euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Građevinske dozvole objedinjena procedura

Zahtev je inicijalni akt kojim se pokreće objedinjena procedura koja obuhvata postupanja nadležnih organa po zahtevu građanki i građana, a odnosi se na izgradnju, dogradnju ili rekonstrukciju objekata.

Objedinjena procedura uključuje izdavanje građevinske dozvole, odnosno rešenja iz čl. 145. Zakona o planiranju i izgradnji, prijavu radova, pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju, izdavanje upotrebne dozvole, pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja.

U skladu sa članom 8a Zakona o planiranju i izgradnji, čije se odredbe primenjuju od 1. januara 2016. godine, podnošenje zahteva, razmena dokumenata i podnesaka u objedinjenoj proceduri obavljaju se elektronskim putem.

Sva akta koja u vezi sa objedinjenom procedurom donose nadležni organi i imaoci javnih ovlašćenja, kao i podnesci i dokumenti koji se dostavljaju u objedinjenoj proceduri, uključujući i tehničku dokumentaciju, dostavljaju se u formi elektronskog dokumenta.

Zahteve za izdavanje odobrenja koja se izdaju u postupku objedinjene procedure u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (građevinske dozvole, rešenja u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji, upotrebne dozvole) možete podneti na zvaničnoj internet stranici Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Ovde možete preuzeti:

351-215-2022 Građevinska dozvola Čuburska 18  od 18.5.2022. (objavljeno 19.5.2022.)

351-245-2022 Potvrda o prijavi radova Dubljanska 37  od 18.5.2022. (objavljeno 19.5.2022.)

351-289-2022 Rešenje o odbacivanju Đorđa Vajferta 68 od 17.5.2022. (objavljeno 19.5.2022.)

351-305-2022 Upotrebna dozvola Vojislava Ilića 36 od 16.5.2022. (objavljeno 19.5.2022.)

351-216-2022 Potvrda o prijavi radova Vojvode Hrvoja 16 od 11.5.2022. (objavljeno 17.5.2022. godine)

351-271-2022 Rešenje o odbacivanju Mileševska 58 od 13.5.2022. (objavljeno 17.5.2022. godine)

351-312-2022 Rešenje o odbacivanju Gospodara Vučića 59 od 11.5.2022. (objavljeno 17.5.2022. godine)

351-318-2022 Rešenje o odbacivanju Internacionalnih Brigada 66-68 od 12.5.2022. (objavljeno 17.5.2022. godine)

351-319-2022 Rešenje o odbacivanju Golsvordijeva 26 od 13.5.2022. (objavljeno 17.5.2022. godine)

351-320-2022 Rešenje o odbacivanju Mlade Bosne 5  od 16.5.2022. (objavljeno 17.5.2022. godine)

351-266-2022 Građevinska dozvola Novopazarska 16 od 28.4.2022. (objavljeno 11.5.2022.)

351-44-2022 Potvrda o prijavi radova Mlade Bosne 28 od 28.4.2022. (objavljeno 11.5.2022.)

351-201-2022 Potvrda o prijavi radova Bulevar kralja Aleksandra 18 od 4.5.2022. (objavljeno 11.5.2022.)

351-209-2022 Potvrda o prijavi radova Petrogradska 9 od 10.5.2022. (objavljeno 11.5.2022.)

351-223-2022 Potvrda o prijavi radova Molerova od 9.5.2022. (objavljeno 11.5.2022.)

351-225-2022 Potvrda o prijavi radova Patrijarha Varnave 18 od 9.5.2022. (objavljeno 11.5.2022.)

351-231-2022 Rešenje o odbacivanju Sazonova 89 od 4.5.2022. (objavljeno 11.5.2022.)

351-266-2022 Potvrda o prijavi radova Novopazarska 16 od 10.5.2022. (objavljeno 11.5.2022.)

351-272-2022 Građevinska dozvola Cerska 22 od 6.5.2022. (objavljeno 11.5.2022.)

351-291-2022 Rešenje o odbacivanju Krunska 62a od 9.5.2022. (objavljeno 11.5.2022.)

351-295-2022 Rešenje o odbacivanju Jovana Rajića 12 od 9.5.2022. (objavljeno 11.5.2022.)

351-296-2022 Rešenje o odbacivanju zahteva Hadži Melentijeva 56 od 10.5.2022. (objavljeno 11.5.2022.)

351-302-2022 Rešenje o odbacivanju zahteva Vele Negrinove 12 od 10.5.2022. (objavljeno 11.5.2022.)

351-303 -2022 Rešenje o odbacivanju Baba Višnjina 17 od 10.5.2022. (objavljeno 11.5.2022.)

351-316-2021 Potvrda o prijavi radova Kneginje Zorke 5 od 10.5.2022. (objavljeno 11.5.2022.)

