euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Građevinske dozvole objedinjena procedura

Zahtev je inicijalni akt kojim se pokreće objedinjena procedura koja obuhvata postupanja nadležnih organa po zahtevu građanki i građana, a odnosi se na izgradnju, dogradnju ili rekonstrukciju objekata.

Objedinjena procedura uključuje izdavanje građevinske dozvole, odnosno rešenja iz čl. 145. Zakona o planiranju i izgradnji, prijavu radova, pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju, izdavanje upotrebne dozvole, pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja.

U skladu sa članom 8a Zakona o planiranju i izgradnji, čije se odredbe primenjuju od 1. januara 2016. godine, podnošenje zahteva, razmena dokumenata i podnesaka u objedinjenoj proceduri obavljaju se elektronskim putem.

Sva akta koja u vezi sa objedinjenom procedurom donose nadležni organi i imaoci javnih ovlašćenja, kao i podnesci i dokumenti koji se dostavljaju u objedinjenoj proceduri, uključujući i tehničku dokumentaciju, dostavljaju se u formi elektronskog dokumenta.

Zahteve za izdavanje odobrenja koja se izdaju u postupku objedinjene procedure u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (građevinske dozvole, rešenja u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji, upotrebne dozvole) možete podneti na zvaničnoj internet stranici Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Ovde možete preuzeti:

351-841-2022 Rešenje o upotrebnoj dozvoli Mlade  Bosne 32 od 10.1.2023. (objavljeno 16.1.2023. godine)

351-885-2022 Rešenje o odbacivanju Internacionalnih  brigada 47 od  12.1.2023. (objavljeno 16.1.2023. godine)

351-906-2022 Rešenje o odobrenju Maksima  Gorkog  17a od  11.1.2023. (objavljeno 16.1.2023. godine)

351-803-2022 Rešenje o odobrenju  radova Maksima  Gorkog  45 od  18.11.2022. (objavljeno 16.1.2023. godine)

351-884-2022 Rešenje o odbacivanju Njegoševa 13 od 26.12.2022. (objavljeno 27.12.2022.)

351-874-2022 Građevinska dozvola Generala Horvatovića 63 od 26.12.2022. (objavljeno 27.12.2022.)

351-352-2022 Prijava radova Braće Nedića 2 od  14.12.2022. (objavljeno 20.12.2022. godine)

351-871-2022 Rešenje  o odbacivanju Katanićeva 22 od  14.12.2022. (objavljeno 20.12.2022. godine)

351-664-2021 Prijava radova Nevesinjska 10 od  12.1.2022. (objavljeno 14.12.2022. godine)

351-828-2022 Prijava radova Bulevar kralja Aleksandra  18 PP8 od  13.12.2022. (objavljeno 14.12.2022. godine)

351-853-2022 Rešenje o odobrenju Vele Nigrinove 8 od  12.12.2022. (objavljeno 14.12.2022. godine)

351-854-2022 Rešenje  o odbacivanju Molerova 25a od  13.12.2022. (objavljeno 14.12.2022. godine)

351-872-2022 Rešenje o odobrenju Njegoševa 61 od  13.12.2022. (objavljeno 14.12.2022. godine)

351-285-2020 Prijava radova Svetog  Save 41a od  1.12.2022. (objavljeno 7.12.2022. godine)

351-664-2021 Prijava radova Nevesinjska 10 od  12.1.2022. (objavljeno 7.12.2022. godine)

351-764-2022 Građevinska dozvola Đorđa Vajferta 24 od  14.11.2022. (objavljeno 7.12.2022. godine)

351-808-2022 Izmena građevinske dozovole Požarevačka 30 od  30.11.2022. (objavljeno 7.12.2022. godine)

351-834-2022 Izmena upotrebne dozvole Dubljanska 44 od 22.11.2022. (objavljeno 6.12.2022.)

351-829-2022 Rešenje o odbacivanju za objavljivanje Makenzijeva 91 od 29.11.2022. (objavljeno 6.12.2022.)

351-828-2022 Rešenje o odobrenju Bulevar kralja Aleksandra 18 od 30.11.2022. (objavljeno 6.12.2022.)

351-825-2022 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Sinđelićeva 8b od 22.11.2022. (objavljeno 6.12.2022.)

351-806-2022 Rešenje o odbacivanju Vilovskog 11 od 15.11.2022. (objavljeno 6.12.2022.)

351-769-2022 Prijava radova Gospodara Vučića 119 od 30.11.2022. (objavljeno 6.12.2022.)

351-102-2022 Prijava radova Golsvordijeva 33 od 31.10.2022. (objavljeno 22.11.2022. godine)

351-609-2022 Prijava radova Černiševskog 6 od 31.10.2022. (objavljeno 22.11.2022. godine)

351-712-2022 Prijava radova Sinđelićeva 18 od 02.11.2022. (objavljeno 22.11.2022. godine)

351-756-2022 Upotrebna dozvola Mihajla  Gavrilovića 3 od 27.10.2022. (objavljeno 22.11.2022. godine)

351-769-2022 Izmena građevinske dozvole Gospodara  Vučića 119 od 26.10.2022. (objavljeno 22.11.2022. godine)

351-814-2022 Rešenje  o odobrenju izvođenja radova Mileševska 18  od  18.11.2022. (objavljeno 22.11.2022. godine)

351-827-2022 Rešenje o odbacivanju zbog nenadležnosti Mlatišumina od  18.11.2022. (objavljeno 22.11.2022. godine)

351-792-2022 Rešenje o odbacivanju Cerska 104 od 9.11.2022. (objavljeno 14.11.2022. godine)

351-797-2022 Građevinska dozvola Lamartinova 38 od 9.11.2022. (objavljeno 14.11.2022. godine)

351-771-2022 Maksima Gorkog 25 Rešenje o odobrenju od 1.11.2022. (objavljeno 3.11.2022.)

351-757-2022 Gružanska 28 Upotrebna dozvola od 26.10.2022. (objavljeno 3.11.2022.)

351-738-2022 Generala Horvatovića 63 Rešenje o odbacivanju od 1.11.2022. (objavljeno 3.11.2022.)

351-704-2022 Rešenje o odobrenju Makenzijeva 91 od 21.10.2022. (objavljeno 3.11.2022.)

351-767-2022 Rešenje o odbacivanju Maksima Gorkog 45 od 27.10.2022. (objavljeno 31.10.2022.)

351-765-2022 Rešenje o odobrenju Alekse Nenadovića 31 od 21.10.2022. (objavljeno 31.10.2022.)

351-751-2022 Izmena građevinske dozvole Gospodara Vučića 47 od 24.10.2022. (objavljeno 31.10.2022.)

351-728-2022 Rešenje o odbacivanju Požarevačka 30 od 21.10.2022. (objavljeno 31.10.2022.)

351-610-2022 Rešenje o odbacivanju Lamartinova 38 od 19.9.2022. (objavljeno 31.10.2022.)

351-748-2022 Rešenje o odobrenju Vukice Mitrović 9 od 20.10.2022. (objavljeno 25.10.2022.)

351-744-2022 Upotrebna dozvola Njegoševa 68 od 24.10.2022. (objavljeno 25.10.2022.)

351-743-2022 Rešenje o odobrenju Baba Višnjina 17 od 20.10.2022. (objavljeno 25.10.2022.)

351-575-2022 Rešenje o odbacivanju Baba Višnjina 17 od 22.8.2022. (objavljeno 20.10.2022. godine)

351-579- 2022 Prijava radova Kneginje Julije 5 od 7.10.2022. (objavljeno 20.10.2022. godine)

351-692-2022 Rešenje  odobrenju Mlatišumina 11 od 4.10.2022. (objavljeno 20.10.2022. godine)

351-700-2022 Rešenje o odbacivanju Nevesinjska 11 od 7.10.2022. (objavljeno 20.10.2022. godine)

351-701-2022 Rešenje  o odbacivanju Cerska 107 od 10.10.2022. (objavljeno 20.10.2022. godine)

351-705-2022 Rešenje  odbacivanju Vučedolska 4 od 6.10.2022. (objavljeno 20.10.2022. godine)

351-707-2022 Rešenje o odbacivanju Kneginje Zorke 42 od 6.10.2022. (objavljeno 20.10.2022. godine)

351-710-2022 Rešenje o odbacivanju Vukice Mitrović 9 od 6.10.2022. (objavljeno 20.10.2022. godine)

351-711-2022 Rešenje o odobrenju Nikolaja Krasnova 8-10 od 17.10.2022. (objavljeno 20.10.2022. godine)

351-712-2022 Rešenje o izvodjenju radova Sinđelićeva 18 od 6.10.2022. (objavljeno 20.10.2022. godine)

351-714-2022 Prijava radova Njegoševa 61 od 18.10.2022. (objavljeno 20.10.2022. godine)

 351-714-2022 Rešenje o odobrenju Njegoševa 61 od 10.10.2022. (objavljeno 20.10.2022. godine)

351-719-2022 Rešenje o odbacivanju Bulevar kralja Aleksandra 54b od 12.10.2022. (objavljeno 20.10.2022. godine)

351-722-2022 Rešenje o odbacivanju Makenzijeva 91 od 18.10.2022. (objavljeno 20.10.2022. godine)

351-734-2022 Rešenje o odbacivanju Maksima  Gorkog 25a od 17.10.2022. (objavljeno 20.10.2022. godine)

351-441-2022 Upotrebna dozvola Dubljanska 50 od 25.8.2022. (objavljeno 4.10.2022. godine)

351-659-2022 Rešenje o odbacivanju Smiljanićeva 39 od 30.9.2022. (objavljeno 4.10.2022. godine)

351-662-2022 Rešenje o odbacivanju  Sazonova 91 od 26.9.2022. (objavljeno 4.10.2022. godine)

351-663-2022 Rešenje o odobrenju Metohijska 2a od 26.9.2022. (objavljeno 4.10.2022. godine)

351-667-2022 Rešenje o odbacivanju zbog nenadležnosti od 22.9.2022. (objavljeno 4.10.2022. godine)

351-680-2022 Rešenje o odbacivanju Sinđelićeva 18 od 26.9.2022. (objavljeno 4.10.2022. godine)

351-673-2022 Odbacivanje zbog nenadležnosti za objavljivanje od od 26.9.2022. (objavljeno 28.9.2022.)

351-666-2022 Rešenje o odbacivanju Sime Igumanova 4 od 26.9.2022. (objavljeno 28.9.2022.)

351-661-2022 Rešenje o odobrenju Svetog Save 20 od 23.9.2022. (objavljeno 28.9.2022.)

351-579-2022 Građevinska dozvola Kneginje Julije 5 od 23.9.2022. (objavljeno 28.9.2022.)

351-543-2022 Rešenje o odbijanju Gružanska 28 od 21.9.2022. (objavljeno 28.9.2022.)

351-350-2022 Ispravka tehničke greške Čuburska 10 od 23.9.2022. (objavljeno 28.9.2022.)

351-25-2021 rešenje o ispravci tehničke greške Černiševskog 6 od 26.9.2022. (objavljeno 28.9.2022.)

351-653-2022 Rešenje o odobrenju Patrijarha Varnave 19 od 19.9.2022. (objavljeno 22.9.2022.)

351-657-2022 Rešenje o odbacivanju Novopazarska 52 od 19.9.2022. (objavljeno 22.9.2022.)

351-658-2022 Rešenje o odobrenju Hadži Melentijeva 42 od 19.9.2022. (objavljeno 22.9.2022.)

351-612-2022 Potvrda o prijavi radova Južni Bulevar 32-34 od 20.9.2022. (objavljeno 22.9.2022.)

351-610-2022 Rešenje o odbacivanju Lamartinova 38 od 19.9.2022. (objavljeno 22.9.2022.)

351-578-2022 Rešenje o odbacivanju Makenzijeva 81 od 20.9.2022. (objavljeno 22.9.2022.)

351-561-2022 Prijava radova Vukice Mitrović 74 od 19.9.2022. (objavljeno 22.9.2022.)

351-525-2022 Prijava radova Mileševska 51 od 19.9.2022. (objavljeno 22.9.2022.)

351-608-2022 Rešenje o odbacivanju Njegoševa 68 od 15.9.2022. (objavljeno 20.9.2022.)

351-603-2022 Rešenje o odbacivanju Krunska 17 od 15.9.2022. (objavljeno 20.9.2022.)

351-596-2022 Rešenje o odbacivanju Makenzijeva 91 od 15.9.2022. (objavljeno 20.9.2022.)

351-554-2022 Izmena rešenja Đerdapska 7 od 16.9.2022. (objavljeno 20.9.2022.)

351-462-2022 Prijava radova Svetolika  Rankovića  4 od 12.9.2022.  (objavljeno 16.9.2022. godine)

351-469-2022 Prijava radova Južni bulevar 174 od 12.9.2022.  (objavljeno 16.9.2022. godine)

351-612-2022 Građevinska dozvola Južni bulevar 32-34 od 12.9.2022.  (objavljeno 16.9.2022. godine)

351-617-2022 Rešenje o odbacivanju Nevesinjska  11 od 12.9.2022.  (objavljeno 16.9.2022. godine)

351-628-2022 Upotrebna dozvola Vele Nigrinove 12 od 12.9.2022.  (objavljeno 16.9.2022. godine)

351-627-2022 Rešenje o odobrenju radova OŠ Svetozar Marković od  13.9.2022.  (objavljeno 14.9.2022. godine)

351-533-2022 Rešenje o odbacivanju Loznička 13 od 5.9.2022. (objavljeno 8.9.2022.)

