022 Решење о одобрењу радова ОШ Светозар Марковић од  13.9.2022.  (објављено 14.9.2022. године)

351-533-2022 Решење о одбацивању Лозничка 13 од 5.9.2022. (објављено 8.9.2022.)

351-601-2022 Решење о одбацивању Михајла Гавриловића 3 од 7.9.2022. (објављено 8.9.2022.)

351-615-2022 Решење о одбацивању Јанка Веселиновића 8 од 7.9.2022. (објављено 8.9.2022.)

351-630-2022 Решење о одбацивању Метохијска 2а од 6.9.2022. (објављено 8.9.2022.)

351-116-2022 Пријава радова Синђелићева 6 од 22.8.2022. (објављено 8.9.2022.)

351-302-2019 Пријава Радова Хаџи Мелетијева 67 од 25.8.2022. (објављено 8.9.2022.)

351-600-2022 Решење о одобрењу Кнеза од Семберије 10 од 31.8.2022. (објављено 8.9.2022.)

351-406-2022 Употребна дозвола Скерлићева 6 од 25.8.2022. (објављено 8.9.2022.)

351-455-2022 Решење о одбацивању Господара Вучића 143 од 26.8.2022. (објављено 8.9.2022.)

351-491-2022 Решење о одбацивању Хаџи Мелетијева 56 од 24.8.2022. (објављено 8.9.2022.)

351-500-2022 Решење о одбацивању Смиљанићева 39 од 24.8.2022. (објављено 8.9.2022.)

351-516-2022 Грађевинска дозвола Господара Вучића 119 од 16.8.2022. (објављено 8.9.2022.)

351-542-22 Решење о одобрењу извођења радова Г. Хорватовића 55 од 8.8.2022. (објављено 8.9.2022.) 

351-556-2022 Решење о одбацивању Ђорђа Вајферта 68 од 16.8.2022. (објављено 8.9.2022.)

351-570-2022 Измена употребне дозволе Молерова 57 од 17.8.2022. (објављено 8.9.2022.)

351-575-2022 Решење о одбацивању Баба Вишњина 17 од 22.8.2022. (објављено 8.9.2022.)

351-583-2022 Решење о одбацивању Максима Горког 25а од 25.8.2022. (објављено 8.9.2022.)

351-561-2022 Грађевинска дозвола од 18.8.2022.  (објављено 19.8.2022. године)

351-564-2022 Решење о одбацивању  од 17.8.2022.  (објављено 19.8.2022. године)

351-601-2020 Потврда о пријави радова Пожаревачка 30 од 10.8.2022. (објављено 15.8.2022.)

351-559-2022 Решење о одбацивању K Milana 21 од 11.8.2022. (објављено 15.8.2022.)

351-542-22 Resenje o odobrenju izvodjenja radova G Horvatovica од 8.8.2022. (објављено 15.8.2022.)

351-536-22 Rešenje o odbacivanju B Nedica од 9.8.2022. (објављено 15.8.2022.)

351-525-2022 Решење о одобрењу извођења радова Милешевска 51 од 2.8.2022. (објављено 15.8.2022.)

351-515-2022 Грађевинска дозвола Коче Капетана 49 од 2.8.2022. (објављено 4.8.2022.)

351-475-2022 Решење о одбацивању Кнегиње Јулије 5 од 3.8.2022. (објављено 4.8.2022.)

351-404-2022 Употребна дозвола Молерова 57 од 3.8.2022. (објављено 3.8.2022.)

351-522-2022 Решење о одбацивању захтева Михаила Гавриловића 3 од 3.8.2022. (објављено 3.8.2022.)

351-514-2022 Потврда о пријави радова Његошева 12 од 2.8.2022. (објављено 3.8.2022.)

351-459-2022 Потврда о пријави радова Кнеза Милоша од 3.8.2022. (објављено 3.8.2022.)

351-414-2022 Употребна дозвола Церска 107 од 2.8.2022. (објављено 3.8.2022.)

351-350-2022 Употребна дозвола Стојана Протића од 2.8.2022. (објављено 3.8.2022.)

251-439-2022 Решење о одбацивању ЂорЂа Вајферта 68 од 3.8.2022. (објављено 3.8.2022.)

351-514-2022 Решење о одобрењу Његошева 12 од 28.7.2022. (објављено 29.7.2022.)

351-507-2022 Решење о одбијању захтева Скерлићева 30 од 26.7.2022. (објављено 29.7.2022.)

351-469-2022 Грађевинска дозвола Јужни Булевар 174 од 25.7.2022. (објављено 29.7.2022.)

351-490-2022 Решење о одбацивању Војводе Хрвоја од 25.7.2022. (објављено 29.7.2022.)

