euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Izbori za nacionalne manjine 2022.

Birači koji nisu u mogućnosti da glasaju na biračkom mestu usled teške bolesti, starosti ili invaliditeta, mogu da glasaju van biračkog mesta, ako o tome obaveste Radno telo počev od ČETVRTKA, 10. novembra 2022. godine, a najkasnije do 11,00 časova na dan glasanja, na broj telefona 069/885-1005

UPIT U POSEBAN BIRAČKI SPISAK NACIONALNE MANJINE

Na sajtu Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog možete izvršit Upit u poseban birački spisak nacionalne manjine

https://upit.posebanbirackispisak.gov.rs/

Skip to content