351-601-2022 Rešenje o odbacivanju Mihajla Gavrilovića 3 od 7.9.2022. (objavljeno 8.9.2022.)

351-615-2022 Rešenje o odbacivanju Janka Veselinovića 8 od 7.9.2022. (objavljeno 8.9.2022.)

351-630-2022 Rešenje o odbacivanju Metohijska 2a od 6.9.2022. (objavljeno 8.9.2022.)

351-116-2022 Prijava radova Sinđelićeva 6 od 22.8.2022. (objavljeno 8.9.2022.)

351-302-2019 Prijava Radova Hadži Meletijeva 67 od 25.8.2022. (objavljeno 8.9.2022.)

351-600-2022 Rešenje o odobrenju Kneza od Semberije 10 od 31.8.2022. (objavljeno 8.9.2022.)

351-406-2022 Upotrebna dozvola Skerlićeva 6 od 25.8.2022. (objavljeno 8.9.2022.)

351-455-2022 Rešenje o odbacivanju Gospodara Vučića 143 od 26.8.2022. (objavljeno 8.9.2022.)

351-491-2022 Rešenje o odbacivanju Hadži Meletijeva 56 od 24.8.2022. (objavljeno 8.9.2022.)

351-500-2022 Rešenje o odbacivanju Smiljanićeva 39 od 24.8.2022. (objavljeno 8.9.2022.)

351-516-2022 Građevinska dozvola Gospodara Vučića 119 od 16.8.2022. (objavljeno 8.9.2022.)

351-542-22 Rešenje o odobrenju izvođenja radova G. Horvatovića 55 od 8.8.2022. (objavljeno 8.9.2022.) 

351-556-2022 Rešenje o odbacivanju Đorđa Vajferta 68 od 16.8.2022. (objavljeno 8.9.2022.)

351-570-2022 Izmena upotrebne dozvole Molerova 57 od 17.8.2022. (objavljeno 8.9.2022.)

351-575-2022 Rešenje o odbacivanju Baba Višnjina 17 od 22.8.2022. (objavljeno 8.9.2022.)

351-583-2022 Rešenje o odbacivanju Maksima Gorkog 25a od 25.8.2022. (objavljeno 8.9.2022.)

351-561-2022 Građevinska dozvola od 18.8.2022.  (objavljeno 19.8.2022. godine)

351-564-2022 Rešenje o odbacivanju  od 17.8.2022.  (objavljeno 19.8.2022. godine)

351-601-2020 Potvrda o prijavi radova Požarevačka 30 od 10.8.2022. (objavljeno 15.8.2022.)

351-559-2022 Rešenje o odbacivanju K Milana 21 od 11.8.2022. (objavljeno 15.8.2022.)

351-542-22 Resenje o odobrenju izvodjenja radova G Horvatovica od 8.8.2022. (objavljeno 15.8.2022.)

351-536-22 Rešenje o odbacivanju B Nedica od 9.8.2022. (objavljeno 15.8.2022.)

351-525-2022 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Mileševska 51 od 2.8.2022. (objavljeno 15.8.2022.)

351-515-2022 Građevinska dozvola Koče Kapetana 49 od 2.8.2022. (objavljeno 4.8.2022.)

351-475-2022 Rešenje o odbacivanju Kneginje Julije 5 od 3.8.2022. (objavljeno 4.8.2022.)

351-404-2022 Upotrebna dozvola Molerova 57 od 3.8.2022. (objavljeno 3.8.2022.)

351-522-2022 Rešenje o odbacivanju zahteva Mihaila Gavrilovića 3 od 3.8.2022. (objavljeno 3.8.2022.)

351-514-2022 Potvrda o prijavi radova Njegoševa 12 od 2.8.2022. (objavljeno 3.8.2022.)

351-459-2022 Potvrda o prijavi radova Kneza Miloša od 3.8.2022. (objavljeno 3.8.2022.)

351-414-2022 Upotrebna dozvola Cerska 107 od 2.8.2022. (objavljeno 3.8.2022.)

351-350-2022 Upotrebna dozvola Stojana Protića od 2.8.2022. (objavljeno 3.8.2022.)

251-439-2022 Rešenje o odbacivanju ĐorĐa Vajferta 68 od 3.8.2022. (objavljeno 3.8.2022.)

351-514-2022 Rešenje o odobrenju Njegoševa 12 od 28.7.2022. (objavljeno 29.7.2022.)

351-507-2022 Rešenje o odbijanju zahteva Skerlićeva 30 od 26.7.2022. (objavljeno 29.7.2022.)

351-469-2022 Građevinska dozvola Južni Bulevar 174 od 25.7.2022. (objavljeno 29.7.2022.)

351-490-2022 Rešenje o odbacivanju Vojvode Hrvoja od 25.7.2022. (objavljeno 29.7.2022.)

351-266-2022 Potvrda o prijavi radova Save Tekalije 7 od 25.7.2022. (objavljeno 29.7.2022.)

351-397-2022 Potvrda o prijavi radova Kičevska 3 od 21.7.2022. (objavljeno 25.7.2022.)

351-409-2022 Potvrda o prijavi radova Gospodara Vučića 59 od 21.7.2022. (objavljeno 25.7.2022.)

351-486-2022 Rešenje o odbacivanju Mileševska 51 od 19.7.2022. (objavljeno 25.7.2022.)

351-489-2022 Potvrda o prijavi radova Stojana Protića 12 od 22.7.2022. (objavljeno 25.7.2022.)

351-496-2022 Rešenje o odbacivanju Šumatovačka 139-141 od 21.7.2022. (objavljeno 25.7.2022.)

351-497-2022 Rešenje o odbacivanju Šumatovačka. 139-141 od 21.7.2022. (objavljeno 25.7.2022.)

351-498-2022 Rešenje o odbacivanju Stojana Protića 15 od 21.7.2022. (objavljeno 25.7.2022.)

351-502-2022 Rešenje o odbacivanju Hadži Melentijeva 42 od 22.7.2022. (objavljeno 25.7.2022.)

351-505-2022 Rešenje o odbacivanju Kneginje Zorke 56 od 22.7.2022. (objavljeno 25.7.2022.)

351-514-2020 Potvrda o prijavi radova Južni Bulevar 32-34 od 21.7.2022. (objavljeno 25.7.2022.)

351-26-2022 Potvrda o prijavi radova Stojana Protića od 18.7.2022.  (objavljeno 19.7.2022. godine)

351-402-2022 Upotrebna dozvola Mileševska 58 od 18.7.2022.  (objavljeno 19.7.2022. godine)

351-442-2022 Rešenje o odbacivanju  Sazonova 91 od 14.7.2022.  (objavljeno 19.7.2022. godine)

351-452-2022 Građevinska dozvola Nikolaja Hartviga 3 od 13.7.2022.  (objavljeno 19.7.2022. godine)

351-478-2022 Upotrebna dozvola Dubljanska 44 od 18.7.2022.  (objavljeno 19.7.2022. godine)

351-457-2022 Rešenje o odbacivanju Gospodara Vučića 117 od 7.7.2022.  (objavljeno 14.7.2022. godine)

351-459-2022 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Kneza Miloša od 12.7.2022.  (objavljeno 14.7.2022. godine)

351-472-2022 Upotrebna dozvola Njegoševa 46 od 13.7.2022.  (objavljeno 14.7.2022. godine)

351-435-2022 Građevinska dozvola Gospodara Vučića 119 od 7.7.2022.  (objavljeno 12.7.2022. godine)

351-445-2022 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Kičevska 3 od 6.7.2022.  (objavljeno 12.7.2022. godine)

351-461-2022 Rešenje o odbacivanju Hadži Melentijeva 42 od 6.7.2022.  (objavljeno 12.7.2022. godine)

351-462-2022 Građevinska dozvola Svetolika Rankovića 4 od 11.7.2022.  (objavljeno 12.7.2022. godine)

351-409-2022 Građevinska dozvola Gospodara Vučića 59 od 6.7.2022.  (objavljeno 7.7.2022. godine)

351-440-2022 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Hadži Milentijeva 75 od 7.7.2022.  (objavljeno 7.7.2022. godine)

351-460-2022 Rešenje o odbacivanju Vukice Mitrović 11  od 6.7.2022.  (objavljeno 7.7.2022. godine)

351-215-2022 Potvrda o prijavi radova Čuburska 18 od 4.7.2022.  (objavljeno 6.7.2022. godine)

351-240-2020 Potvrda o prijavi radova Trnska 3a od 4.7.2022.  (objavljeno 6.7.2022. godine)

351-284-2022 Potvrda o prijavi radova Kralja Milana 25 od 5.7.2022.  (objavljeno 6.7.2022. godine)

351-292-2022 Rešenje o odbacivanju zahteva Dubljanska 44 od 5.7.2022.  (objavljeno 6.7.2022. godine)

351-336-2022 Rešenje o odbacivanju Južni bulevar od 23.6.2022.  (objavljeno 6.7.2022. godine)

351-396-2022 Rešenje o odbacivanju Njegoševa 46 od 5.7.2022.  (objavljeno 6.7.2022. godine)

351-421-2022 Rešenje o odbacivanju Mihaila Gavrilovića 3 od 23.6.2022.  (objavljeno 6.7.2022. godine)

351-423-2022 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Hadži Prodanova 20 od 1.7.2022.  (objavljeno 6.7.2022. godine)

351-437-2022 Rešenje o odbacivanju Skerlićeva 16 od 30.6.2022.  (objavljeno 6.7.2022. godine)

351-438-2022 Rešenje o odbacivanju Maksima Gorkog 25 od 29.6.2022.  (objavljeno 6.7.2022. godine)

351-444-2022 Rešenje o odbacivanju Požarevačka 20 od 30.6.2022.  (objavljeno 6.7.2022. godine)

351-446-2022 Građevinska dozvola Novopazarska 16 od 5.7.2022.  (objavljeno 6.7.2022. godine)

351-447-2022 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Save Tekalije 1 od 5.7.2022.  (objavljeno 6.7.2022. godine)

351-449-2022 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Hadži Melentijeva 54 od 4.7.2022.  (objavljeno 6.7.2022. godine)

351-454-2022 Rešenje o odbacivanju Svetog Save 20 od 4.7.2022.  (objavljeno 6.7.2022. godine)

351-418-2022 Rešenje o odbacivanju Molerova 46a  od 22.6.2022.  (objavljeno 22.6.2022. godine)

351-424-2022 Rešenje o odbacivanju Kneginje Zorke 56 od 20.6.2022. (objavljeno 21.6.2022.)

351-420-2022 Rešenje o odbacivanju Hadži Melentijeva 54 od 16.6.2022. (objavljeno 21.6.2022.)

351-415-2022 Rešenje o odbacivanju Save Tekalije 6 od 17.6.2022. (objavljeno 21.6.2022.)

351-272-2022 Potvrda o prijavi radova Cerska 22 od 13.6.2022. (objavljeno 15.6.2022.)

351-374-2022 Upotrebna Šumatovačka 102 od 9.6.2022. (objavljeno 15.6.2022.)

351-391-2022 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Krunska 10 od 14.6.2022. (objavljeno 15.6.2022.)

351-397-2022 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Kičevska 3 od 10.6.2022. (objavljeno 15.6.2022.)

351-403-2022 Rešenje o odbacivanju Moravska 8 od 10.6.2022. (objavljeno 15.6.2022.)

351-342-2022 Upotrebna dozvola  Sazonova 51 od 6.6.2022. (objavljeno 10.6.2022.)

351-366-2022 Rešenje o odbacivanju zahteva Đorđa Vajferta 68 od 8.6.2022. (objavljeno 10.6.2022.)

351-380-2022 Rešenje o odbacivanju zahteva Smiljanićeva 39 od 2.6.2022. (objavljeno 10.6.2022.)

351-383-2022 Rešenje o odbacivanju Svetog Save 20 od 3.6.2022. (objavljeno 10.6.2022.)

351-387-2022 Rešenje o odbacivanju Maksima Gorkog 45 od 9.6.2022. (objavljeno 10.6.2022.)

351-399-2022 Upotrebna dozvola Dubljanska 37 od 9.6.2022. (objavljeno 10.6.2022.)

351-334-2022 Upotrebna dozvola Kralja Milutina 11 od 2.6.2022. (objavljeno 2.6.2022. godine)

351-346-2022 Rešenje o odbacivanju Cerska 45 od 30.5.2022. (objavljeno 2.6.2022. godine)

351-349-2022 Rešenje o odbacivanju zahteva Mileševska 58 od 1.6.2022. (objavljeno 2.6.2022. godine)

351-375-2022 Rešenje o odbacivanju Gospodara Vučičća 59 od 1.6.2022. (objavljeno 2.6.2022. godine)

351-333-2022 Upotrebna dozvola Graničarska 12 od 23.5.2022. (objavljeno 25.5.2022. godine)

351-353-2022 Rešenje o odbacivanju Skerlićeva 16 od 24.5.2022. (objavljeno 25.5.2022. godine)

351-357-2022 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Mlade Bosne 5 od 24.5.2022. (objavljeno 25.5.2022. godine)

351-215-2022 Građevinska dozvola Čuburska 18  od 18.5.2022. (objavljeno 19.5.2022.)