351-270-2022 Rešenje o odbacivanju Svetolika Rankovića 4 od 27.4.2022. (objavljeno 28.4.2022.)

351-267-2022 Rešenje o odbacivanju Krunska 10 od 26.4.2022. (objavljeno 28.4.2022.)

351-262-2022 Rešenje o odbacivanju Vojislava Ilića 36 od 27.4.2022. (objavljeno 28.4.2022.)

351-256-2022 Rešenje o odbacivanju Cerska 107 od 21.4.2022. (objavljeno 28.4.2022.)

351-254-2022 Rešenje o odbacivanju Dubljanska 37 od 21.4.2022. (objavljeno 28.4.2022.)

351-245-2022 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Dubljanska 37 od 27.4.2022. (objavljeno 28.4.2022.)

351-239-2022 Potvrda o prijavi radova Cerska od 27.4.2022. (objavljeno 28.4.2022.)

351-216-2022 Građevinska dozvola Vojvode Hrvoja 16 od 27.4.2022. (objavljeno 28.4.2022.)

351-183-2022 Rešenje o odbacivanju Mome Kapora od 29.4.2022. (objavljeno 28.4.2022.)

351-224-2022 Potvrda o prijavi radova Internacionalnih brigada 87  od 19.4.2022. (objavljeno 21.4.2022. godine)

351-225-2022 Građevinska dozvola Patrijarha Varnave 18 od 19.4.2022. (objavljeno 21.4.2022. godine)

351-234-2022 Rešenje o odbacivanju Vojislava Ilića 36 od 14.4.2022. (objavljeno 21.4.2022. godine)

351-239-2022 Građevinska dozvola Cerska 100 od 19.4.2022. (objavljeno 21.4.2022. godine)

351-241-2022 Rešenje o odbacivanju  Graničarska 12 od 18.4.2022. (objavljeno 21.4.2022. godine)

351-244-2022 Rešenje o odbacivanju Cerska 22 od 14.4.2022. (objavljeno 15.4.2022.)

351-228-2022 Rešenje o odbacivanju Novopazarska 16 od 14.4.2022. (objavljeno 15.4.2022.)

351-209-2022 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Petrogradska 9 od 13.4.2022. (objavljeno 15.4.2022.)

351-206-2022 Rešenje o odbacivanju Šumatovačka 110 od 6.4.2022. (objavljeno 15.4.2022.)

351-226-2022 Rešenje o odbacivanju Smiljanićeva 18 od 7.4.2022. (objavljeno 14.4.2022.)

351-224-2022 Građevinska dozvola Internacionalnih brigada 87 od 13.4.2022. (objavljeno 14.4.2022.)

351-223-2022 Građevinska dozvola Molerova od 13.4.2022. (objavljeno 14.4.2022.)

351-221-2022 Rešenje o odbacivanju Sazonova 88 od 7.4.2022. (objavljeno 14.4.2022.)

351-210-2022 Rešenje o odbacivanju zahteva Stojana Protića 59 od 6.4.2022. (objavljeno 14.4.2022.)

351-201-2022 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Bulevar Kralja Aleksandra 81 od 11.4.2022. (objavljeno 14.4.2022.)

351-199-2022 Potvrda o prijavi radova Cerska 107 od 8.4.2022. (objavljeno 14.4.2022.)

351-166-2022 Potvrda o prijavi radova Hadži Prodanova 2 od 11.4.2022. (objavljeno 14.4.2022.)

351-217-2022 Rešenje o odbacivanju Cerska 100 od 6.4.2022. (objavljeno 7.4.2022.)

351-208-2022 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Dubljanska 27 od 6.4.2022. (objavljeno 7.4.2022.)

351-205-2022 Rešenje o odbacivanju Sazonova 51 od 5.4.2022. (objavljeno 7.4.2022.)

351-200-2022 Rešenje o odbacivanju Dubljanska 44 od 6.4.2022. (objavljeno 7.4.2022.)

351-793-2021 zaključaka o odbacivanju Šumatovačka 102 od 1.4.2022. (objavljeno 5.4.2022.)

351-205-2022 Rešenje o odbacivanju Sazonova 51 od 5.4.2022. (objavljeno 5.4.2022.)

351-194-2022 Rešenje o odbacivanju Hadži Melentijeva 53 od 1.4.2022. (objavljeno 5.4.2022.)

351-192-2022 Rešenje o odbacivanju Cerska 22 od 31.3.2022. (objavljeno 5.4.2022.)

351-180-2022 Rešenje o odbacivanju zahteva Vojislava Ilića 36 od 4.4.2022. (objavljeno 5.4.2022.)

351-122-2022 Potvrda o prijavi radova Dubljanska 37 od 1.4.2022. (objavljeno 5.4.2022.)