351-266-2022 Потврда о пријави радова Саве Текалије 7 од 25.7.2022. (објављено 29.7.2022.)

351-397-2022 Потврда о пријави радова Кичевска 3 од 21.7.2022. (објављено 25.7.2022.)

351-409-2022 Потврда о пријави радова Господара Вучића 59 од 21.7.2022. (објављено 25.7.2022.)

351-486-2022 Решење о одбацивању Милешевска 51 од 19.7.2022. (објављено 25.7.2022.)

351-489-2022 Потврда о пријави радова Стојана Протића 12 од 22.7.2022. (објављено 25.7.2022.)

351-496-2022 Решење о одбацивању Шуматовачка 139-141 од 21.7.2022. (објављено 25.7.2022.)

351-497-2022 Решење о одбацивању Шуматовачка. 139-141 од 21.7.2022. (објављено 25.7.2022.)

351-498-2022 Решење о одбацивању Стојана Протића 15 од 21.7.2022. (објављено 25.7.2022.)

351-502-2022 Решење о одбацивању Хаџи Мелентијева 42 од 22.7.2022. (објављено 25.7.2022.)

351-505-2022 Решење о одбацивању Кнегиње Зорке 56 од 22.7.2022. (објављено 25.7.2022.)

351-514-2020 Потврда о пријави радовa Јужни Булевар 32-34 од 21.7.2022. (објављено 25.7.2022.)

351-26-2022 Потврда о пријави радова Стојана Протића од 18.7.2022.  (објављено 19.7.2022. године)

351-402-2022 Употребна дозвола Милешевска 58 од 18.7.2022.  (објављено 19.7.2022. године)

351-442-2022 Решење о одбацивању  Сазонова 91 од 14.7.2022.  (објављено 19.7.2022. године)

351-452-2022 Грађевинска дозвола Николаја Хартвига 3 од 13.7.2022.  (објављено 19.7.2022. године)

351-478-2022 Употребна дозвола Дубљанска 44 од 18.7.2022.  (објављено 19.7.2022. године)

351-457-2022 Решење о одбацивању Господара Вучића 117 од 7.7.2022.  (објављено 14.7.2022. године)

351-459-2022 Решење о одобрењу извођења радова Кнеза Милоша од 12.7.2022.  (објављено 14.7.2022. године)

351-472-2022 Употребна дозвола Његошева 46 од 13.7.2022.  (објављено 14.7.2022. године)

351-435-2022 Грађевинска дозвола Господара Вучића 119 од 7.7.2022.  (објављено 12.7.2022. године)

351-445-2022 Решење о одобрењу извођења радова Кичевска 3 од 6.7.2022.  (објављено 12.7.2022. године)

351-461-2022 Решење о одбацивању Хаџи Мелентијева 42 од 6.7.2022.  (објављено 12.7.2022. године)

351-462-2022 Грађевинска дозвола Светолика Ранковића 4 од 11.7.2022.  (објављено 12.7.2022. године)

351-409-2022 Грађевинска дозвола Господара Вучића 59 од 6.7.2022.  (објављено 7.7.2022. године)

351-440-2022 Решење о одобрењу извођења радова Хаџи Милентијева 75 од 7.7.2022.  (објављено 7.7.2022. године)

351-460-2022 Решење о одбацивању Вукице Митровић 11  од 6.7.2022.  (објављено 7.7.2022. године)

351-215-2022 Потврда о пријави радова Чубурска 18 од 4.7.2022.  (објављено 6.7.2022. године)

351-240-2020 Потврда о пријави радова Трнска 3а од 4.7.2022.  (објављено 6.7.2022. године)

351-284-2022 Потврда о пријави радова Краља Милана 25 од 5.7.2022.  (објављено 6.7.2022. године)

351-292-2022 Решење о одбацивању захтева Дубљанска 44 од 5.7.2022.  (објављено 6.7.2022. године)

351-336-2022 Решење о одбацивању Јужни булевар од 23.6.2022.  (објављено 6.7.2022. године)

351-396-2022 Решење о одбацивању Његошева 46 од 5.7.2022.  (објављено 6.7.2022. године)

351-421-2022 Решење о одбацивању Михаила Гавриловића 3 од 23.6.2022.  (објављено 6.7.2022. године)

351-423-2022 Решење о одобрењу извођења радова Хаџи Проданова 20 од 1.7.2022.  (објављено 6.7.2022. године)

351-437-2022 Решење о одбацивању Скерлићева 16 од 30.6.2022.  (објављено 6.7.2022. године)

351-438-2022 Решење о одбацивању Максима Горког 25 од 29.6.2022.  (објављено 6.7.2022. године)