351-245-2022 Potvrda o prijavi radova Dubljanska 37  od 18.5.2022. (objavljeno 19.5.2022.)

351-289-2022 Rešenje o odbacivanju Đorđa Vajferta 68 od 17.5.2022. (objavljeno 19.5.2022.)

351-305-2022 Upotrebna dozvola Vojislava Ilića 36 od 16.5.2022. (objavljeno 19.5.2022.)

351-216-2022 Potvrda o prijavi radova Vojvode Hrvoja 16 od 11.5.2022. (objavljeno 17.5.2022. godine)

351-271-2022 Rešenje o odbacivanju Mileševska 58 od 13.5.2022. (objavljeno 17.5.2022. godine)

351-312-2022 Rešenje o odbacivanju Gospodara Vučića 59 od 11.5.2022. (objavljeno 17.5.2022. godine)

351-318-2022 Rešenje o odbacivanju Internacionalnih Brigada 66-68 od 12.5.2022. (objavljeno 17.5.2022. godine)

351-319-2022 Rešenje o odbacivanju Golsvordijeva 26 od 13.5.2022. (objavljeno 17.5.2022. godine)

351-320-2022 Rešenje o odbacivanju Mlade Bosne 5  od 16.5.2022. (objavljeno 17.5.2022. godine)

351-266-2022 Građevinska dozvola Novopazarska 16 od 28.4.2022. (objavljeno 11.5.2022.)

351-44-2022 Potvrda o prijavi radova Mlade Bosne 28 od 28.4.2022. (objavljeno 11.5.2022.)

351-201-2022 Potvrda o prijavi radova Bulevar kralja Aleksandra 18 od 4.5.2022. (objavljeno 11.5.2022.)

351-209-2022 Potvrda o prijavi radova Petrogradska 9 od 10.5.2022. (objavljeno 11.5.2022.)

351-223-2022 Potvrda o prijavi radova Molerova od 9.5.2022. (objavljeno 11.5.2022.)

351-225-2022 Potvrda o prijavi radova Patrijarha Varnave 18 od 9.5.2022. (objavljeno 11.5.2022.)

351-231-2022 Rešenje o odbacivanju Sazonova 89 od 4.5.2022. (objavljeno 11.5.2022.)

351-266-2022 Potvrda o prijavi radova Novopazarska 16 od 10.5.2022. (objavljeno 11.5.2022.)

351-272-2022 Građevinska dozvola Cerska 22 od 6.5.2022. (objavljeno 11.5.2022.)

351-291-2022 Rešenje o odbacivanju Krunska 62a od 9.5.2022. (objavljeno 11.5.2022.)

351-295-2022 Rešenje o odbacivanju Jovana Rajića 12 od 9.5.2022. (objavljeno 11.5.2022.)

351-296-2022 Rešenje o odbacivanju zahteva Hadži Melentijeva 56 od 10.5.2022. (objavljeno 11.5.2022.)

351-302-2022 Rešenje o odbacivanju zahteva Vele Negrinove 12 od 10.5.2022. (objavljeno 11.5.2022.)

351-303 -2022 Rešenje o odbacivanju Baba Višnjina 17 od 10.5.2022. (objavljeno 11.5.2022.)

351-316-2021 Potvrda o prijavi radova Kneginje Zorke 5 od 10.5.2022. (objavljeno 11.5.2022.)

351-270-2022 Rešenje o odbacivanju Svetolika Rankovića 4 od 27.4.2022. (objavljeno 28.4.2022.)

351-267-2022 Rešenje o odbacivanju Krunska 10 od 26.4.2022. (objavljeno 28.4.2022.)

351-262-2022 Rešenje o odbacivanju Vojislava Ilića 36 od 27.4.2022. (objavljeno 28.4.2022.)

351-256-2022 Rešenje o odbacivanju Cerska 107 od 21.4.2022. (objavljeno 28.4.2022.)

351-254-2022 Rešenje o odbacivanju Dubljanska 37 od 21.4.2022. (objavljeno 28.4.2022.)

351-245-2022 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Dubljanska 37 od 27.4.2022. (objavljeno 28.4.2022.)

351-239-2022 Potvrda o prijavi radova Cerska od 27.4.2022. (objavljeno 28.4.2022.)

351-216-2022 Građevinska dozvola Vojvode Hrvoja 16 od 27.4.2022. (objavljeno 28.4.2022.)

351-183-2022 Rešenje o odbacivanju Mome Kapora od 29.4.2022. (objavljeno 28.4.2022.)

351-224-2022 Potvrda o prijavi radova Internacionalnih brigada 87  od 19.4.2022. (objavljeno 21.4.2022. godine)

351-225-2022 Građevinska dozvola Patrijarha Varnave 18 od 19.4.2022. (objavljeno 21.4.2022. godine)

351-234-2022 Rešenje o odbacivanju Vojislava Ilića 36 od 14.4.2022. (objavljeno 21.4.2022. godine)

351-239-2022 Građevinska dozvola Cerska 100 od 19.4.2022. (objavljeno 21.4.2022. godine)

351-241-2022 Rešenje o odbacivanju  Graničarska 12 od 18.4.2022. (objavljeno 21.4.2022. godine)

351-244-2022 Rešenje o odbacivanju Cerska 22 od 14.4.2022. (objavljeno 15.4.2022.)

351-228-2022 Rešenje o odbacivanju Novopazarska 16 od 14.4.2022. (objavljeno 15.4.2022.)

351-209-2022 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Petrogradska 9 od 13.4.2022. (objavljeno 15.4.2022.)

351-206-2022 Rešenje o odbacivanju Šumatovačka 110 od 6.4.2022. (objavljeno 15.4.2022.)

351-226-2022 Rešenje o odbacivanju Smiljanićeva 18 od 7.4.2022. (objavljeno 14.4.2022.)

351-224-2022 Građevinska dozvola Internacionalnih brigada 87 od 13.4.2022. (objavljeno 14.4.2022.)

351-223-2022 Građevinska dozvola Molerova od 13.4.2022. (objavljeno 14.4.2022.)

351-221-2022 Rešenje o odbacivanju Sazonova 88 od 7.4.2022. (objavljeno 14.4.2022.)

351-210-2022 Rešenje o odbacivanju zahteva Stojana Protića 59 od 6.4.2022. (objavljeno 14.4.2022.)

351-201-2022 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Bulevar Kralja Aleksandra 81 od 11.4.2022. (objavljeno 14.4.2022.)

351-199-2022 Potvrda o prijavi radova Cerska 107 od 8.4.2022. (objavljeno 14.4.2022.)

351-166-2022 Potvrda o prijavi radova Hadži Prodanova 2 od 11.4.2022. (objavljeno 14.4.2022.)

351-217-2022 Rešenje o odbacivanju Cerska 100 od 6.4.2022. (objavljeno 7.4.2022.)

351-208-2022 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Dubljanska 27 od 6.4.2022. (objavljeno 7.4.2022.)

351-205-2022 Rešenje o odbacivanju Sazonova 51 od 5.4.2022. (objavljeno 7.4.2022.)

351-200-2022 Rešenje o odbacivanju Dubljanska 44 od 6.4.2022. (objavljeno 7.4.2022.)

351-793-2021 zaključaka o odbacivanju Šumatovačka 102 od 1.4.2022. (objavljeno 5.4.2022.)

351-205-2022 Rešenje o odbacivanju Sazonova 51 od 5.4.2022. (objavljeno 5.4.2022.)

351-194-2022 Rešenje o odbacivanju Hadži Melentijeva 53 od 1.4.2022. (objavljeno 5.4.2022.)

351-192-2022 Rešenje o odbacivanju Cerska 22 od 31.3.2022. (objavljeno 5.4.2022.)

351-180-2022 Rešenje o odbacivanju zahteva Vojislava Ilića 36 od 4.4.2022. (objavljeno 5.4.2022.)

351-122-2022 Potvrda o prijavi radova Dubljanska 37 od 1.4.2022. (objavljeno 5.4.2022.)

351-121-20222 Rešenje o odbacivanju Molerova od 1.4.2022. (objavljeno 5.4.2022.)

351-822-2021 Rešenje o odbacivanju Vele Nigrinove 12 od 30.3.2022. (objavljeno 31.3.2022.)

351-617-2021 Potvrda o prijavi radova Hadži Prodanova 2 od 31.3.2022. (objavljeno 31.3.2022.)

351-199-2022 Građevinska dozvola Cerska 107 od 30.3.2022. (objavljeno 31.3.2022.)

351-169-2022 Rešenje o odbacivanju Kralja Milana 25 od 29.3.2022. (objavljeno 31.3.2022.)

351-183-2022 Rešenje o odbacivanju Mome Kapora od 29.3.2022. (objavljeno 31.3.2022.)

351-173-2022 Rešenje o odbacivanju Cerska 107 od 23.3.2022. (objavljeno 31.3.2022.)

351-171-2022 Rešenje o odbacivanju Novopazaska 16 od 24.3.2022. (objavljeno 31.3.2022.)

351-170-2022 Rešenje o odbacivanju Patrijarha Varnave 18 od 24.3.2022. (objavljeno 31.3.2022.)

351-166-2022 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Hadži Prodanova 2 od 28.3.2022. (objavljeno 31.3.2022.)

351-153-2022 Upotrebna dozvola Save Tekalije 6 od 28.3.2022. (objavljeno 31.3.2022.)

351-139-2022 Rešenje o odbacivanju Sime Igumanova 25 od 25.3.2022. (objavljeno 31.3.2022.)

351-111-2022 Rešenje o odbacivanju Graničaraska 12 od 29.3.2022. (objavljeno 29.3.2022.)

351-97-2021 Rešenje o odbacivanju Cerska 78 od 29.3.2022. (objavljeno 31.3.2022.)

351-85-2022 Rešenje o odbacivanju Gospodara Vučića 143 od 24.3.2022. (objavljeno 31.3.2022.)

351-122-2022 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Dubljanska 37 od 11.3.2022. (objavljeno 16.3.2022.)

351-121-2022 Građevinska dozvola Cara Nikolaja 72 od 14.3.2022. (objavljeno 16.3.2022.)

351-93-2022 Upotrebna dozvola  Smiljanićeva 38 od 9.3.2022. (objavljeno 16.3.2022.)

351-110-2022 Rešenje o odbacivanju Vojvode Hrvoja 16  od 9.3.2022. (objavljeno 16.3.2022.)

351-143-2022 Rešenje o odbacivanju Vojislava Ilića 36  od 11.3.2022. (objavljeno 16.3.2022.)

351-140-2022 Rešenje o odbacivanju Stojana Protića 59 od 11.3.2022. (objavljeno 16.3.2022.)

351-144-2022 Rešenje o odbacivanju Svetog Save 20 od 14.3.2022. (objavljeno 16.3.2022.)

351-53-2022 Rešenje o odbacivanju Save Tekelije 6 od 9.3.2022. (objavljeno 16.3.2022.)

351-33-2022 Rešenje o odbacivanju Skerlićeva 6 od 18.2.2022. (objavljeno 16.3.2022.)

351-904-2021 Potvrda o prijavi radova Kralja Milutina 11 od 15.3.2022. (objavljeno 16.3.2022.)

351-134-2022 Rešenje o odbacivanju Braće Nedića 2 od 7.3.2022. (objavljeno 10.3.2022.)

351-131-2022 Rešenje o odbacivanju Cerska 107 od 7.3.2022. (objavljeno 10.3.2022.)

351-894-2021 Potvrda o prijavi radova Mihajla Gavrilovića 23 od 28.2.2022. (objavljeno 8.3.2022.)

351-135-2021 Rešenje o odbacivanju Sime Igumanova 25 od 4.3.2022. (objavljeno 8.3.2022.)

351-132-2022 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Smiljanićeva 18  od 7.3.2022. (objavljeno 8.3.2022.)

351-116-2021 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Sinđelićeva 4 od 4.3.2022. (objavljeno 8.3.2022.)

351-102-2022 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Golsvordijeva 33  od 4.3.2022. (objavljeno 8.3.2022.)

351-29-2022 Rešenje o odbacivanju Sime Igumanova 25 od 21.2.2022. (objavljeno 24.2.2022.)

351-55-2022 Rešenje o odbacivanju Šumatovačka 139 od 22.2.2022. (objavljeno 24.2.2022.)

351-71-2022 Rešenje o odbacivanju Cara II Nikolaja od 22.2.2022. (objavljeno 24.2.2022.)

351-904-2021 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Kralja Milutina 11 od 22.2.2022. (objavljeno 24.2.2022.)

351-45-2022 Potvrda o prijavi radova Bjelanovićeva 1 od 21.2.2022. (objavljeno 22.2.2022.)

351-33-2022 Rešenje o odbacivanju Skerlićeva 6 od 18.2.2022. (objavljeno 22.2.2022.)

