euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Informator o radu

Osnovni podaci o državnom organu

Naziv: Gradska opština Vračar

Adresa: Njegoševa br. 77, 11111 Beograd

Matični broj: 07013183

Poreski identifikacioni broj PIB: 101989714

U skladu sa izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu
informacijama od javnog značaja, Informator o radu se objavljuje u
Jedinstvenom informacionom sistemu informatora o radu. Ovaj
informacioni sistem vodi i održava Poverenik za informacije od javnog
značaja i zaštitu podataka o ličnosti, a pristupa mu se preko veb
adrese https://informator.poverenik.rs/pristup.

Informator o radu – OPŠTINSKA UPRAVA VRAČAR

Informator o radu – PREDSEDNIK GRADSKE OPŠTINE VRAČAR

Informator o radu – SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR

Informator o radu – VEĆE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR

Informator o radu – LOKANI OMBUDSMAN GRADSKE OPŠTINE VRAČAR

Adresa za prijem podnesaka:

Njegoševa br. 77, 11000 Beograd

Pisarnica Gradske opštine Vračar

Adresa za prijem elektronskih podnesaka:

sovracar@vracar.rs

Lice odgovorno za tačnost i potpunost podataka koje sadrži Informator:

Gordana Basta, v.d. načelnik Uprave gradske opštine Vračar

Lice ovlašćeno za slobodan pristup informacijama:

Zoran Lukić, Sekretar Skupštine Opštine

Lice ovlašćeno za zaštitu podataka o ličnosti:

Maja Petković, kontakt telefon: +381 11 3081 508, mail: m.petkovic@vracar.rs

Skip to content