351-121-20222 Rešenje o odbacivanju Molerova od 1.4.2022. (objavljeno 5.4.2022.)

351-822-2021 Rešenje o odbacivanju Vele Nigrinove 12 od 30.3.2022. (objavljeno 31.3.2022.)

351-617-2021 Potvrda o prijavi radova Hadži Prodanova 2 od 31.3.2022. (objavljeno 31.3.2022.)

351-199-2022 Građevinska dozvola Cerska 107 od 30.3.2022. (objavljeno 31.3.2022.)

351-169-2022 Rešenje o odbacivanju Kralja Milana 25 od 29.3.2022. (objavljeno 31.3.2022.)

351-183-2022 Rešenje o odbacivanju Mome Kapora od 29.3.2022. (objavljeno 31.3.2022.)

351-173-2022 Rešenje o odbacivanju Cerska 107 od 23.3.2022. (objavljeno 31.3.2022.)

351-171-2022 Rešenje o odbacivanju Novopazaska 16 od 24.3.2022. (objavljeno 31.3.2022.)

351-170-2022 Rešenje o odbacivanju Patrijarha Varnave 18 od 24.3.2022. (objavljeno 31.3.2022.)

351-166-2022 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Hadži Prodanova 2 od 28.3.2022. (objavljeno 31.3.2022.)

351-153-2022 Upotrebna dozvola Save Tekalije 6 od 28.3.2022. (objavljeno 31.3.2022.)

351-139-2022 Rešenje o odbacivanju Sime Igumanova 25 od 25.3.2022. (objavljeno 31.3.2022.)

351-111-2022 Rešenje o odbacivanju Graničaraska 12 od 29.3.2022. (objavljeno 29.3.2022.)

351-97-2021 Rešenje o odbacivanju Cerska 78 od 29.3.2022. (objavljeno 31.3.2022.)

351-85-2022 Rešenje o odbacivanju Gospodara Vučića 143 od 24.3.2022. (objavljeno 31.3.2022.)

351-122-2022 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Dubljanska 37 od 11.3.2022. (objavljeno 16.3.2022.)

351-121-2022 Građevinska dozvola Cara Nikolaja 72 od 14.3.2022. (objavljeno 16.3.2022.)

351-93-2022 Upotrebna dozvola  Smiljanićeva 38 od 9.3.2022. (objavljeno 16.3.2022.)

351-110-2022 Rešenje o odbacivanju Vojvode Hrvoja 16  od 9.3.2022. (objavljeno 16.3.2022.)

351-143-2022 Rešenje o odbacivanju Vojislava Ilića 36  od 11.3.2022. (objavljeno 16.3.2022.)

351-140-2022 Rešenje o odbacivanju Stojana Protića 59 od 11.3.2022. (objavljeno 16.3.2022.)

351-144-2022 Rešenje o odbacivanju Svetog Save 20 od 14.3.2022. (objavljeno 16.3.2022.)

351-53-2022 Rešenje o odbacivanju Save Tekelije 6 od 9.3.2022. (objavljeno 16.3.2022.)

351-33-2022 Rešenje o odbacivanju Skerlićeva 6 od 18.2.2022. (objavljeno 16.3.2022.)

351-904-2021 Potvrda o prijavi radova Kralja Milutina 11 od 15.3.2022. (objavljeno 16.3.2022.)

351-134-2022 Rešenje o odbacivanju Braće Nedića 2 od 7.3.2022. (objavljeno 10.3.2022.)

351-131-2022 Rešenje o odbacivanju Cerska 107 od 7.3.2022. (objavljeno 10.3.2022.)

351-894-2021 Potvrda o prijavi radova Mihajla Gavrilovića 23 od 28.2.2022. (objavljeno 8.3.2022.)

351-135-2021 Rešenje o odbacivanju Sime Igumanova 25 od 4.3.2022. (objavljeno 8.3.2022.)

351-132-2022 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Smiljanićeva 18  od 7.3.2022. (objavljeno 8.3.2022.)

351-116-2021 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Sinđelićeva 4 od 4.3.2022. (objavljeno 8.3.2022.)

351-102-2022 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Golsvordijeva 33  od 4.3.2022. (objavljeno 8.3.2022.)

351-29-2022 Rešenje o odbacivanju Sime Igumanova 25 od 21.2.2022. (objavljeno 24.2.2022.)

351-55-2022 Rešenje o odbacivanju Šumatovačka 139 od 22.2.2022. (objavljeno 24.2.2022.)

351-71-2022 Rešenje o odbacivanju Cara II Nikolaja od 22.2.2022. (objavljeno 24.2.2022.)

351-904-2021 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Kralja Milutina 11 od 22.2.2022. (objavljeno 24.2.2022.)