351-36-2022 Rešenje o odbacivanju Graničarska 12 od 21.2.2022. (objavljeno 22.2.2022.)

351-57-2022 Rešenje o obustavi Sazonova 89 od 18.2.2022. (objavljeno 22.2.2022.)

351-58-2022 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Resavska 12b od 11.2.2022. (objavljeno 22.2.2022.)

351-69-2022 Građevinska dozvola Južni bulevar od 18.2.2022. (objavljeno 22.2.2022.)

351-75-2022 Rešenje o obustavi Vojvode Hrvoja 16 od 18.2.2022. (objavljeno 22.2.2022.)

351-86-2022 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Masarikova 4 od 21.2.2022. (objavljeno 22.2.2022.)

351-894-2021 Građevinska dozvola Mihaila Gavrilovića 23 od 9.2.2022. (objavljeno 22.2.2022.)

351-50-2022 Rešenje o odbacivanju Hadži Melentijeva 53 od 3.2.2022. (objavljeno 10.2.2022.)

351-50-2022 Rešenje o odbacivanju Hadži Melentijeva 53 od 3.2.2022. (objavljeno 10.2.2022.)

351-44-2022 Građevinska dozvola Mlade Bosne 28 od 7.2.2022. (objavljeno 10.2.2022.)

351-42-2022 Rešenje o odbacivanju Smiljanićeva 18 od 7.2.2022. (objavljeno 10.2.2022.)

351-30-2022 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Hadži Melentijeva 45 od 2.2.2022. (objavljeno 10.2.2022.)

351-27-2022 Građevinska dozvola Loznička 13 od 1.2.2022. (objavljeno 10.2.2022.)

351-5-2022 Građevinska dozvola Gospodara Vučića 121 od 31.1.2022. (objavljeno 2.2.2022.)

351-24-2022 Upotrebna dozvola Đerdapska 9 od 31.1.2022. (objavljeno 2.2.2022.)

351-45-2022 Građevinska dozvola Bjelanovićeva 1 od 1.2.2022. (objavljeno 2.2.2022.)

351-14-2022 Rešenje o odbacivanju Sinđelićeva 4 od 31.1.2022. (objavljeno 1.2.2022.)

351-34-2022 Rešenje o odbacivanju Resavska 12b od 27.1.2022. (objavljeno 1.2.2022.)

351-836-2021 Upotrebna dozvola  Maksima Gorkog 81 od 27.1.2022. (objavljeno 1.2.2022.)

351-868-2021 Rešenje o odbacivanju Svetolika Rankovića 4 od 31.1.2022. (objavljeno 1.2.2022.)

351-4-2022 Rešenje o odbijanju Kralja Milana 25 od 25.1.2022. (objavljeno 27.1.2022.)

351-8-2022 Rešenje o odbacivanju Golsvordijeva 33 od 26.1.2022. (objavljeno 27.1.2022.)

351-749-2021 Rešenje o odbacivanju Graničarska 12 od 19.1.2022. (objavljeno 27.1.2022.)

351-820-2021 Rešenje o odbacivanju Cerska 78 od 26.1.2022. (objavljeno 27.1.2022.)

351-879-2021 Rešenje o odbacivanju Mileševska 58 od 24.1.2022. (objavljeno 27.1.2022.)

351-891-2021 Rešenje o odbacivanju Gospodara Vučića 143 od 26.1.2022. (objavljeno 27.1.2022.)

351-895-2021 Rešenje o upotrebnoj dozvoli Šumatovačka 72 od 26.1.2022. (objavljeno 27.1.2022.)

351-905-2021 Rešenje o odbacivanju Mlade Bosne 28 od 19.1.2022. (objavljeno 21.1.2022.)

351-749-2021 Rešenje o odbacivanju Graničarska 12 od 19.1.2022. (objavljeno 21.1.2022.)

351-890-2021 Rešenje o odbacivanju Bjelanovićeva 1 od 17.1.2022. (objavljeno 19.1.2022.)

351-856-2021 Građevinska dozvola Černiševskog 8 od 17.1.2022. (objavljeno 19.1.2022.)

351-874-2021 Rešenje o odbacivanju Đerdapska 9 od 13.1.2022. (objavljeno 19.1.2022.) 

351-843-2021 Potvrda o prijavi radova Dubljanska 5 od 13.1.2022. (objavljeno 19.1.2022.)

351-766-2021 Rešenje o odbacivanju Skerlićeva 6 od 11.1.2022. (objavljeno 19.1.2022.)

351-898-2023 Potvrda o prijavi radova Sazonova 26 od 15.4.2024.(objavljeno 18.4.2024.)

351-808-2023 Upotrebna dozvola Gospodara Vučića 59 od 5.12.2023.(objavljeno 18.4.2024.)

351-864-2023 Potvrda o prijavi radova Kumanovska 2b od 18.3.2024.(objavljeno 20.3.2024.)

351-856-2023 Potvrda o prijavi radova Nikolaja Hartviga 3 od 18.3.2024.(objavljeno 20.3.2024.)

351-738-2023 Potvrda o prijavi radova Petrogradska 18 od 11.3.2024. godine (objavljeno 12.3.2024. godine)

351-818-2023 Upotrebna dozvola kneginje Julije od 22.2.2024. godine (objavljeno 27.2.2024. godine)

351-818-2023 Upotrebna dozvola kneginje Julije  od 22.2.2024.(objavljeno 23.2.2024.)

351-906-2023 Rešenje o odbacivanju Topolska 8 od 12.2.2024.(objavljeno 23.2.2024.)

351-840-2023 Potvrda o prijavi radova Bulevar kralja Aleksandra 54 b od 2.2.2024. (objavljeno 7.2.2024.)

351-905-2023 Rešenje o odbacivanju Beogradska 53 od 31.1.2024. (objavljeno 1.2.2024. godine)

351-45-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Cara Nikolaja II 83 od 31.1.2024. (objavljeno 1.2.2024. godine)

351-908-2023 Potvrda o prijavi radova Čuburska 10 od 30.1.2024.(objavljeno 1.2.2024.)

351-789-2023 Upotrebna dozvola Desanke Maksimović 2 od 24.1.2024.(objavljeno 26.1.2024.)

351-807-2023 Upotrebna dozvola Černiševskog 5 od 23.1.2024.(objavljeno 26.1.2024.)

351-890-2023 Potvrda o prijavi radova Južni Bulevar 55 od 22.1.2024. (objavljeno 23.1.2024. )

351-706-2023 Rešenje o odbacivanju Hadži Melentijeva 67 od 15.1.2024.(objavljeno 17.1.2024.)

351-857-2023 Rešenje o odbacivanju Stojana Protića 9 od 15.1.2024.(objavljeno 17.1.2024.)

351-873-2023 Rešenje o odbacivanju zahteva Prote Mateje 44 od 15.1.2024.(objavljeno 17.1.2024.)

351-899-2023 Upotrebna dozvola Kičevska 3 od 12.1.2024.(objavljeno 17.1.2024.)

351-904-2023 Rešenje o odbacivanju Cara Nikolaja II 83 od 15.1.2024.(objavljeno 17.1.2024.)

351-908-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Čuburska 10 od 16.1.2024.(objavljeno 17.1.2024.)

351-768-2023 Upotrebna dozvola Mlade Bosne 9 od 4.1.2024.(objavljeno 11.1.2024.)

351-852-2023 Rešenje o odbacivanju Maksima Gorkog 17a od 5.1.2024.(objavljeno 11.1.2024.)

351-882-2023 Rešenje o odbacivanju zahteva Vojislava Ilića 26 od 3.1.2024.(objavljeno 11.1.2024.)

351-883-2023 Rešenje o odbacivanju Mihaila Gavrilovića 23 od 3.1.2024.(objavljeno 11.1.2024.)

351-885-2023 Upotrebna dozvola Svetog Save 41a od 28.12.2023.(objavljeno 11.1.2024.)

351-890-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Južni Bulevar 55 od 3.1.2024.(objavljeno 11.1.2024.)

 351-896-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Gružanska 9 od 10.1.2024.(objavljeno 11.1.2024.)

351-898-2023 Građevinska dozvola Sazonova 26 od 29.12.2023.(objavljeno 11.1.2024.)

351-95-2023 Potvrda o prijavi radova Anastasa Jovanović 3 od 11.12.2023.(objavljeno 28.12.2023. godine)

351-864-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Kumanovska 2b od 26.12.2023.(objavljeno 28.12.2023. godine)

351-874-2023 Rešenje o odbacivanju zahteva Mačvanska 26 od 28.12.2023.(objavljeno 28.12.2023. godine)

351-893-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Lamartinova 26 od 26.12.2023.(objavljeno 28.12.2023. godine)

351-895-2023 Rešenje o odbacivanju Kneginje Zorke 100 od 28.12.2023.(objavljeno 28.12.2023. godine)

351-415-2023 Potvrda o prijavi radova Krunska 17 od 21.12.2023.(objavljeno 27.12.2023. godine)

351-703-2023 Potvrda o prijavi radova Hadži Prodanova 9 od 18.12.2023.(objavljeno 27.12.2023. godine)

351-755-2023 Rešenje o odbacivanju Svetozara Markovića 30a od 22.12.2023.(objavljeno 27.12.2023. godine)

351-826-2023 Rešenje o odbacivanju zahteva Niška 8 od 19.12.2023.(objavljeno 27.12.2023. godine)

351-827-2023 Potvrda o prijavi radova Krunska 17 od 21.12.2023.(objavljeno 27.12.2023. godine)

351-850-2023 Rešenje o odbacivanju zahteva KIČEVSKA 3 od 21.12.2023.(objavljeno 27.12.2023. godine)

351-860-2023  Upotrebna dozvola Novopazarska 5 od 20.12.2023.(objavljeno 27.12.2023. godine)

351-863-2023 Rešenje o odbacivanju Cara Nikolaja II 1 od 14.12.2023.(objavljeno 27.12.2023. godine)

351-888-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Vukice Mitrović 32 od 22.12.2023.(objavljeno 27.12.2023. godine)

351-861-2023 Rešenje o odbacivanju Gospodara Vučića 29 od 11.12.2023. godine (objavljeno 12.12.2023. godine)

351-854-2023 Rešenje o odbacivanju Njegoševa 53 od 11.12.2023. godine (objavljeno 12.12.2023. godine)

351-853-2023 Rešenje o odbacivanju Mačvanska 26 od 12.12.2023. godine (objavljeno 12.12.2023. godine)

351-795-2023 Rešenje o odbacivanju zahteva Svetog Save 41 a od 11.12.2023. godine (objavljeno 12.12.2023. godine)

351-779-2023 Potvrda o prijavi radova Južni Bulevar od 8.12.2023. godine (objavljeno 12.12.2023. godine)

351-779-2023 Potvrda o prijavi radova Južni bulevar od 8.12.2023.(objavljeno 11.12.2023. godine)

351-794-2023 Upotrebna dozvola Njegoševa 82 od 6.12.2023.(objavljeno 11.12.2023. godine)

351-795-2023 Rešenje o odbacivanju zahteva Svetog Save 41 a od 11.12.2023.(objavljeno 11.12.2023. godine)

351-841-2023 Rešenje o odbacivanju Sazonova 26 od 8.12.2023.(objavljeno 11.12.2023. godine)

351-673-2023 Rešenje o odbacivanju Topolska 8 od 29.11.2023.(objavljeno 7.12.2023. godine)

351-761-2023 Upotrebna dozvola Internacionalnih brigada 68 od 27.11.2023.(objavljeno 7.12.2023. godine)

 351-788-2023 Rešenje o odbacivanju zahteva Sazonova 82 od 5.12.2023.(objavljeno 7.12.2023. godine)

351-791-2023 Potvrda o prijavi radova Mutapova 13 od 5.12.2023.(objavljeno 7.12.2023. godine)

351-832-2023 Potvrda o prijavi radova Skerlićeva od 1.12.2023.(objavljeno 7.12.2023. godine)

351-836-2023 Rešenje o odbacivanju Cerska 107 od 5.12.2023.(objavljeno 7.12.2023. godine)

351-839-2023 Rešenje o odbacivanju Nikolaja Hartviga 3 od 4.12.2023.(objavljeno 7.12.2023. godine)

351-840-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Bulevar kralja Aleksandra 54b od 5.12.2023.(objavljeno 7.12.2023. godine)

351-726-2023 Potvrda o prijavi radova Nebojšina 51 od 29.11.2023.(objavljeno 30.11.2023. godine)

351-727-2023 Potvrda o prijavi radova Bulevar kralja Aleksandra 18 od 28.11.2023.(objavljeno 30.11.2023. godine)

351-796-2023 Potvrda o prijavi radova Mileševska 30 a od 29.11.2023.(objavljeno 30.11.2023. godine)

351-797-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Gružanska 9 od 27.11.2023.(objavljeno 30.11.2023. godine)

351-802-2023 Rešenje o odbacivanju zahteva Mačvanska 26 od 29.11.2023.(objavljeno 30.11.2023. godine)

351-809-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Novopazarska 32 od 29.11.2023.(objavljeno 30.11.2023. godine)

351-827-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Krunska 17 od 28.11.2023.(objavljeno 30.11.2023. godine)

