euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Правна помоћ

У оквиру Услужног центра Одељења за општу управу ГО Врачар врше се послови пружања бесплатне правне помоћи кроз бесплатну правну помоћ у ужем смислу и бесплатну правну подршку и то лицима која припадају некој од категорија предвиђених одредбама Закона о бесплатној правној помоћи (Сл.гласник РС бр.87 од 13.11.2018. године) у циљу омогућавања делотворног и једнаког приступа правди.
Лица овлашћена од стране Министарства правде Републике Србије за пружање бесплатне правне помоћи и одлучивање о захтевима за пружање бесплатне правне помоћи су:

тел: 011 30 81 545

Заинтересовани се могу информисати и обавити усмену консултацију у вези са решавањем правних проблема, а након тога, евентуално, попунити захтев за одобравање бесплатне правне помоћи. Поменути захтев се преузеима у просторијама Услужног цента Одељења за општу управу у приземљу зграде број 77 у Његошевој улици у Београду.
Радно време је сваког радног дана од 7.30 до 15.30.

Skip to content