euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Odbornici Skupštine

AKADEMIK PROF. DR JOVAN HADŽI ĐOKIĆ
BRANISLAV MILIĆEVIĆ
JELENA NIKOLIĆ
DR UGLJEŠA MRDIĆ
GORAN KARADŽIĆ
IRENA TIMOTIJEVIĆ
DR VESNA BRANKOVIĆ
ZVONIMIR MIHAJLOVSKI
DUŠAN ŠUŠNJAR
SIMONA VUJOVIĆ
DR NIVES KRAUS
MIROSLAV KOLUNDŽIJA
VLADA KRSTIVOJEVIĆ
BRANISLAVA VIDAKOVIĆ ĐURIĆ
JELENA JELENIĆ JANKOVIĆ
JELENA GRUBAČIĆ
VLADA PAVLOVIĆ
ALEKSANDAR VELJANOSKI
TANJA DMITROVIĆ
VIKTORIJA VUKADINOVIĆ
RIJALDA DIMITRIJEVIĆ
OGNJEN ŠUŠIĆ
BRANKO STAMATOVIĆ
DIJANA BATRIĆEVIĆ
UROŠ KOJIĆ
DARKO DAMNJANOVIĆ
MARKO RANĐELOVIĆ
SLAĐANA MOJSILOVIĆ
IVANA JOVIČIĆ
SUNČICA STANKOVIĆ KOTARAC
DUŠAN PROTIĆ
RANKA VUČKOVIĆ
STEVAN VILOTIJEVIĆ
JASMINA LUKIĆ

ALEKSANDAR VIDAKOVIĆ
MARIJANA ĐURIĆ
NEBOJŠA ŽIVKOVIĆ
STANOJE ĐURIĆ
DR PERIŠA SIMONOVIĆ
JOVANA ĐOKOVIĆ- LAZAREVIĆ
MIROSLAV ANTIĆ
SAŠA LEKOVIĆ
ŽIVORAD AJDAČIĆ

DUŠANKA ŠTERIĆ
KONSTANTIN MILOVANOVIĆ
VLADAN NIKOLIĆ
ALEKSANDAR KOSOVAC
LJILJANA KAPOR

ANĐELA LAZAREVIĆ
MIHAILO LAZAREVIĆ
ALEKSANDRA ĐURIĆ
MIROSLAV TODOROVIĆ
FILIP DIMITRIJEVIĆ

DAVOR TRIKIĆ
ALEKSANDRA STOJNIĆ
VLADIMIR TODOROVIĆ
DANICA SERATLIĆ
LAZAR VUJOŠEVIĆ

ALEKSANDAR ARSENIJEVIĆ
MILORAD JAKŠIĆ
NASTASIJA SMILJANIĆ
SNEŽANA PEROVIĆ

ALEKSANDRIJA KOVAČEVIĆ

Skip to content