351-832-2023 Građevinska dozvola Skerlićeva  od 29.11.2023.(objavljeno 30.11.2023. godine)

351-430-2023 Potvrda o prijavi radova Kneza Stracimira 22 od 2.11.2023.(objavljeno 28.11.2023. godine)

351-746-2023 Rešenje o odbacivanju Prote Mateje 44 od 24.11.2023.(objavljeno 28.11.2023. godine)

351-770-2023 Upotrebna dozvola Stojana Protića 12 od 24.11.2023.(objavljeno 28.11.2023. godine)

351-771-2023 Građevinska dozvola Trnska 6 od 21.11.2023.(objavljeno 28.11.2023. godine)

351-779-2023 Građevinska dozvola Južni Bulevar  od 22.11.2023.(objavljeno 28.11.2023. godine)

351-791-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Mutapova 13 od 22.11.2023.(objavljeno 28.11.2023. godine)

351-796-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Mileševska 30a  od 22.11.2023.(objavljeno 28.11.2023. godine)

351-813-2023 Rešenje o odbacivanju Vukice Mitrović 32 od 27.11.2023.(objavljeno 28.11.2023. godine)

351-825-2023 Zaključak o odbacivanju Kralja Milana 11 od 27.11.2023.(objavljeno 28.11.2023. godine)

351-389-2023 Potvrda o prijavi radova Hadži Melentijeva 8 od 16.11.2023.(objavljeno 22.11.2023. godine)

351-712-2023 Rešenje o odbacivanju Kneginje Julije 10 od 17.11.2023.(objavljeno 22.11.2023. godine)

351-713-2023 Rešenje o odbacivanju zahteva Gospodara Vučića 59 od 17.11.2023.(objavljeno 22.11.2023. godine)

351-725-2023 Rešenje o odbacivanju Vojislava Ilića 26 od 20.11.2023.(objavljeno 22.11.2023. godine)

351-729-2023 Rešenje o odbacivanju zahteva Mihaila Gavrilovića 23 od 20.11.2023.(objavljeno 22.11.2023. godine)

351-731-2023 Rešenje o odbacivanju Kičevska 3 od 16.11.2023.(objavljeno 22.11.2023. godine)

351-745-2023 Rešenje o odbacivanju Novopazarska 5 od 20.11.2023.(objavljeno 22.11.2023. godine)

351-774-2023 Rešenje o odbacivanju Niška 8 od 16.11.2023.(objavljeno 22.11.2023. godine)

351-53-2023 Potvrda o prijavi radova Njegoševa 82 od 16.11.2023.(objavljeno 17.11.2023. godine)

351-671-2023 Rešenje o odbacivanju zahteva Cara Nikolaja II 1 od 15.11.2023.(objavljeno 17.11.2023. godine)

351-688-2023 Rešenje o odbacivanju  Mačvanska 26 od 7.11.2023.(objavljeno 17.11.2023. godine)

351-694-2023 Rešenje o odbacivanju Černisevskog 10 od 15.11.2023.(objavljeno 17.11.2023. godine)

351-756-2023 Rešenje o odbacivanju Svetog Save 41a od 13.11.2023.(objavljeno 17.11.2023. godine)

351-525-2023 Potvrda o prijavi radova Bjelanovićeva 1 od 6.11.2023.(objavljeno 14.11.2023. godine)

351-526-2023 Potvrda o prijavi radova Stojana Protića 9 od 7.11.2023.(objavljeno 14.11.2023. godine)

351-726-2023 Građevinska dozvola Nebojšina 51 od 10.11.2023.(objavljeno 14.11.2023. godine)

351-733-2023 Rešenje o odbacivanju Njegoševa 53 od 6.11.2023.(objavljeno 14.11.2023. godine)

351-734-2023 Rešenje o odbacivanju Vele Negrinove 5  od 7.11.2023.(objavljeno 14.11.2023. godine)

351-736-2023 Rešenje o odbacivanju Krunska 17 od 6.11.2023.(objavljeno 14.11.2023. godine)

351-545-2023 Potvrda o prijavi radova Vilovskog 6 od 31.10.2023.(objavljeno 6.11.2023. godine)

351-682-2023 Rešenje o odbacivanju Sazonova 82 od 18.10.2023.(objavljeno 6.11.2023. godine)

351-703 -2023 Građevinska dozvola Hadži Prodanova 9 od 26.10.2023.(objavljeno 6.11.2023. godine)

351-709-2023 Rešenje o odbacivanju Stojana Protića 12 od 2.11.2023.(objavljeno 6.11.2023. godine)

351-727-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Bulevar kralja Aleksandra 18 od 2.11.2023.(objavljeno 6.11.2023. godine)

 351-714-2023 Rešenje o odbacivanju Južni Bulevar 162 od 6.11.2023.(objavljeno 6.11.2023. godine)

351-808-2022 Potvrda o prijavi radova Požarevačka 30 od 24.10.2023. godina (objavljeno 26.10.2023. godine)

 351-701-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Sokolska 10 od 20.10.2023. godina (objavljeno 26.10.2023. godine)

351-684-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Niška 33 od 13.10.2023. godina (objavljeno 26.10.2023. godine)

 351-678-2023 Rešenje o odbijanju zahteva za građevinsku dozvolu Nikolaja Hartviga 3 od 24.10.2023. godina (objavljeno 26.10.2023. godine)

351-658-2023 Rešenje o odbacivanju Petrogradska 18 od 11.10.2023. godina (objavljeno 26.10.2023. godine)

 351-525-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Bjelanovićeva 1 od 19.10.2023. godina (objavljeno 26.10.2023. godine)

351-296-2023 Potvrda o prijavi radova Cerska 107 od 24.10.2023. godina (objavljeno 26.10.2023. godine)

351-14-2023 Potvrda o prijavi radova Sime Igumanova 4 od 23.10.2023. godina (objavljeno 26.10.2023. godine)

351-684-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Niška 33 od 13.10.2023. godine (objavljeno 18.10.2023. godine)

351-683-2023 Zaključak o odbacivanju Njegoševa 53 od 11.10.2023. godine (objavljeno 18.10.2023. godine)

351-662-2023 Rešenje o odbacivanju Mileševska 30 od 6.10.2023. godine (objavljeno 18.10.2023. godine)

351-657-2023 Upotrebna dozvola Kumanovska 2b  od 6.10.2023. godine (objavljeno 18.10.2023. godine)

351-639-2023 Potvrda o prijavi radova Marulićeva 8 od 11.10.2023. godine (objavljeno 18.10.2023. godine)

351-526-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Stojana Protića 9 od 11.10.2023. godine (objavljeno 18.10.2023. godine)

351-476-2023 Rešenje o odbacivanju Gospodara Vučića 59 od 12.7.2023. godine (objavljeno 18.10.2023. godine)

351-296-2023 Potvrda o prijavi radova Cerska 107 od 13.10.2023. godine (objavljeno 18.10.2023. godine)

351-665-2023  Rešenje o odobrenju izvođenja radova Kneginje Zorke 8 od 6.10.2023. godine (objavljeno 10.10.2023.)

351-842-2023 Potvrda o prijavi radova Novopazarska 5 7 9 od 6.10.2023. godine (objavljeno 10.10.2023.)

351-664-2023 Rešenje o odbacivanju Cara Nikolaja II 83 od 6.10.2023. godine (objavljeno 10.10.2023.)

351-647-2023 Rešenje o odbacivanju zahteva Hadži Melentijeva 67 od 5.10.2023. godine (objavljeno 10.10.2023.)

351-607-2023  Potvrda o prijavi radova Kralja Milutina 23 od 5.10.2023. godine (objavljeno 10.10.2023.)

351-545-2023 Građevinska dozvola Vilovskog 6 od 26.9.2023.(objavljeno 9.10.2023. godine)

351-599-2023 Rešenje o odbacivanju Mihaila Gavrilovića 23 od 28.9.2023.(objavljeno 9.10.2023. godine)

351-601-2023 Potvrda o prijavi radova Sazonova 2 od 27.9.2023.(objavljeno 9.10.2023. godine)

351-623-2023 Rešenje o odbacivanju zahteva Niška 8 od 28.9.2023.(objavljeno 9.10.2023. godine)

351-636-2023 Rešenje o odbacivanju Desanke Maksimović 2 od 2.10.2023.(objavljeno 9.10.2023. godine)

351-637-2023 Potvrda o prijavi radova Braničevska 10b od 4.10.2023.(objavljeno 9.10.2023. godine)

351-639-2023 Rešenje o odobrenju Marulićeva 8 od 27.9.2023.(objavljeno 9.10.2023. godine)

351-641-2023 Rešenje o odbacivanju Đorđa Vajferta 42 od 27.9.2023.(objavljeno 9.10.2023. godine)

351-642-2023 Rešenje o odbacivanju Nebojšina od 4.10.2023.(objavljeno 9.10.2023. godine)

351-652-2023 Rešenje o odbacivanju Nikolaja Hartviga 3 od 4.10.2023.(objavljeno 9.10.2023. godine)

351-653-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Sazonova 24  od 29.9.2023.(objavljeno 9.10.2023. godine)

351-654-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Bulevar kralja Aleksandra 54b od 27.9.2023.(objavljeno 9.10.2023. godine)

351-663-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Cara Nikolaja II 75-77 od 5.10.2023.(objavljeno 9.10.2023. godine)

351-618-2023 Upotrebna dozvola Brane Crnčević 13 od 5.10.2023.(objavljeno 9.10.2023. godine)

351-307-2023 Potvrda o prijavi radova Trnska 11 od 25.9.2023.(objavljeno 27.9.2023. godine)

351-625-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Stojana Protića 12 od 21.9.2023.(objavljeno 27.9.2023. godine)

351-640-2023 Upotrebna dozvola Mlade Bosne 29 od 25.9.2023.(objavljeno 27.9.2023. godine)

351-637-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Braničevska 10b od 21.9.2023.(objavljeno 27.9.2023. godine)

351-541-2023 Rešenje o odbacivanju zahteva Prote Mateje 35 od 14.9.2023.(objavljeno 20.9.2023. godine)

351-591-2023 Upotrebna dozvola Mihaila Gavrilovića 21 od 13.9.2023.(objavljeno 20.9.2023. godine)

351-607-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova kralja Milutina 23 od 15.9.2023.(objavljeno 20.9.2023. godine)

351-620-2023 Građevinska dozvola Cerska 26 od 18.9.2023.(objavljeno 20.9.2023. godine)

351-621-2023 Rešenje o odbacivanju Hadži Melentijeva 67 od 14.9.2023.(objavljeno 20.9.2023. godine)

351-624-2023 Rešenje o odbacivanju Južni bulevar 25 od 18.9.2023.(objavljeno 20.9.2023. godine)

351-404-2023 Potvrda o prijavi radova Njegoševa 61 od 14.9.2023.(objavljeno 15.9.2023. godine)

351-515-2023 Upotrebna dozvola Daničareva 4 od 13.9.2023.(objavljeno 15.9.2023. godine)

351-524-2023 Potvrda o prijavi radova Kičevska 3 od 11.9.2023.(objavljeno 15.9.2023. godine)

351-532-2023 Potvrda o prijavi radova Metohijska 18 od 13.9.2023.(objavljeno 15.9.2023. godine)

351-598-2023 Rešenje o odbacivanju Kumanovska 2b  od 14.9.2023.(objavljeno 15.9.2023. godine)

351-616-2023 Rešenje o odbacivanju Južni bulevar 25  od 11.9.2023.(objavljeno 15.9.2023. godine)

351-906-2023 Potvrda o prijavi radova Maksima Gorkog 17 a od 14.9.2023.(objavljeno 15.9.2023. godine)

351-548-2023 Potvrda o prijavi radova Generala Horvatića 16 od 18.8.2023.(objavljeno 11.9.2023. godine)

351-601-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Sazonova 2 od 6.9.2023.(objavljeno 11.9.2023. godine)

351-608-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Šumatovačka 84a od 7.9.2023.(objavljeno 11.9.2023. godine)

351-430-2023 Građevinska dozvola Kneza Stracimira 22 od 2.8.2023.(objavljeno 8.9.2023. godine)

351-497-2023 Rešenje o odbacivanju Vojislava Ilića 44  od 28.8.2023.(objavljeno 8.9.2023. godine)

351-542-2023 Rešenje o odbacivanju Cara Nikolaja  II 1 od 15.8.2023.(objavljeno 8.9.2023. godine)

351-552-2023 Rešenje o odbacivanju Niška 8 od 22.8.2023.(objavljeno 8.9.2023. godine)

351-554-2023 Upotrebna dozvola Kumanovska 2a od 23.8.2023.(objavljeno 8.9.2023. godine)

351-557-2023 Rešenje o odbacivanju Kralja Milana 23  od 11.8.2023.(objavljeno 8.9.2023. godine)

351-573-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Makenzijeva 17 od 7.9.2023.(objavljeno 8.9.2023. godine)

351-579-2023 Zaključak o odbacivanju milorada Mitrovića 13 a od 24.8.2023.(objavljeno 8.9.2023. godine)

351-586-2023 Rešenje o odbacivanju Brane Crnčević 13 od 6.9.2023.(objavljeno 8.9.2023. godine)

351-602-2023 Zaključak o odbacivanju Cerska 77 od 4.9.2023.(objavljeno 8.9.2023. godine)

351-613-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Svetog Save 4 od 6.9.2023.(objavljeno 8.9.2023. godine)

351-537-2023 Rešenje o odbacivanju Mihaila Gavrilovića 21 od 11.8.2023. (objavljeno 11.8.2023.)

