euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Sekretar Skupštine Gradske opštine Vračar

Zoran Lukić

Telefon: 011 3081 597

Advokat, rođen 1969. godine, u Beogradu. Osnovnu školu i Drugu ekonomsku školu završio u Beogradu. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer upravno pravo, 1994. godine. Pripravnički staž obavio u Trećem opštinskom sudu. Pravosudni ispit položio 1996. godine. Radio kao stručni saradnik u Trećem opštinskom sudu na poslovima istrage, vanparnice i Sekretara suda. U Gradskoj opštini Zvezdara obavljao je funkcije zamenika javnog pravobranioca i javnog pravobranioca od 1997-2002. godine. Nakon toga, obavljao je funkciju direktora Službe za opšte poslove Skupštine grada Beograda. Od 2004-2008. godine načelnik je opštinske uprave opštine Voždovac. Za javnog pravobranioca Gradske opštine Zemun izabran je 2009. godine, a za načelnika Uprave Gradske opštine Surčin 2012. godine. Na mesto pomoćnika generalnog direktora „Železnice Srbije“ a.d. za pravne, opšte i poslove ljudskih resursa, postavljen je 2013. godine, a 2015. godine postavljen je za pomoćnika generalnog direktora „Infrastrukture Železnice Srbije“ a.d. za pravne poslove. Od 2000-2004. godine odbornik je u Skupštini opštine Voždovac, predsednik Statutarne komisije i član Komisije za urbanizam i prostorno planiranje. Član opštinske Izborne komisije postaje 2004. godine, a od 2004-2008. godine obavlja funkciju predsednika opštinske Izborne komisije. Za Sekretara opštinske Izborne komisije izabran je 2008. godine, a 2010. godine za Sekretara Izborne komisije Gradske opštine Zemun. Od 2012. godine član je Gradske i Republičke Izborne komisije, a 2014. godine postaje predsednik Gradske Izborne komisije. Bio je član Izborne komisije Gradske opštine Vračar 2015-2016. godine, a od 2016. godine preuzima funkciju sekretara Izborne komisije Gradske opštine Vračar. Od 2019. godine obavlja i dužnost likvidacionog upravnika “SROC Vračar – u likvidaciji”. Govori engleski jezik. Otac je tri ćerke.

Katarina Mihajlović Derikonjić

Telefon: 011 3081 592

Zamenik sekretara Skupštine Gradske opštine Vračar

Rođena 31. januara 1988. godine, u Beogradu. Nakon završene osnovne i srednje škole upisala je studije na „Fakultetu za državnu upravu i administraciju“ i stekla zvanje diplomirani pravnik. Master studije završila je na „Fakultetu organizacionih nauka“ čime stiče zvanje master inženjer organizacionih nauka-računarska statistika. Državni stručni ispit u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu položila je 2017. godine. Od 2010. – 2017. godine -zaposlena na radnom mestu sekretara škole u „Srednjoj školi za ekonomiju, pravo i administraciju“ , a od 2017. godine na mestu savetnika u Direkciji za mere i dragocene metale – Odeljenje za poslove ljudskih resursa i pravne poslove. Ostalo: od 2014.-2018.godine bila je član UO PU „Vračar“; od 2018. godine obavlja funkciju odbornika u Skupštini Grada Beograda.
Skip to content