351-45-2022 Potvrda o prijavi radova Bjelanovićeva 1 od 21.2.2022. (objavljeno 22.2.2022.)

351-33-2022 Rešenje o odbacivanju Skerlićeva 6 od 18.2.2022. (objavljeno 22.2.2022.)

351-36-2022 Rešenje o odbacivanju Graničarska 12 od 21.2.2022. (objavljeno 22.2.2022.)

351-57-2022 Rešenje o obustavi Sazonova 89 od 18.2.2022. (objavljeno 22.2.2022.)

351-58-2022 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Resavska 12b od 11.2.2022. (objavljeno 22.2.2022.)

351-69-2022 Građevinska dozvola Južni bulevar od 18.2.2022. (objavljeno 22.2.2022.)

351-75-2022 Rešenje o obustavi Vojvode Hrvoja 16 od 18.2.2022. (objavljeno 22.2.2022.)

351-86-2022 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Masarikova 4 od 21.2.2022. (objavljeno 22.2.2022.)

351-894-2021 Građevinska dozvola Mihaila Gavrilovića 23 od 9.2.2022. (objavljeno 22.2.2022.)

351-50-2022 Rešenje o odbacivanju Hadži Melentijeva 53 od 3.2.2022. (objavljeno 10.2.2022.)

351-50-2022 Rešenje o odbacivanju Hadži Melentijeva 53 od 3.2.2022. (objavljeno 10.2.2022.)

351-44-2022 Građevinska dozvola Mlade Bosne 28 od 7.2.2022. (objavljeno 10.2.2022.)

351-42-2022 Rešenje o odbacivanju Smiljanićeva 18 od 7.2.2022. (objavljeno 10.2.2022.)

351-30-2022 Rešenje o odobrenju izvođenja radova Hadži Melentijeva 45 od 2.2.2022. (objavljeno 10.2.2022.)

351-27-2022 Građevinska dozvola Loznička 13 od 1.2.2022. (objavljeno 10.2.2022.)

351-5-2022 Građevinska dozvola Gospodara Vučića 121 od 31.1.2022. (objavljeno 2.2.2022.)

351-24-2022 Upotrebna dozvola Đerdapska 9 od 31.1.2022. (objavljeno 2.2.2022.)

351-45-2022 Građevinska dozvola Bjelanovićeva 1 od 1.2.2022. (objavljeno 2.2.2022.)

351-14-2022 Rešenje o odbacivanju Sinđelićeva 4 od 31.1.2022. (objavljeno 1.2.2022.)

351-34-2022 Rešenje o odbacivanju Resavska 12b od 27.1.2022. (objavljeno 1.2.2022.)

351-836-2021 Upotrebna dozvola  Maksima Gorkog 81 od 27.1.2022. (objavljeno 1.2.2022.)

351-868-2021 Rešenje o odbacivanju Svetolika Rankovića 4 od 31.1.2022. (objavljeno 1.2.2022.)

351-4-2022 Rešenje o odbijanju Kralja Milana 25 od 25.1.2022. (objavljeno 27.1.2022.)

351-8-2022 Rešenje o odbacivanju Golsvordijeva 33 od 26.1.2022. (objavljeno 27.1.2022.)

351-749-2021 Rešenje o odbacivanju Graničarska 12 od 19.1.2022. (objavljeno 27.1.2022.)

351-820-2021 Rešenje o odbacivanju Cerska 78 od 26.1.2022. (objavljeno 27.1.2022.)

351-879-2021 Rešenje o odbacivanju Mileševska 58 od 24.1.2022. (objavljeno 27.1.2022.)

351-891-2021 Rešenje o odbacivanju Gospodara Vučića 143 od 26.1.2022. (objavljeno 27.1.2022.)

351-895-2021 Rešenje o upotrebnoj dozvoli Šumatovačka 72 od 26.1.2022. (objavljeno 27.1.2022.)

351-905-2021 Rešenje o odbacivanju Mlade Bosne 28 od 19.1.2022. (objavljeno 21.1.2022.)

351-749-2021 Rešenje o odbacivanju Graničarska 12 od 19.1.2022. (objavljeno 21.1.2022.)

351-890-2021 Rešenje o odbacivanju Bjelanovićeva 1 od 17.1.2022. (objavljeno 19.1.2022.)

351-856-2021 Građevinska dozvola Černiševskog 8 od 17.1.2022. (objavljeno 19.1.2022.)

351-874-2021 Rešenje o odbacivanju Đerdapska 9 od 13.1.2022. (objavljeno 19.1.2022.) 

351-843-2021 Potvrda o prijavi radova Dubljanska 5 od 13.1.2022. (objavljeno 19.1.2022.)

351-766-2021 Rešenje o odbacivanju Skerlićeva 6 od 11.1.2022. (objavljeno 19.1.2022.)

Skip to content