351-533-2023 Potvrda o prijavi radova Njegoševa 61 od 10.8.2023. (objavljeno 11.8.2023.)

351-282-2021 Potvrda o prijavi radova Molerova 46 od 10.8.2023. (objavljeno 11.8.2023.)

351-549-2023 Rešenje o odbacivanju Cerska 77 od 10.8.2023. (objavljeno 10.8.2023.)

351-546-2023 Rešenje o odbacivanju Cerska 77 od 10.8.2023. (objavljeno 10.8.2023.)

351-524-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Kičevska 3 od 10.8.2023. (objavljeno 10.8.2023.)

351-512-2023 Upotrebna dozvola Sazonova 24 od 10.8.2023. (objavljeno 10.8.2023.)

351-548-2023  Rešenje o odobrenju izvođenja radova Generala Horvatića 16 od 9.8.2023. (objavljeno 9.8.2023.)

351-551-2023 Rešenje o odbacivanju Borislava Pekića 5 od 8.8.2023. (objavljeno 9.8.2023.)

351-540-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Sokolska 6 od 9.8.2023. (objavljeno 9.8.2023.)

351-539-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Mačvanska 24a  od 8.8.2023. (objavljeno 9.8.2023.)

351-527-2023 Rešenje o odbacivanju zahteva Vojislava Ilića 26 od 8.8.2023. (objavljeno 9.8.2023.)

351-510-2023 Potvrda o prijavi radova Južni bulevar od 4.8.2023. (objavljeno 9.8.2023.)

351-532-2023 Građevinska dozvola Metohijska 18 od 4.8.2023. (objavljeno 7.8.2023.)

351-523-2023 Rešenje o odbacivanju Cara Nikolaja II 83 od 7.8.2023. (objavljeno 7.8.2023.)

351-475-2023 Potvrda o prijavi radova Gružanska 34a od 4.8.2023. (objavljeno 7.8.2023.)

351-296-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Cerska 107 od 4.8.2023. (objavljeno 7.8.2023.)

351-533-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Njegoševa 61 od od 2.8.2023. (objavljeno 4.8.2023.)

351-519-2023 Rešenje o obustavi postupka Njegoševa 61 od 3.8.2023. (objavljeno 4.8.2023.)

351-514-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Internacionalnih brigada 91 od 3.8.2023. (objavljeno 4.8.2023.)

351-510-2023 Građevinska dozvola Južni bulevar 32-34 od 1.8.2023. (objavljeno 4.8.2023.)

351-506-2023 Rešenje o odbacivanju Mlade Bosne 29 od 2.8.2023. (objavljeno 4.8.2023.)

351-498-2023 Rešenje o odbacivanju Generala Horvatića 16 od 2.8.2023. (objavljeno 4.8.2023.)

351-489-2023 Rešenje o odbacivanju Stojana Protića 59 od 26.7.2023. (objavljeno 4.8.2023.)

351-474-2023 Upotrebna dozvola Metohijska 14 od 28.7.2023. (objavljeno 4.8.2023.)

351-412-2023 Potvrda o prijavi radova Sime Igumanova35 od 1.8.2023. (objavljeno 4.8.2023.)

351-500-2023 Rešenje o odbacivanju Metohijska 18 6 od 27.7.2023. (objavljeno 31.7.2023.)

351-457-2023 Rešenje o odbacivanju Vilovskog 6 od 28.7.2023. (objavljeno 31.7.2023.)

351-429-2023 Upotrebna dozvola Golsvordijeva 10 od 11.7.2023. (objavljeno 31.7.2023.)

351-326-2023 Potvrda o prijavi radova Vardarska 25 od 24.7.2023. (objavljeno 31.7.2023.)

351-86-2023 Potvrda o prijavi radova Masarikova 4 od 26.7.2023. (objavljeno 31.7.2023.)

351-499-2023 Zaključak o odbacivanju zahteva za obustavu postupka Južni bulevar 51 od 21.7.2023. (objavljeno 26.7.2023.)

351-492-2023 Rešenje o odbacivanju Njegoševa 61 od 24.7.2023. (objavljeno 26.7.2023.)

351-488-2023 Rešenje o odbacivanju zahteva Sazonova 24 od 25.7.2023. (objavljeno 26.7.2023.)

351-486-2023 Rešenje o odbacivanju Makenzijeva 17 od 24.7.2023. (objavljeno 26.7.2023.)

351-475-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Gružanska 34 a od 21.7.2023. (objavljeno 26.7.2023.)

351-473-2023 Upotrebna dozvola Stojana Protića 9 od 21.7.2023. (objavljeno 26.7.2023.)

351-472-2023 Upotrebna dozvola Jadranska 6 od 20.7.2023. (objavljeno 26.7.2023.)

351-468-2023 Rešenje o odbacivanju Desanke Maksimović 2 od 20.7.2023. (objavljeno 26.7.2023.)

351-442-2023 Rešenje o odbacivanju Cerska 71 od 21.7.2023. (objavljeno 26.7.2023.)

351-404-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Njegoševa 61 od 26.6.2023. (objavljeno 26.7.2023.)

351-98-2023 Potvrda o prijavi radova Mišarska 12-14  od 17.7.2023.(objavljeno 20.7.2023. godine)

351-319-2023 Potvrda o prijavi radova Mlade Bosne 29  od 18.7.2023.(objavljeno 20.7.2023. godine)

351-451-2023 Zaključak o odbacivanju Sredačaka 7 od 14.7.2023.(objavljeno 20.7.2023. godine)

351-483-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Resavska 2  od 18.7.2023.(objavljeno 20.7.2023. godine)

351-294-2023 Upotrebna dozvola Černiševskog 8 od 30.6.2023.(objavljeno 17.7.2023. godine)

351-392-2023 Potvrda o prijavi radova Bulevar kralja Aleksandra 18 od 5.7.2023.(objavljeno 17.7.2023. godine)

351-412-2023 Građevinska dozvola Sime Igumanova 35 od 10.7.2023.(objavljeno 17.7.2023. godine)

351-415-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Krunska 17 od 27.6.2023.(objavljeno 17.7.2023. godine)

351-441-2023 Rešenje o odbacivanju zahteva Mihaila Gavrilovića 21 od 7.7.2023.(objavljeno 17.7.2023. godine)

351-476-2023 Rešenje o odbacivanju Gospodara Vučića 59 od 12.7.2023.(objavljeno 17.7.2023. godine)

351-53-2023 Potvrda o prijavi radova Svetozara Markovića 37 od 5.7.2023.(objavljeno 10.7.2023. godine)

351-373-2023 Upotrebna dozvola Svetozara Gligorića 12 od 23.6.2023.(objavljeno 10.7.2023. godine)

351-385-2023 Upotrebna dozvola Cerska 100 od 6.7.2023.(objavljeno 10.7.2023. godine)

351-433-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Mutapova 13 od 6.7.2023.(objavljeno 10.7.2023. godine)

351-449-2023 Rešenje o odbacivanju Kralja Milana 23 od 7.6.2023.(objavljeno 10.7.2023. godine)

351-467-2023 Rešenje o obustavi Kumanovska 2a od 8.7.2023.(objavljeno 10.7.2023. godine)

351-469-2023 Rešenje o odbacivanju Vojislava Ilića 26 od 5.7.2023.(objavljeno 10.7.2023. godine)

351-324-2023Potvrda o prijavi radova Kičevska 15 od 29.6.2023.(objavljeno 4.7.2023. godine)

351-357-2023 Potvrda o prijavi radova Braničevska 8 od 29.6.2023.(objavljeno 4.7.2023. godine)

351-408-2023 Rešenje o odbacivanju Prote Mateje 35  od 21.6.2023.(objavljeno 4.7.2023. godine)

351-410-2023 Rešenje o odbacivanju Metohijska 14 od 30.6.2023.(objavljeno 4.7.2023. godine)

351-411-2023 Rešenje o odbacivanju Brane Crnčević 13 od 21.6.2023.(objavljeno 4.7.2023. godine)

351-420-2023 Rešenje o odbacivanju Kralja Milana 11  od 26.6.2023.(objavljeno 4.7.2023. godine)

351-422-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Kneginje Zorke 62  od 21.6.2023.(objavljeno 4.7.2023. godine)

351-437-2023 Rešenje o odbacivanju Cara Nikolaja II 83 od 29.6.2023.(objavljeno 4.7.2023. godine)

351-439-2023 Rešenje o odbacivanju zahteva Jadranska 6 od 29.6.2023.(objavljeno 4.7.2023. godine)

351-443-2023 Rešenje o odbacivanju Sredačka 2 od 30.6.2023.(objavljeno 4.7.2023. godine)

351-341-2023 Potvrda o prijavi radova Bulevar kralja Aleksandra 18 od 21.6.2023.(objavljeno 4.7.2023. godine)

351-432-2023 Rešenje o odbacivanju zahteva Stojana Protića 9 od 30.6.2023.(objavljeno 4.7.2023. godine)

351-334-2023 Rešenje o odbacivanju Sazonova 91 od 24.5.2023.(objavljeno 21.6.2023. godine)

351-335-2023 Upotrebna dozvola Patrijarha Varnave 34 od 9.6.2023.(objavljeno 21.6.2023. godine)

351-341-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Bulevar kralja Aleksandra 18 od 1.6.2023.(objavljeno 21.6.2023. godine)

 351-343-2023 Rešenje o odbacivanju Gospodara Vučića 85 od 24.5.2023.(objavljeno 21.6.2023. godine)

351-346-2023 Rešenje o odbacivanju Stojana Protića 9 od 19.6.2023.(objavljeno 21.6.2023. godine)

351-347 -2023 Rešenje o odbacivanju Vojvode Dragomira 4  od 2.6.2023.(objavljeno 21.6.2023. godine)

351-352-2023 Građevinska dozvola Metohijska 14 od 5.6.2023.(objavljeno 21.6.2023. godine)

351-357-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Braničevska 8 od 31.5.2023.(objavljeno 21.6.2023. godine)

351-367-2023 Upotrebna dozvola Sazonova 91 od 9.6.2023.(objavljeno 21.6.2023. godine)

351-383-2023 Rešenje o odbacivanju Golsvordijeva 10 od 16.6.2023.(objavljeno 21.6.2023. godine)

351-389-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Hadži Melentijeva 8 od 16.6.2023.(objavljeno 21.6.2023. godine)

 351-391-2023 Rešenje o odbacivanju Cara  Nikolaja II 83 od 8.6.2023.(objavljeno 21.6.2023. godine)

351-392-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Bulevar kralja Aleksandra 18 od 15.6.2023.(objavljeno 21.6.2023. godine)

351-393-2023 Rešenje o odbijanju zahteva Gružanska 34a od 15.6.2023.(objavljeno 21.6.2023. godine)

351-395-2023 Rešenje o odbacivanju Jadranska 6 od 20.6.2023.(objavljeno 21.6.2023. godine)

351-409-2023 Rešenje o odbacivanju Kralja Milutina 23 od 19.5.2023.(objavljeno 21.6.2023. godine)

351-614-2021 Potvrda o prijavi radova Smiljanićeva 20a od 25.5.2023.(objavljeno 21.6.2023. godine)

351-797-2023 Potvrda o prijavi radova Lamartinova 38 od 15.6.2023.(objavljeno 21.6.2023. godine)

351-798-2022 Potvrda o prijavi radova Molerova 46a od 30.5.2023.(objavljeno 21.6.2023. godine)

351-76-2023 Potvrda o prijavi radova Internacionalnih brigada 47 od 2.6.2023.(objavljeno 21.6.2023. godine)

351-325-2023 Rešenje o odbacivanju Mihaila Gavrilovića 21 od 29.5.2023.(objavljeno 21.6.2023. godine)

351-33-2023 Potvrda o prijavi radova Južni Bulevar 174 od 12.5.2023. (objavljeno 21.6.2023.)

351-95-2023 Potvrda o prijavi radova Anastasa Jovanović 3 od 12.5.2023. (objavljeno 21.6.2023.)

351-223-2023 Upotrebna dozvola Bjelanovićeva 1 od 27.4.2023. (objavljeno 21.6.2023.)

351-232-2023 Upotrebna dozvola Černiševskog 12 od 16.5.2023. (objavljeno 21.6.2023.)

351-270-2023 Rešenje o odbacivanju zahteva Resavska 26 od 8.5.2023. (objavljeno 21.6.2023.)

351-278-2023 Rešenje o odbacivanju Sime Igumanova 35 od 1.6.2023. (objavljeno 21.6.2023.)

351-286-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Skver Slobodan Marković 1 od 10.5.2023. (objavljeno 21.6.2023.)

351-287-2023 Rešenje o odbacivanju Hadži Melentijeva 8 od 8.5.2023. (objavljeno 21.6.2023.)