351-444-2022 Решење о одбацивању Пожаревачка 20 од 30.6.2022.  (објављено 6.7.2022. године)

351-446-2022 Грађевинска дозвола Новопазарска 16 од 5.7.2022.  (објављено 6.7.2022. године)

351-447-2022 Решење о одобрењу извођења радова Саве Текалије 1 од 5.7.2022.  (објављено 6.7.2022. године)

351-449-2022 Решење о одобрењу извођења радова Хаџи Мелентијева 54 од 4.7.2022.  (објављено 6.7.2022. године)

351-454-2022 Решење о одбацивању Светог Саве 20 од 4.7.2022.  (објављено 6.7.2022. године)

351-418-2022 Решење о одбацивању Молерова 46а  од 22.6.2022.  (објављено 22.6.2022. године)

351-424-2022 Решење о одбацивању Кнегиње Зорке 56 од 20.6.2022. (објављено 21.6.2022.)

351-420-2022 Решење о одбацивању Хаџи Мелентијева 54 од 16.6.2022. (објављено 21.6.2022.)

351-415-2022 Решење о одбацивању Саве Текалије 6 од 17.6.2022. (објављено 21.6.2022.)

351-272-2022 Потврда о пријави радова Церска 22 од 13.6.2022. (објављено 15.6.2022.)

351-374-2022 Употребна Шуматовачка 102 од 9.6.2022. (објављено 15.6.2022.)

351-391-2022 Решење о одобрењу извођења радова Крунска 10 од 14.6.2022. (објављено 15.6.2022.)

351-397-2022 Решење о одобрењу извођења радова Кичевска 3 од 10.6.2022. (објављено 15.6.2022.)

351-403-2022 Решење о одбацивању Моравска 8 од 10.6.2022. (објављено 15.6.2022.)

351-342-2022 Употребна дозвола  Сазонова 51 од 6.6.2022. (објављено 10.6.2022.)

351-366-2022 Решење о одбацивању захтева Ђорђа Вајферта 68 од 8.6.2022. (објављено 10.6.2022.)

351-380-2022 Решење о одбацивању захтева Смиљанићева 39 од 2.6.2022. (објављено 10.6.2022.)

351-383-2022 Решење о одбацивању Светог Саве 20 од 3.6.2022. (објављено 10.6.2022.)

351-387-2022 Решење о одбацивању Максима Горког 45 од 9.6.2022. (објављено 10.6.2022.)

351-399-2022 Употребна дозвола Дубљанска 37 од 9.6.2022. (објављено 10.6.2022.)

351-334-2022 Употребна дозвола Краља Милутина 11 од 2.6.2022. (објављено 2.6.2022. године)

351-346-2022 Решење о одбацивању Церска 45 од 30.5.2022. (објављено 2.6.2022. године)

351-349-2022 Решење о одбацивању захтева Милешевска 58 од 1.6.2022. (објављено 2.6.2022. године)

351-375-2022 Решење о одбацивању Господара Вучичћа 59 од 1.6.2022. (објављено 2.6.2022. године)

351-333-2022 Употребна дозвола Граничарска 12 од 23.5.2022. (објављено 25.5.2022. године)

351-353-2022 Решење о одбацивању Скерлићева 16 од 24.5.2022. (објављено 25.5.2022. године)

351-357-2022 Решење о одобрењу извођења радова Младе Босне 5 од 24.5.2022. (објављено 25.5.2022. године)

351-215-2022 Грађевинска дозвола Чубурска 18  од 18.5.2022. (објављено 19.5.2022.)

351-245-2022 Потврда о пријави радова Дубљанска 37  од 18.5.2022. (објављено 19.5.2022.)

351-289-2022 Решење о одбацивању Ђорђа Вајферта 68 од 17.5.2022. (објављено 19.5.2022.)

351-305-2022 Употребна дозволa Војислава Илића 36 од 16.5.2022. (објављено 19.5.2022.)

351-216-2022 Потврда о пријави радова Војводе Хрвоја 16 од 11.5.2022. (објављено 17.5.2022. године)

351-271-2022 Решење о одбацивању Милешевска 58 од 13.5.2022. (објављено 17.5.2022. године)

351-312-2022 Решење о одбацивању Господара Вучића 59 од 11.5.2022. (објављено 17.5.2022. године)

351-318-2022 Решење о одбацивању Интернационалних Бригада 66-68 од 12.5.2022. (објављено 17.5.2022. године)

351-319-2022 Решење о одбацивању Голсвордијева 26 од 13.5.2022. (објављено 17.5.2022. године)

351-320-2022 Решење о одбацивању Младе Босне 5  од 16.5.2022. (објављено 17.5.2022. године)

351-266-2022 Грађевинска дозвола Новопазарска 16 од 28.4.2022. (објављено 11.5.2022.)

