euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Deca i porodica

Aktivnosti usmerene na decu i mlade:

Bebi paketići za novorođene bebe na Vračaru

Prijavljivanje: Odeljenju za društvene delatnosti i projekte na broj tel. 011/3081-543

Dokumentacija: Patronažni list (fakultativno) i Izvod iz matične knjige rođenih deteta

Auto sedišta za prvi rođendan deteta

Prijavljivanje: Odeljenju za društvene delatnosti i projekte na broj tel. 011/3081-543, lično ili na mejl m.pejovic@vracar.rs   

Dokumentacija: Obrazac zahteva (u prilogu), Izvod iz matične knjige rođenih deteta i dokaz o prebivalištu deteta (potvrda, pasoš i sl)

Nagrađivanje učenika

Prijavljivanje: Odeljenju za društvene delatnosti i projekte preko Pisarnice ili preko mejl adrese n.krisko@vracar.rs , informacije na broj tel. 011/3081-588

Dokumentacija: Obrazac zahteva, dokumentacija navedena u odgovarajućem obrascu

Obuća i odeća za maloletnu decu iz porodica u stanju socijalne potrebe

Prijavljivanje: Odeljenju za društvene delatnosti i projekte preko Pisarnice ili preko mejl adrese s.samardzic@vracar.rs , informacije na broj tel. 011/3081-537

Dokumentacija: Obrazac zahteva (u prilogu), dokumentacija navedena u obrascu

Skip to content