351-291-2023 Potvrda o prijavi radova Bulevar kralja Aleksandra 18 od 5.6.2023. (objavljeno 21.6.2023.)

351-291-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Bulevar kralja Aleksandra 18 od 11.5.2023. (objavljeno 21.6.2023.)

351-305-2020 Potvrda o prijavi radova Brane Crnčević 3 od 24.5.2023. (objavljeno 21.6.2023.)

351-307-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Trnska 11 od 11.5.2023. (objavljeno 21.6.2023.)

351-308-2023 Rešenje o odbacivanju Kralja Milana 23 od 15.5.2023. (objavljeno 21.6.2023.)

351-319-2023 Rešenje o odobrenju Mlade Bosne 29 od 12.5.2023. (objavljeno 21.6.2023.)

351-321-2023 Potvrda o prijavi radova Niška 8 od 15.6.2023. (objavljeno 21.6.2023.)

351-321-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Niška 8 od 18.5.2023. (objavljeno 21.6.2023.)

351-322-2023 Upotrebna dozvola Resavska 26 od 30.5.2023. (objavljeno 21.6.2023.)

351-324-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Kičevska 15 od 22.5.2023. (objavljeno 21.6.2023.)

351-326-2023 Građevinska dozvola Vardarska 25 od 30.5.2023. (objavljeno 21.6.2023.)

351-327-2023 Rešenje o odbacivanju Sokolska 6 od 24.5.2023. (objavljeno 21.6.2023.)

351-331-2023 Rešenje o odbacivanju zahteva Svetozara Gligorića 12 od 29.5.2023. (objavljeno 21.6.2023.)

351-55-2023 Prijava radova Kneginje Zorke 59 od 18.4.2023. (objavljeno 21.4.2023. godine)

351-138-2023 Rešenje o odbacivanju Golsvordijeva 10 od 18.4.2023. (objavljeno 21.4.2023. godine)

351-217-2023 Upotrebna dozvola Rudnička 10 od 13.4.2023. (objavljeno 21.4.2023. godine)

351-243-2023 Rešenje o odobrenju Bulevar kralja Aleksandra 18 PP3 od 12.4.2023. (objavljeno 21.4.2023. godine)

351-252-2023 Rešenje o odbacivanju Gospodara Vučića 85 od 18.4.2023. (objavljeno 21.4.2023. godine)

351-221-2023 Rešenje o odbacivanju Sazonova 22 od 7.4.2023. (objavljeno 12.4.2023.)

351-218-2023 Rešenje o odbacivanju Niška 8 od 10.4.2023. (objavljeno 12.4.2023.)

351-204-2023 Građevinska dozvola Sazonova 64-66 od 7.4.2023. (objavljeno 12.4.2023.)

351-200-2023 Rešenje o odbacivanju Resavska 26 od 10.4.2023. (objavljeno 12.4.2023.)

351-197-2023 Rešenje  o odbacivanju Cerska 77 od 10.4.2023. (objavljeno 12.4.2023.)

351-230-2023 Rešenje o odbacivanju  – Svetozara Markovića 26 od 11.4.2023. (objavljeno 12.4.2023.)

351-186-2023 Rešenje o odbacivanju  – Kumanovska 2b od 11.4.2023. (objavljeno 12.4.2023.)

351-181-2023 Rešenje o odbacivanju – Jadranska 6 od 10.4.2023. (objavljeno 12.4.2023.)

351-132-2023 Potvrda o prijavi radova Bulevar kralja Aleksandra 18 od 4.4.2023.(objavljeno 6.4.2023. godine)

351-183-2023 Rešenje  o odbacivanju Černiševskog 12 od 4.4.2023.(objavljeno 6.4.2023. godine)

351-189-2023 Zaključak o odbacivanju – lokacijski od 29.3.2023.(objavljeno 6.4.2023. godine)

351-196-2023 Rešenje o odbacivanju Černiševskog 8 od 5.4.2023.(objavljeno 6.4.2023. godine)

351-93-2023 Potvrda o prijavi radova Maksima Gorkog 67 od 28.3.2023.(objavljeno 31.3.2023. godine)

351-104-2023 Potvrda o prijavi radova Internacionalnih brigada 58 od 27.3.2023.(objavljeno 31.3.2023. godine)

351-136-2023 Upotrebna dozvola Patrijarha Varnave 7 od 27.3.2023.(objavljeno 31.3.2023. godine)

351-147-2023 Rešenje o odbacivanju Rudnička 10 od 30.3.2023.(objavljeno 31.3.2023. godine)

351-163-2023 Rešenje o odbacivanju Sazonova 91 od 29.3.2023.(objavljeno 31.3.2023. godine)

351-174-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Svetog Save 24 od 21.3.2023.(objavljeno 31.3.2023. godine)

351-874-2022 Potvrda o prijavi radova Generala Horvatovića 63 od 27.3.2023.(objavljeno 31.3.2023. godine)

351-878-2022 Potvrda o prijavi radova Cerska 56a od 27.3.2023.(objavljeno 31.3.2023. godine)

351-152-2023 Rešenje o odbacivanju od 21.3.2023. godine (objavljeno 28.3.2023. godine)

351-140-2023 Rešenje o odbacivanju od 22.3.2023. godine (objavljeno 28.3.2023. godine)

351-144-2023 Potvrda o prijavi radova Njegoševa 61 od 20.3.2023. godine (objavljeno 23.3.2023. godine)

351-131-2023 Rešenje o odbacivanju Braće Nedića 2 od 17.3.2023. godine (objavljeno 23.3.2023. godine)

351-67-2023 Potvrda o prijavi radova Vilovskog 11 od 20.3.2023. godine (objavljeno 23.3.2023. godine)

351-132-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova – BKA18 od 14.3.2023. (objavljeno 17.3.2023.)

351-30-2023 Rešenje o odobrenju Mišarska 12-14 od 10.3.2023. (objavljeno 15.3.2023.)

351-145-2023 Rešenje o odbacivanju Svetog Save 24 od 13.3.2023. (objavljeno 15.3.2023.)

351-814-2022 Prijava radova Mileševska 18 od 13.3.2023. (objavljeno 15.3.2023.)

351-53-2023 Rešenje o odobrenju Svetozara Markovića 37 – Hotel Park od 3.3.2023.(objavljeno 13.3.2023. godine)

351-91-2023 Rešenje  o odbacivanju Gružanska od 8.3.2023.(objavljeno 13.3.2023. godine)

 351-97-2023 Rešenje o obustavi postupka Njegoševa 61 od 10.3.2023.(objavljeno 13.3.2023. godine)

351-107-2023 Rešenje o ispravci tehničke greške Generala Horvatovića 62 od 8.3.2023.(objavljeno 13.3.2023. godine)

351-112-2023 Rešenje o odbacivanju Skver Slobodana Markovića 1 od 6.3.2023.(objavljeno 13.3.2023. godine)

351-144-2023 Rešenje o odobrenju Njegoševa 61 od 10.3.2023.(objavljeno 13.3.2023. godine)

351-66-2023 Rešenje o odbacivanju Bjelanovićeva 1 od 1.3.2023.(objavljeno 7.3.2023. godine)

351-93-2023 Izmena građevinske dozvole Maksima Gorkog 67 od 3.3.2023.(objavljeno 7.3.2023. godine)

351-107-2023 Rešenje o odobrenju Generala Horvatovića 62 od 3.3.2023.(objavljeno 7.3.2023. godine)

351-116-2023 Rešenje o odobrenju Cerska 104 od 3.3.2023.(objavljeno 7.3.2023. godine)

351-79-2023 Rešenje o odbacivanju Cerska 107 od 24.2.2023.(objavljeno 2.3.2023. godine)

351-84-2023 Rešenje o odbacivanju Hadži Melentijeva 31 od 28.2.2023.(objavljeno 2.3.2023. godine)

351-104-2023 Rešenje o odobrenju Internacionalnih brigada 58 od 28.2.2023.(objavljeno 2.3.2023. godine)

351-462-2022 Rešenje o ispravci tehničke greške od 1.3.2023.(objavljeno 2.3.2023. godine)

351-859-2022 Upotrebna dozvola Cerska 77 od 24.2.2023.(objavljeno 2.3.2023. godine)

351-64-2023 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Janka Veselinovića 8 od 20.2.2023.(objavljeno 24.2.2023. godine)

351-67-2023 Rešenje o odobrenju Vilovskog 11 od 20.2.2023.(objavljeno 24.2.2023. godine)

351-71-2023 Rešenje o odbacivanju Krunska 17 od 21.2.2023.(objavljeno 24.2.2023. godine)

351-73-2023 Rešenje o odbacivanju Save Tekelije 6 od 21.2.2023.(objavljeno 24.2.2023. godine)

351-904-2022 Potvrda o prijavi radova Maksima Gorkog 45 od 20.2.2023.(objavljeno 24.2.2023. godine)

351-877-2022 Upotrebna dozvola Gospodara Vučića 41 od 26.1.2023. (objavljeno 7.2.2023.)

351-842-2022 Rešenje o odobrenju Novopazarska 5-7-9 od 1.2.2023. (objavljeno 7.2.2023.)

351-42-2023 Rešenje o odobrenju Kneginje Zorke 56 od 3.2.2023. (objavljeno 7.2.2023.)

351-30-2023 Rešenje o odbacivanju Mišarska 12-14 od 31.1.2023. (objavljeno 7.2.2023.)

351-14-2023 Rešenje o odobrenju Sime Igumanova broj 4 od 18.1.2023. (objavljeno 7.2.2023.)

351-13-2023 Rešenje o odobrenju Internacionalnih brigada 58 od 19.1.2023. (objavljeno 7.2.2023.)

351-6-2023 Rešenje o građevinskoj dozvoli Vardarska 25 od 19.01.2023. (objavljeno 19.1.2023. godine)

351-21-2023- Rešenje o odbacivanju  – nenadležnost  Timočka 3 od 17.1.2023. (objavljeno 16.1.2023. godine)

351-8-2023 Rešenje o odbacivanju  Janka  Veselinovića  8  od  13.1.2023. (objavljeno 16.1.2023. godine)

351-319-2024 Rešenje o odbacivanju Njegoševa 84 od 27.5.2024. godine (objavljeno 28.5.2024. godine)

351-315-2024 Rešenje o odbacivanju Njegoševa 84 od 27.5.2024. godine (objavljeno 28.5.2024. godine)

351-314-2024 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Brane Crnčević 13 od 27.5.2024. godine (objavljeno 28.5.2024. godine)

351-312-2024 Rešenje o odbacivanju Mileševska 18 od 27.5.2024. godine (objavljeno 28.5.2024. godine)

351-306-2024 Potvrda o prijavi radova Skerlićeva od 27.5.2024. godine (objavljeno 28.5.2024. godine)

351-306-2024 Građevinska dozvola Skerlićeva od 21.5.2024. godine (objavljeno 24.5.2024. godine)

351-293-2024 Upotrebna dozvole Kneginje Julije 5 od 22.5.2024. godine (objavljeno 24.5.2024. godine)

351-285-2024 Upotrebna dozvola Sazonova od 23.5.2024. godine (objavljeno 24.5.2024. godine)

351-281-2024 Upotrebna dozvola Kneza Stracimira 17 od 22.5.2024. godine (objavljeno 24.5.2024. godine)

351-275-2024 Upotrebna dozvola Koče Kapetana 46 od 17.5.2024. godine (objavljeno 24.5.2024. godine)

351-269-2024 Potvrda o prijavi radova Cara Nikolaja II 61 od 21.5.2024. godine (objavljeno 24.5.2024. godine)

351-239-2024 Rešenje o odbacivanju zahteva Gročanska 29 od 20.5.2024. godine (objavljeno 24.5.2024. godine)

351-152-2024 Potvrda o prijavi radova Kursulina 33 od 21.5.2024. godine (objavljeno 24.5.2024. godine)

351-95-2024 Potvrda o prijavi radova Hadži Melentijeva 75 od 23.5.2024. godine (objavljeno 24.5.2024. godine)

351-292-2024 Rešenje o odbacivanju Makenzijeva 37 od 16.5.2024. godine (objavljeno 17.5.2024.)

351-291-2024 Rešenje o odbacivanju Makenzijeva 37 od 16.5.2024. godine (objavljeno 17.5.2024.)

351-290-2024 Rešenje o odbacivanju Makenzijeva 37 od 16.5.2024. godine (objavljeno 17.5.2024.)

351-288-2024 Rešenje o odbacivanju Makenzijeva 37 od 16.5.2024. godine (objavljeno 17.5.2024.)

351-279-2024 Rešenje o odbacivanju Sinđelićeva 7a od 15.5.2024. godine (objavljeno 17.5.2024.)

351-278-2024 Rešenje o odbacivanju Stojana Protića 48 od 14.5.2024. godine (objavljeno 17.5.2024.)

351-272-2024 Građevinska dozvola Petrogradska 18 od 15.5.2024. godine (objavljeno 17.5.2024.)

351-263-2024 Rešenje o odbacivanju Cara Nikolaja II 1 od 14.5.2024. godine (objavljeno 17.5.2024.)