351-44-2022 Потврда о пријави радова Младе Босне 28 од 28.4.2022. (објављено 11.5.2022.)

351-201-2022 Потврда о пријави радова Булевар краља Александра 18 од 4.5.2022. (објављено 11.5.2022.)

351-209-2022 Потврда о пријави радова Петроградска 9 од 10.5.2022. (објављено 11.5.2022.)

351-223-2022 Потврда о пријави радова Молерова од 9.5.2022. (објављено 11.5.2022.)

351-225-2022 Потврда о пријави радова Патријарха Варнаве 18 од 9.5.2022. (објављено 11.5.2022.)

351-231-2022 Решење о одбацивању Сазонова 89 од 4.5.2022. (објављено 11.5.2022.)

351-266-2022 Потврда о пријави радова Новопазарска 16 од 10.5.2022. (објављено 11.5.2022.)

351-272-2022 Грађевинска дозвола Церска 22 од 6.5.2022. (објављено 11.5.2022.)

351-291-2022 Решење о одбацивању Крунска 62а од 9.5.2022. (објављено 11.5.2022.)

351-295-2022 Решење о одбацивању Јована Рајића 12 од 9.5.2022. (објављено 11.5.2022.)

351-296-2022 Решење о одбацивању захтева Хаџи Мелентијева 56 од 10.5.2022. (објављено 11.5.2022.)

351-302-2022 Решење о одбацивању захтева Веле Негринове 12 од 10.5.2022. (објављено 11.5.2022.)

351-303 -2022 Решење о одбацивању Баба Вишњина 17 од 10.5.2022. (објављено 11.5.2022.)

351-316-2021 Потврда о пријави радова Кнегиње Зорке 5 од 10.5.2022. (објављено 11.5.2022.)

351-270-2022 Решење о одбацивању Светолика Ранковића 4 од 27.4.2022. (објављено 28.4.2022.)

351-267-2022 Решење о одбацивању Крунска 10 од 26.4.2022. (објављено 28.4.2022.)

351-262-2022 Решење о одбацивању Војислава Илића 36 од 27.4.2022. (објављено 28.4.2022.)

351-256-2022 Решење о одбацивању Церска 107 од 21.4.2022. (објављено 28.4.2022.)

351-254-2022 Решење о одбацивању Дубљанска 37 од 21.4.2022. (објављено 28.4.2022.)

351-245-2022 Решење о одобрењу извођења радова Дубљанска 37 од 27.4.2022. (објављено 28.4.2022.)

351-239-2022 Потврда о пријави радова Церска од 27.4.2022. (објављено 28.4.2022.)

351-216-2022 Грађевинска дозвола Војводе Хрвоја 16 од 27.4.2022. (објављено 28.4.2022.)

351-183-2022 Решење о одбацивању Моме Капора од 29.4.2022. (објављено 28.4.2022.)

351-224-2022 Потврда о пријави радова Интернационалних бригада 87  од 19.4.2022. (објављено 21.4.2022. године)

351-225-2022 Грађевинска дозвола Патријарха Варнаве 18 од 19.4.2022. (објављено 21.4.2022. године)

351-234-2022 Решење о одбацивању Војислава Илића 36 од 14.4.2022. (објављено 21.4.2022. године)

351-239-2022 Грађевинска дозвола Церска 100 од 19.4.2022. (објављено 21.4.2022. године)

351-241-2022 Решење о одбацивању  Граничарска 12 од 18.4.2022. (објављено 21.4.2022. године)

351-244-2022 Решење о одбацивању Церска 22 од 14.4.2022. (објављено 15.4.2022.)

351-228-2022 Решење о одбацивању Новопазарска 16 од 14.4.2022. (објављено 15.4.2022.)

351-209-2022 Решење о одобрењу извођења радова Петроградска 9 од 13.4.2022. (објављено 15.4.2022.)

351-206-2022 Решење о одбацивању Шуматовачка 110 од 6.4.2022. (објављено 15.4.2022.)

351-226-2022 Решење о одбацивању Смиљанићева 18 oд 7.4.2022. (објављено 14.4.2022.)

351-224-2022 Грађевинска дозвола Интернационалних бригада 87 oд 13.4.2022. (објављено 14.4.2022.)

351-223-2022 Грађевинска дозвола Молерова oд 13.4.2022. (објављено 14.4.2022.)

351-221-2022 Решење о одбацивању Сазонова 88 oд 7.4.2022. (објављено 14.4.2022.)

