euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Uslužni centar

GRAĐANI IMAJU PREDNOST

OPŠTINSKI USLUŽNI CENTAR – SVE NA JEDNOM MESTU

Od 25. januara 2008. godine počeo je sa radom Opštinski uslužni centar. Naš cilj je da omogućimo građanima brzu i efikasnu uslugu u Gradskoj opštini Vračar. U novouređenom, funkcionalnom prostoru, građane dočekuju ljubazni službenici koji su sada dodatno obučeni za još kvalitetnije pružanje usluga.

U novom prostoru građani imaju prednost. Najvažnije opštinske službe se nalaze na jednom mestu, bez šaltera, bez pregrada, bez stakala. Zbog toga smo ovaj prostor i nazvali Opštinski uslužni centar.

Napori na stvaranju evropske opštine Vračar nisu nikad zastali i zajedno sa građanima menjamo Vračar nabolje. Nastavljamo sa sprovođenjem vizije: „Vračar – evropska opština“. Zajedno ćemo ostvariti cilj da svi na Vračaru živimo evropski – udobno, kulturno i kvalitetno. Jedan od koraka na tom putu je početak rada Opštinskog uslužnog centra.

Vračarci, učinimo sve da Vračar bude još bolje mesto za život!

Opštinski uslužni centar je smešten u prizemlju opštine Vračar, tako da svi građani Vračara mogu da obavljaju svoje poslove na jednom mestu – brže i efikasnije.

U Opštinskom uslužnom centru rade sledeća odeljenja:

• Odeljenje za građevinske i komunalne poslove
• Odeljenje za imovinsko-pravne i stambene poslove
• Odeljenje za inspekcijske poslove, koje vrši poslove komunalne inspekcije

Radno vreme Opštinskog uslužnog centra je od 7:30 do 15:30.

Sve informacije preko kontakt centra na telefon 011 30 81 400

• Gradska uprava Grada Beograda, Sekretarijat za upravu – Sektor za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga, odsek Vračar

Radno vreme matičara je od 8:00 do 15:00 časova.

Sve informacije u okviru matične službe na telefon 011 30 81 422 i 011 30 81 423.

Skip to content