351-262-2024 Rešenje o odbacivanju Sredačka 7 od 15.5.2024. godine (objavljeno 17.5.2024.)

351-261-2024 Rešenje o odbacivanju Njegoševa 24 od 14.5.2024. godine (objavljeno 17.5.2024.)

351-231-2024 Upotrebna dozvola Svetolika Rankovića 4 od 15.5.2024. godine (objavljeno 17.5.2024.)

351-260-2024 Rešenje o odbacivanju Njegoševa 67  od 14.5.2024.(objavljeno 14.5.2024.)

351-268-2024 Građevinska dozvola Cerska 10 od 14.5.2024.(objavljeno 14.5.2024.)

351-684-2024 Potvrda o prijavi radova Niška 33 od 13.5.2024.(objavljeno 14.5.2024.)

351-151-2024 Građevinska dozvola Topolska 8 od 13.5.2024.(objavljeno 13.5.2024.)

351-203-2024 Rešenje o odbacivanju Koče Kapetana 46 od 24.4.2024.(objavljeno 13.5.2024.)

351-214-2024 Rešenje o odbacivanju Cerska 71 od 24.4.2024.(objavljeno 13.5.2024.)

351-222-2024 Rešenje o odbacivanju zahteva Kneza Stracimira 17 od 8.5.2024.(objavljeno 13.5.2024.)

351-230-2024 Građevinska dozvola Požerevačka 18 od 26.4.2024.(objavljeno 13.5.2024.)

351-237-2024  Rešenje o odbacivanju nenadležnost od 19.4.2024.(objavljeno 13.5.2024.)

351-250-2024 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Sazonova 82 od 26.4.2024.(objavljeno 13.5.2024.)

351-254-2024 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Svetozara Marković 26a od 9.5.2024.(objavljeno 13.5.2024.)

351-255-2024 Rešenje o odbacivanju zahteva Kneginje Julije 5 od 9.5.2024.(objavljeno 13.5.2024.)

351-259-2024 Rešenje o odbacivanju Bulevar kralja Aleksandra 142  od 9.5.2024.(objavljeno 13.5.2024.)

351-264-2024 Nenadležnost objava od 9.5.2024.(objavljeno 13.5.2024.)

351-267-2024 Nenadležnost objava od 10.5.2024.(objavljeno 13.5.2024.)

351-269-2024 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Cara Nikolaja II 61 od 9.5.2024.(objavljeno 13.5.2024.)

351-173-2024 Upotrebna dozvola Novopazarska 16 od 19.4.2024.(objavljeno 23.4.2024.)

351-179-2024 Rešenje o odbacivanju Kneginje Julije 5 od 22.4.2024.(objavljeno 23.4.2024.)

351-182-2024 Građevinska dozvola Todora od Stalaća 14 od 19.4.2024.(objavljeno 23.4.2024.)

351-237-2024  Rešenje o odbacivanju nenadležnost od 19.4.2024.(objavljeno 23.4.2024.)

351-131-2024 Potvrda o prijavi radova Resavska 12b od 15.4.2024.(objavljeno 18.4.2024.)

351-152-2024 Građevinska dozvola Kursulina 33 od 11.4.2024.(objavljeno 18.4.2024.)

351-159-2024 Građevinska dozvola Skerlićeva 2 od 12.4.2024.(objavljeno 18.4.2024.)

351-190-2024 Upotrebna dozvola Južni Bulevar 55 od 16.4.2024.(objavljeno 18.4.2024.)

351-193-2024 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Stojana Protića 12 od 18.4.2024.(objavljeno 18.4.2024.)

351-202-2024 Rešenje o odbacivanju Brane Crnčević 13  od 11.4.2024.(objavljeno 18.4.2024.)

351-211-2024 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Vučedolska 4 od 16.4.2024.(objavljeno 18.4.2024.)

351-109-2024 Rešenje o odbacivanju Sredačka 7 od 4.4.2024.(objavljeno 11.4.2024.)

351-162-2024 Rešenje o odbacivanju Sazonova 117 od 9.4.2024.(objavljeno 11.4.2024.)

351-189-2024 Rešenje o odbacivanju Svetog Save 4  od 10.4.2024.(objavljeno 11.4.2024.)

351-58-2022 Potvrda o prijavi radova Resavska 12 b od 29.3.2024.(objavljeno 2.4.2024.)

351-146-2024 Upotrebna dozvola Bjelanovićeva 1 od 28.3.2024.(objavljeno 2.4.2024.)

351-158-2024 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Krunska 61 od 27.3.2024.(objavljeno 2.4.2024.)

351-166-2024 Rešenje o odbacivanju Maksima Gorkog 19 od 27.3.2024.(objavljeno 2.4.2024.)

351-171-2024 Rešenje o odbacivanju Svetolika Rankovića 4 od 1.4.2024.(objavljeno 2.4.2024.)

351-704-2022 Potvrda o prijavi radova Makenzijeva 91 od 28.3.2024.(objavljeno 2.4.2024.)

351-724-2023 Potvrda o prijavi radova Makenzijeva 91 od 29.3.2024.(objavljeno 2.4.2024.)

351-158-2024 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Krunska 61 od 27.3.2024.(objavljeno 27.3.2024.)

351-164-2024 Rešenje o odbacivanju Gročanska 29 od 26.3.2024.(objavljeno 27.3.2024.)

351-166-2024 Rešenje o odbacivanju Maksima Gorkog 19 od 27.3.2024.(objavljeno 27.3.2024.)

351-144-2024 Upotrebna dozvola Radoslava Grujića 12 od 21.3.2024.(objavljeno 26.3.2024.)

351-148-2024 Upotrebna dozvola Sinđelićeva 4 od 21.3.2024.(objavljeno 26.3.2024.)

351-149-2024 Rešenje o odbacivanju Daničarva 26 od 22.3.2024.(objavljeno 26.3.2024.)

351-153-2024 Građevinska dozvola Generala Horvatića od 26.3.2024.(objavljeno 26.3.2024.)

351-154-2024 Rešenje o odbacivanju zahteva Đorđa Vajferta 42 od 21.3.2024.(objavljeno 26.3.2024.)

351-156-2024 Rešenje o odbacivanju Graničarska 14 od 22.3.2024.(objavljeno 26.3.2024.)

351-89-2024 Rešenje o odbacivanju zahteva Sazonova 117 od 13.3.2024.(objavljeno 20.3.2024.)

351-130-2024 Rešenje o odbacivanju zahteva Novopazarska 16 od 19.3.2024.(objavljeno 20.3.2024.)

351-131-2024 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Resavaska 12b od 19.3.2024.(objavljeno 20.3.2024.)

351-139-2024 Rešenje o odbacivanju Kneza Stracimira 17 od 18.3.2024.(objavljeno 20.3.2024.)

351-141-2024 Rešenje o odbacivanju Bulevar kralja Aleksandra 142 od 18.3.2024.(objavljeno 20.3.2024.)

351-143-2024 Rešenje o odbacivanju zahteva Cerska 71 od 18.3.2024.(objavljeno 20.3.2024.)

351-122-2024 Rešenje o odbacivanju zahteva Bjelanovićeva 1 od 11.3.2024. godine (objavljeno 12.3.2024. godine)

351-117-2024 Rešenje o odbacivanju Vele Nigrinove 5  od 12.3.2024. godine (objavljeno 12.3.2024. godine)

351-116-2024 Rešenje o odbacivanju Makenzijeva 18 od 11.3.2024. godine (objavljeno 12.3.2024. godine)

351-115-2024 Rešenje o odbacivanju Maksima Gorkog 35 od 11.3.2024. godine (objavljeno 12.3.2024. godine)

351-114-2024 Upotrebna dozvola Čuburska 10 od 11.3.2024. godine (objavljeno 12.3.2024. godine)

351-107-2024 Rešenje o odbacivanju Cara Nikolaja II 1 od 5.3.2024. godine (objavljeno 12.3.2024. godine)

351-105-2024 Rešenje o odbacivanju  Šumatovačka 102 od 11.3.2024. godine (objavljeno 12.3.2024. godine)

351-104-2024 Rešenje o odbacivanju Generala Horvatovića od 4.3.2024. godine (objavljeno 12.3.2024. godine)

351-97-2024 Rešenje o odbacivanju Radoslava Grujića 12 od 11.3.2024. godine (objavljeno 12.3.2024. godine)

351-94-2024 Rešenje o odbacivanju Gospodara Vučića 29 od 12.3.2024. godine (objavljeno 12.3.2024. godine)

351-61-2024 Potvrda o prijavi radova Koče Kapetana 46 od 5.3.2024. godine (objavljeno 12.3.2024. godine)

351-71-2024 Upotrebna dozvola Kneginje Zorke 100 od 29.2.2024.(objavljeno 1.3.2024.)

351-85-2024 Rešenje o odbacivanju Novopazarska 16 od 27.2.2024.(objavljeno 1.3.2024.)

351-91-2024 Rešenje o odbacivanju Njegoševa 28 a od 28.2.2024.(objavljeno 1.3.2024.)

351-95-2024 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Hadži Melentijeva 70 od 29.2.2024.(objavljeno 1.3.2024.)

351-102-2024 Rešenje o odbacivanju Braničevska 27a od 29.2.2024.(objavljeno 1.3.2024.)

351-80-2024 Rešenje o odbacivanju Cerska 71 od 26.2.2024. godine (objavljeno 27.2.2024. godine)

351-74-2024 Rešenje o odbacivanju Đorđa Vajferta 42 od 22.2.2024. godine (objavljeno 27.2.2024. godine)

351-52-2024 Rešenje o odbacivanju Bjelanovićeva 1 od 20.2.2024. godine (objavljeno 27.2.2024. godine)

351-50-2024 Rešenje o odbacivanju zahteva Hadži Melentijeva 67 od 8.2.2024. godine (objavljeno 27.2.2024. godine)

351-23-2024 Rešenje o odbacivanju Milorada Mitrovića 13a od 22.1.2024.(objavljeno 23.2.2024.)

351-56-2024 Upotrebna dozvola Mileševska 30 od 14.2.2024.(objavljeno 23.2.2024.)

351-61-2024 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Koče Kapetana 46 od 20.2.2024.(objavljeno 23.2.2024.)

351-73-2024 Rešenje o odbacivanju kralja Milana 23 od 21.2.2024.(objavljeno 23.2.2024.)

351-732-2024 Potvrda o prijavi radova Njegoševa 28 a od 19.2.2024.(objavljeno 23.2.2024.)

351-49-2024 Rešenje o odbacivanju Trnska 21 od 2.2.2024. (objavljeno 7.2.2024.)

351-40-2024 Upotrebna dozvola Niška 8 od 2.2.2024. (objavljeno 7.2.2024.)

351-33-2024 Rešenje o odbacivanju Sazonova 117 od 2.2.2024. (objavljeno 7.2.2024.)

351-25-2024 Upotrebna dozvola Dubljanska 5 od 5.2.2024. (objavljeno 7.2.2024.)

351-44-2024 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Šumatovačka 108 od 31.1.2024. (objavljeno 1.2.2024. godine)

351-36-2024 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Njegoševa 28a od 31.1.2024. (objavljeno 1.2.2024. godine)

351-22-2024 Upotrebna dozvola Mačvanska 26 od 26.1.2024. (objavljeno 1.2.2024. godine)

351-24-2024 Potvrda o prijavi radova Maksima Gorkog 17 a od 30.1.2024.(objavljeno 1.2.2024.)

351-26-2024 Rešenje o odbacivanju zahteva Kneginje Zorke 100 od 25.1.2024.(objavljeno 1.2.2024.)

351-31-2024 Rešenje o odbacivanju Sime Igumanova 4 od 30.1.2024.(objavljeno 1.2.2024.)

351-37-2024 Rešenje o odbacivanju zahteva Mihaila Gavrilovića 23 od 30.1.2024.(objavljeno 1.2.2024.)

351-9-2024 Upotrebna dozvola Sazonova 82 od 19.1.2024.(objavljeno 26.1.2024.)

351-12-2024 Upotrebna dozvola Vojislava Ilića 26 od 23.1.2024.(objavljeno 26.1.2024.)

351-16-2024 Upotrebna dozvola Prote Mateje 44 od 24.1.2024.(objavljeno 26.1.2024.)

351-20-2024 Upotrebna dozvola Stojana Protića 9 od 24.1.2024.(objavljeno 26.1.2024.)

351-30-2024 Rešenje o odbacivanju Njegoševa 24 od 24.1.2024.(objavljeno 26.1.2024.)

351-24-2024 Rešenje o odobrenju izvođenja radova MAKSIMA GORKOG 17A od 19.1.2024. (objavljeno 23.1.2024.)

351-23-2024 Rešenje o odbacivanju Milorada Mitrovića 13a od 22.1.2024. (objavljeno 23.1.2024. )

351-11-2024 Rešenje o odbacivanju Njegoševa 28a od 18.1.2024. (objavljeno 23.1.2024. )

351-2-2024 Rešenje o odbacivanju Dubljanska 5 od 16.1.2024.(objavljeno 17.1.2024.)

351-10-2024 Upotrebna dozvola Maksima Gorkog 17 a od 15.1.2024.(objavljeno 17.1.2024.)

Skip to content