351-210-2022 Решење о одбацивању захтева Стојана Протића 59 oд 6.4.2022. (објављено 14.4.2022.)

351-201-2022 Решење о одобрењу извођења радова Булевар Краља Александра 81 oд 11.4.2022. (објављено 14.4.2022.)

351-199-2022 Потврда о пријави радова Церска 107 oд 8.4.2022. (објављено 14.4.2022.)

351-166-2022 Потврда о пријави радова Хаџи Проданова 2 oд 11.4.2022. (објављено 14.4.2022.)

351-217-2022 Решење о одбацивању Церска 100 од 6.4.2022. (објављено 7.4.2022.)

351-208-2022 Решење о одобрењу извођења радова Дубљанска 27 од 6.4.2022. (објављено 7.4.2022.)

351-205-2022 Решење о одбацивању Сазонова 51 од 5.4.2022. (објављено 7.4.2022.)

351-200-2022 Решење о одбацивању Дубљанска 44 од 6.4.2022. (објављено 7.4.2022.)

351-793-2021 закључака о одбацивању Шуматовачка 102 од 1.4.2022. (објављено 5.4.2022.)

351-205-2022 Решење о одбацивању Сазонова 51 од 5.4.2022. (објављено 5.4.2022.)

351-194-2022 Решење о одбацивању Хаџи Мелентијева 53 од 1.4.2022. (објављено 5.4.2022.)

351-192-2022 Решење о одбацивању Церска 22 од 31.3.2022. (објављено 5.4.2022.)

351-180-2022 Решење о одбацивању захтева Војислава Илића 36 од 4.4.2022. (објављено 5.4.2022.)

351-122-2022 Потврда о пријави радова Дубљанска 37 од 1.4.2022. (објављено 5.4.2022.)

351-121-20222 Решење о одбацивању Молерова од 1.4.2022. (објављено 5.4.2022.)

351-822-2021 Решење о одбацивању Веле Нигринове 12 од 30.3.2022. (објављено 31.3.2022.)

351-617-2021 Потврда о пријави радова Хаџи Проданова 2 од 31.3.2022. (објављено 31.3.2022.)

351-199-2022 Грађевинска дозвола Церска 107 од 30.3.2022. (објављено 31.3.2022.)

351-169-2022 Решење о одбацивању Краља Милана 25 од 29.3.2022. (објављено 31.3.2022.)

351-183-2022 Решење о одбацивању Моме Капора од 29.3.2022. (објављено 31.3.2022.)

351-173-2022 Решење о одбацивању Церска 107 од 23.3.2022. (објављено 31.3.2022.)

351-171-2022 Решење о одбацивању Новопазаска 16 од 24.3.2022. (објављено 31.3.2022.)

351-170-2022 Решење о одбацивању Патријарха Варнаве 18 од 24.3.2022. (објављено 31.3.2022.)

351-166-2022 Решење о одобрењу извођења радова Хаџи Проданова 2 од 28.3.2022. (објављено 31.3.2022.)

351-153-2022 Употребна дозвола Саве Текалије 6 од 28.3.2022. (објављено 31.3.2022.)

351-139-2022 Решење о одбацивању Симе Игуманова 25 од 25.3.2022. (објављено 31.3.2022.)

351-111-2022 Решење о одбацивању Граничараска 12 од 29.3.2022. (објављено 29.3.2022.)

351-97-2021 Решење о одбацивању Церска 78 од 29.3.2022. (објављено 31.3.2022.)

351-85-2022 Решење о одбацивању Господара Вучића 143 од 24.3.2022. (објављено 31.3.2022.)

351-122-2022 Решење о одобрењу извођења радова Дубљанска 37 од 11.3.2022. (објављено 16.3.2022.)

351-121-2022 Грађевинска дозвола Цара Николаја 72 од 14.3.2022. (објављено 16.3.2022.)

351-93-2022 Употребна дозвола  Смиљанићева 38 од 9.3.2022. (објављено 16.3.2022.)

351-110-2022 Решење о одбацивању Војводе Хрвоја 16  од 9.3.2022. (објављено 16.3.2022.)

351-143-2022 Решење о одбацивању Војислава Илића 36  од 11.3.2022. (објављено 16.3.2022.)

351-140-2022 Решење о одбацивању Стојана Протића 59 од 11.3.2022. (објављено 16.3.2022.)

351-144-2022 Решење о одбацивању Светог Саве 20 од 14.3.2022. (објављено 16.3.2022.)

351-53-2022 Решење о одбацивању Саве Текелије 6 од 9.3.2022. (објављено 16.3.2022.)

