euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Odeljenje za imovinsko pravne i stambene poslove

Nataša Savić

Načelnik odeljenja

Telefon: 011 30 81 513

Kancelarija 801, VIII sprat

Aleksandra Radisavljević

Koordinator odeljenja

Telefon: 011 30 81 503

Kancelarija 802, 8.sprat

Zorica Simeunović

Koordinator odeljenja

Telefon: 011 30 81 513

Kancelarija 802, VIII sprat

Dragana Simić

Registrator

Telefon: 011 30 81 522

Kancelarija 803, VIII sprat

U Odeljenju za imovinsko-pravne i stambene poslove obrazuje se uža unutrašnja organizaciona jedinica:

U grupi za stambene poslove:

–  vrše se poslovi koji odnose na upravni postupak za iseljenje lica  useljenog bez pravnog osnova u stan ili zajedničke prostorije stambene, odnosno stambeno- poslovne zgrade u skladu sa zakonom kojim se uređuje stanovanje i održavanje zgrada;
– vodi se Registar stambenih zajednica za područje Opštine;
– rešava se po žalbi na zaključak Registratora u skladu sa zakonom kojim se uređuje stanovanje i održavanje zgrada; uvodi se prinudna uprava u stambene zajednice za područje Opštine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stanovanje i održavanje zgrada;
– izdaje  se  uverenje građanima i pravnim licima o podacima iz evidencije i pružaju se obaveštenja;
– sprovodi se postupak administrativnog izvršenja u skladu sa ZUP-om.

 U Grupi za imovinsko-pravne poslove:

– vrše se poslovi koji odnose na vođenje upravnog postupka u predmetima koji se odnose na eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti na svom području, u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak eksproprijacije;
– vođenje evidencije nepokretnosti u javnoj svojini na kojima je Opština korisnik;
– izdavanje uverenja građanima i pravnim licima o podacima iz evidencije i pružanja obaveštenja;
– izradu nacrta odluka i drugih akata i obavljanje poslova stručnog opsluživanja Skupštine i njenih radnih tela, Predsednika i Veća iz delokruga rada Odeljenja;
– vođenje postupka po zahtevima stranaka za zaključenje aneksa ugovora o otkupu stanova;
– otuđenje iz javne svojine Grada, građevinskog zemljišta radi izgradnje objekata do 1500m2 bruto razvijene građevinske površine, odnosno radi ozakonjenja objekata do 400m2 bruto razvijene građevinske površine, na osnovu ovlašćenja gradonačelnika u ime i za račun Grada, u skladu sa zakonom i aktima Grada;
– učestvovanje u obezbeđenju dokumentacije za potrebe izgradnje, adaptacije i sanacije kao i finansiranju investicionog održavanja i opremanja objekata na svom području koji su u javnoj svojini Grada, u skladu sa zakonom i aktima Grada; sprovođenje postupaka administrativnog izvršenja u skladu sa ZUP-om i drugi poslovi u skladu sa zakonom, statutom Grada i Opštine i drugim propisima.

 

Obavljanje drugih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima iz delokruga rada Odeljenja.

Skip to content