euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Pravna pomoć

U okviru Uslužnog centra Odeljenja za opštu upravu GO Vračar vrše se poslovi pružanja besplatne pravne pomoći kroz besplatnu pravnu pomoć u užem smislu i besplatnu pravnu podršku i to licima koja pripadaju nekoj od kategorija predviđenih odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (Sl.glasnik RS br.87 od 13.11.2018. godine) u cilju omogućavanja delotvornog i jednakog pristupa pravdi.
Lica ovlašćena od strane Ministarstva pravde Republike Srbije za pružanje besplatne pravne pomoći i odlučivanje o zahtevima za pružanje besplatne pravne pomoći su:

tel: 011 30 81 545

Zainteresovani se mogu informisati i obaviti usmenu konsultaciju u vezi sa rešavanjem pravnih problema, a nakon toga, eventualno, popuniti zahtev za odobravanje besplatne pravne pomoći. Pomenuti zahtev se preuzeima u prostorijama Uslužnog centa Odeljenja za opštu upravu u prizemlju zgrade broj 77 u Njegoševoj ulici u Beogradu.
Radno vreme je svakog radnog dana od 7.30 do 15.30.

Skip to content