351-33-2022 Решење о одбацивању Скерлићева 6 од 18.2.2022. (објављено 16.3.2022.)

351-904-2021 Потврда о пријави радова Краља Милутина 11 од 15.3.2022. (објављено 16.3.2022.)

351-134-2022 Решење о одбацивању Браће Недића 2 од 7.3.2022. (објављено 10.3.2022.)

351-131-2022 Решење о одбацивању Церска 107 од 7.3.2022. (објављено 10.3.2022.)

351-894-2021 Потврда о пријави радова Михајла Гавриловића 23 од 28.2.2022. (објављено 8.3.2022.)

351-135-2021 Решење о одбацивању Симе Игуманова 25 од 4.3.2022. (објављено 8.3.2022.)

351-132-2022 Решење о oдобрењу извођења радова Смиљанићева 18  од 7.3.2022. (објављено 8.3.2022.)

351-116-2021 Решење о одобрењу извођења радова Синђелићева 4 од 4.3.2022. (објављено 8.3.2022.)

351-102-2022 Решење о одобрењу извођења радова Голсвордијева 33  од 4.3.2022. (објављено 8.3.2022.)

351-29-2022 Решење о одбацивању Симе Игуманова 25 од 21.2.2022. (објављено 24.2.2022.)

351-55-2022 Решење о одбацивању Шуматовачка 139 од 22.2.2022. (објављено 24.2.2022.)

351-71-2022 Решење о одбацивању Цара II Николаја од 22.2.2022. (објављено 24.2.2022.)

351-904-2021 Решење о одобрењу извођења радова Краља Милутина 11 од 22.2.2022. (објављено 24.2.2022.)

351-45-2022 Потврда о пријави радова Бјелановићева 1 од 21.2.2022. (објављено 22.2.2022.)

351-33-2022 Решење о одбацивању Скерлићева 6 од 18.2.2022. (објављено 22.2.2022.)

351-36-2022 Решење о одбацивању Граничарска 12 од 21.2.2022. (објављено 22.2.2022.)

351-57-2022 Решење о обустави Сазонова 89 од 18.2.2022. (објављено 22.2.2022.)

351-58-2022 Решење о одобрењу извођења радова Ресавска 12б од 11.2.2022. (објављено 22.2.2022.)

351-69-2022 Грађевинска дозвола Јужни булевар од 18.2.2022. (објављено 22.2.2022.)

351-75-2022 Решење о обустави Војводе Хрвоја 16 од 18.2.2022. (објављено 22.2.2022.)

351-86-2022 Решење о одобрењу извођења радова Масарикова 4 од 21.2.2022. (објављено 22.2.2022.)

351-894-2021 Грађевинска дозвола Михаила Гавриловића 23 од 9.2.2022. (објављено 22.2.2022.)

351-50-2022 Решење о одбацивању Хаџи Мелентијева 53 од 3.2.2022. (објављено 10.2.2022.)

351-50-2022 Решење о одбацивању Хаџи Мелентијева 53 од 3.2.2022. (објављено 10.2.2022.)

351-44-2022 Грађевинска дозвола Младе Босне 28 од 7.2.2022. (објављено 10.2.2022.)

351-42-2022 Решење о одбацивању Смиљанићева 18 од 7.2.2022. (објављено 10.2.2022.)

351-30-2022 Решење о одобрењу извођења радова Хаџи Мелентијева 45 од 2.2.2022. (објављено 10.2.2022.)

351-27-2022 Грађевинска дозвола Лозничка 13 од 1.2.2022. (објављено 10.2.2022.)

351-5-2022 Грађевинска дозвола Господара Вучића 121 од 31.1.2022. (објављено 2.2.2022.)

351-24-2022 Употребна дозвола Ђердапска 9 од 31.1.2022. (објављено 2.2.2022.)

351-45-2022 Грађевинска дозвола Бјелановићева 1 од 1.2.2022. (објављено 2.2.2022.)

351-14-2022 Решење о одбацивању Синђелићева 4 од 31.1.2022. (објављено 1.2.2022.)

351-34-2022 Решење о одбацивању Ресавска 12б од 27.1.2022. (објављено 1.2.2022.)

351-836-2021 Употребна дозвола  Максима Горког 81 од 27.1.2022. (објављено 1.2.2022.)

351-868-2021 Решење о одбацивању Светолика Ранковића 4 од 31.1.2022. (објављено 1.2.2022.)

351-4-2022 Решење о одбијању Краља Милана 25 од 25.1.2022. (објављено 27.1.2022.)

351-8-2022 Решење о одбацивању Голсвордијева 33 од 26.1.2022. (објављено 27.1.2022.)

351-749-2021 Решење о одбацивању Граничарска 12 од 19.1.2022. (објављено 27.1.2022.)

351-820-2021 Решење о одбацивању Церска 78 од 26.1.2022. (објављено 27.1.2022.)

351-879-2021 Решење о одбацивању Милешевска 58 од 24.1.2022. (објављено 27.1.2022.)

351-891-2021 Решење о одбацивању Господара Вучића 143 од 26.1.2022. (објављено 27.1.2022.)

351-895-2021 Решење о употребној дозволи Шуматовачка 72 од 26.1.2022. (објављено 27.1.2022.)

351-905-2021 Решење о одбацивању Младе Босне 28 од 19.1.2022. (објављено 21.1.2022.)

351-749-2021 Решење о одбацивању Граничарска 12 од 19.1.2022. (објављено 21.1.2022.)

351-890-2021 Решење о одбацивању Бјелановићева 1 од 17.1.2022. (објављено 19.1.2022.)

351-856-2021 Грађевинска дозвола Чернишевског 8 од 17.1.2022. (објављено 19.1.2022.)

351-874-2021 Решење о одбацивању Ђердапска 9 од 13.1.2022. (објављено 19.1.2022.) 

351-843-2021 Потврда о пријави радова Дубљанска 5 од 13.1.2022. (објављено 19.1.2022.)

351-766-2021 Решење о одбацивању Скерлићева 6 од 11.1.2022. (објављено 19.1.2022.)

351-55-2023 Пријава радова Кнегиње Зорке 59 од 18.4.2023. (објављено 21.4.2023. године)

351-138-2023 Решење о одбацивању Голсвордијева 10 од 18.4.2023. (објављено 21.4.2023. године)

351-217-2023 Употребна дозвола Рудничка 10 од 13.4.2023. (објављено 21.4.2023. године)

351-243-2023 Решење о одобрењу Булевар краља Александра 18 ПП3 од 12.4.2023. (објављено 21.4.2023. године)

351-252-2023 Решење о одбацивању Господара Вучића 85 од 18.4.2023. (објављено 21.4.2023. године)

351-221-2023 Решење о одбацивању Сазонова 22 од 7.4.2023. (објављено 12.4.2023.)

351-218-2023 Решење о одбацивању Нишка 8 од 10.4.2023. (објављено 12.4.2023.)

351-204-2023 Грађевинска дозвола Сазонова 64-66 од 7.4.2023. (објављено 12.4.2023.)

351-200-2023 Решење о одбацивању Ресавска 26 од 10.4.2023. (објављено 12.4.2023.)

351-197-2023 Решење  о одбацивању Церска 77 од 10.4.2023. (објављено 12.4.2023.)

351-230-2023 Решење о одбацивању  – Светозара Марковића 26 од 11.4.2023. (објављено 12.4.2023.)

351-186-2023 Решење о одбацивању  – Кумановска 2b од 11.4.2023. (објављено 12.4.2023.)

351-181-2023 Решење о одбацивању – Јадранска 6 од 10.4.2023. (објављено 12.4.2023.)

351-132-2023 Потврда о пријави радова Булевар краља Александра 18 од 4.4.2023.(објављено 6.4.2023. године)

351-183-2023 Решење  о одбацивању Чернишевског 12 од 4.4.2023.(објављено 6.4.2023. године)

351-189-2023 Закључак о одбацивању – локацијски од 29.3.2023.(објављено 6.4.2023. године)

351-196-2023 Решење о одбацивању Чернишевског 8 од 5.4.2023.(објављено 6.4.2023. године)

351-93-2023 Потврда о пријави радова Максима Горког 67 од 28.3.2023.(објављено 31.3.2023. године)

351-104-2023 Потврда о пријави радова Интернационалних бригада 58 од 27.3.2023.(објављено 31.3.2023. године)

351-136-2023 Употребна дозвола Патријарха Варнаве 7 од 27.3.2023.(објављено 31.3.2023. године)

351-147-2023 Решење о одбацивању Рудничка 10 од 30.3.2023.(објављено 31.3.2023. године)

351-163-2023 Решење о одбацивању Сазонова 91 од 29.3.2023.(објављено 31.3.2023. године)

351-174-2023 Решење о одобрењу извођења радова Светог Саве 24 од 21.3.2023.(објављено 31.3.2023. године)

351-874-2022 Потврда о пријави радова Генерала Хорватовића 63 од 27.3.2023.(објављено 31.3.2023. године)

351-878-2022 Потврда о пријави радова Церска 56а од 27.3.2023.(објављено 31.3.2023. године)

351-152-2023 Решење о одбацивању од 21.3.2023. године (објављено 28.3.2023. године)

351-140-2023 Решење о одбацивању од 22.3.2023. године (објављено 28.3.2023. године)

351-144-2023 Потврда о пријави радова Његошева 61 од 20.3.2023. године (објављено 23.3.2023. године)

351-131-2023 Решење о одбацивању Браће Недића 2 од 17.3.2023. године (објављено 23.3.2023. године)

351-67-2023 Потврда о пријави радова Виловског 11 од 20.3.2023. године (објављено 23.3.2023. године)

351-132-2023 Решење о одобрењу извођења радова – БKA18 од 14.3.2023. (објављено 17.3.2023.)

351-30-2023 Решење о одобрењу Мишарска 12-14 од 10.3.2023. (објављено 15.3.2023.)

351-145-2023 Решење о одбацивању Светог Саве 24 од 13.3.2023. (објављено 15.3.2023.)

351-814-2022 Пријава радова Милешевска 18 од 13.3.2023. (објављено 15.3.2023.)

351-53-2023 Решење о одобрењу Светозара Марковића 37 – Хотел Парк од 3.3.2023.(објављено 13.3.2023. године)

351-91-2023 Решење  о одбацивању Гружанска од 8.3.2023.(објављено 13.3.2023. године)

 351-97-2023 Решење о обустави поступка Његошева 61 од 10.3.2023.(објављено 13.3.2023. године)

351-107-2023 Решење о исправци техничке грешке Генерала Хорватовића 62 од 8.3.2023.(објављено 13.3.2023. године)

351-112-2023 Решење о одбацивању Сквер Слободана Марковића 1 од 6.3.2023.(објављено 13.3.2023. године)

351-144-2023 Решење о одобрењу Његошева 61 од 10.3.2023.(објављено 13.3.2023. године)

351-66-2023 Решење о одбацивању Бјелановићева 1 од 1.3.2023.(објављено 7.3.2023. године)

351-93-2023 Измена грађевинске дозволе Максима Горког 67 од 3.3.2023.(објављено 7.3.2023. године)

351-107-2023 Решење о одобрењу Генерала Хорватовића 62 од 3.3.2023.(објављено 7.3.2023. године)

351-116-2023 Решење о одобрењу Церска 104 од 3.3.2023.(објављено 7.3.2023. године)

351-79-2023 Решење о одбацивању Церска 107 од 24.2.2023.(објављено 2.3.2023. године)

351-84-2023 Решење о одбацивању Хаџи Мелентијева 31 од 28.2.2023.(објављено 2.3.2023. године)

351-104-2023 Решење о одобрењу Интернационалних бригада 58 од 28.2.2023.(објављено 2.3.2023. године)

351-462-2022 Решење о исправци техничке грешке од 1.3.2023.(објављено 2.3.2023. године)

351-859-2022 Употребна дозвола Церска 77 од 24.2.2023.(објављено 2.3.2023. године)

351-64-2023 Решење о одобрењу извођења радова Јанка Веселиновића 8 од 20.2.2023.(објављено 24.2.2023. године)

351-67-2023 Решење о одобрењу Виловског 11 од 20.2.2023.(објављено 24.2.2023. године)

351-71-2023 Решење о одбацивању Крунска 17 од 21.2.2023.(објављено 24.2.2023. године)

351-73-2023 Решење о одбацивању Саве Текелије 6 од 21.2.2023.(објављено 24.2.2023. године)

351-904-2022 Потврда о пријави радова Максима Горког 45 од 20.2.2023.(објављено 24.2.2023. године)

351-877-2022 Употребна дозвола Господара Вучића 41 од 26.1.2023. (објављено 7.2.2023.)

351-842-2022 Решење о одобрењу Новопазарска 5-7-9 од 1.2.2023. (објављено 7.2.2023.)

351-42-2023 Решење о одобрењу Кнегиње Зорке 56 од 3.2.2023. (објављено 7.2.2023.)

351-30-2023 Решење о одбацивању Мишарска 12-14 од 31.1.2023. (објављено 7.2.2023.)

351-14-2023 Решење о одобрењу Симе Игуманова број 4 од 18.1.2023. (објављено 7.2.2023.)

351-13-2023 Решење о одобрењу Интернационалних бригада 58 од 19.1.2023. (објављено 7.2.2023.)

351-6-2023 Решење о грађевинској дозволи Вардарска 25 од 19.01.2023. (објављено 19.1.2023. године)

351-21-2023- Решење о одбацивању  – ненадлежност  Тимочка 3 од 17.1.2023. (објављено 16.1.2023. године)

351-8-2023 Решење о одбацивању  Јанка  Веселиновића  8  од  13.1.2023. (објављено 16.1.2023. године)

Skip to content