euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Kontakt

Gradska opština Vračar

Adresa

Njegoševa 77, 11111 Beograd

Kontakt telefon: 011 30 81 400

Servis za podršku seniorima 011 3081 455

Radno vreme

Uslužni centar: radnim danom od 7:30 do 15:30 časova,
Pisarnica – prijem podnesaka: radnim danom od 7:30 do 16:00 časova,
Komunalna inspekcija: radnim danom od 7:30 do 20:00 časa, subotom, nedeljom i u dane državnih praznika od 7:30 do 15:30 časova, dežurni telefon 069 88 51 083
Radno vreme drugih odeljenja  Uprave gradske opštine Vračar je raspoređeno na pet radnih dana, od ponedeljka do petka, počinje u 7:30, a završava se u 15:30 časova.

Uprava gradske opštine

v.d. načelnik Uprave  gradske opštine,
Kontakt telefon: 011 30 81 432
e-mail: g.basta@vracar.rs

Kabinet predsednika

šef Kabineta predsednika Gradske opštine,
Kontakt telefon: 011 30 81 441

E-pošta:
n.jelenkovic@vracar.rs

Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove

Načelnik Odeljenja: 011 30 81 581

Pisarnica: 011  30 81 410 

Uslužni centar: 011 30 81 403 i 011 30 81 405

Potvrda o izdržavanju i uverenja o porodičnom stanju: 011/30 81 538

Ažuriranje Jedinstvenog biračkog spiska: 011 30 81 558

Pružanje pravne pomoći: 011 30 81 545

Upravljanje ljudskim resursima: 011 30 81 576

Grupa za informatiku:  011 30 81 451

Odeljenje za budžet, finansije i nabavke

Načelnik odeljenja: 011 30 81 551

E-pošta: m.djokic@vracar.rs

Koordinator za pravno-normativne poslove u oblasti finansija: 011 30 81 539

E-pošta: b.mandic@vracar.rs

Koordinator za usklađivanje rada unutrašnjih jedinica: 011 30 81 546

E-pošta:  s.tadic@vracar.rs

Šef odseka za trezor : 011 30 81 573

E-pošta: d.stojanovic@vracar.rs

Šef odseka za finansijsko-materijalne poslove: 011-30-81-587

E-pošta: v.babic@vracar.rs

Šef odseka za nabavke: 011 30 81 552

E-pošta: v.tadic@vracar.rs

Odeljenje za društvene delatnosti i projekte

Načelnik Odeljenja: 011 30 81 578

E-pošta:  m.rajkovic@vracar.rs

Koordinator Odeljenja: 011 30 81 588, 011 30 81 507

E-pošta:  n.krisko@vracar.rs, m.grupkovic@vracar.rs

Povereni poslovi iz oblasti boračko-invalidske zaštite: 011 30 81 536

E-pošta:

k.knezevicmihajlovic@vracar.rs

Povereni poslovi Komesarijata za izbeglice i migracije: 011 30 81 525

E-pošta: n.jokic@vracar.rs  

Izdavanje potvrda o preduzetničkim radnjama: 011 30 81 536

E-pošta: k.knezevicmihajlovic@vracar.rs

Koordinator Interresorne komisije: 011 30 81 525

E-pošta: n.jokic@vracar.rs

Poslovi iz oblasti obrazovanja: 011 30 81 588

E-pošta: n.krisko@vracar.rs 

Informacije o konkursima za organizacije civilnog društva: 011 30 81 537

E-pošta: j.dobricanin@vracar.rs  i  s.samardzic@vracar.rs

Šef Odseka za projekte: 011 30 81 505

E-pošta: i.lakobrija@vracar.rs

Informacije o bebi paketićima i auto sedištima: 011 30 81 543

 E-pošta: m.pejovic@vracar.rs

Odeljenje za građevinske i komunalne poslove

Načelnik Odeljenja: 011 30 81 526

E-pošta: a.poskic@vracar.rs

Koordinator Odeljenja : 011 30 81 509

E-pošta: a.zelenovic@vracar.rs

Pitanja vezana za Uverenja o posebnim delovima –tzv. specifikacije posebnih delova: 011 30 81 526

Pitanja vezana za tehničku dokumentaciju: 011 30 81 518

Pitanja vezana za imovinsko-pravnu dokumentaciju: 011 30 81 530

Odeljenje za imovinsko pravne i stambene poslove

Načelnik Odeljenja: 011 30 81 513

E-pošta: n.savic@vracar.rs

Ostvarivanje prava u postupcima eksproprijacije i prava na naknadu za eksproprisane nepokretnosti, deeksproprijacije: 011 30 81 513, 30 81 594

Ostvarivanje prava u postupcima za iseljenje bespravno useljenih lica: 011 30 81 535, 30 81 515 i registracije stambenih zajednica: 011/3081-522

E-pošta: imovinsko@vracar.rs

Odeljenje za inspekcijske poslove

Načelnik Odeljenja: 011 30 81 553

E-pošta: z.uzunovic@vracar.rs

Koordinator Odeljenja: 011 30 81 554

E-pošta: z.ivovic@vracar.rs

Šef Odseka za komunalnu inspekciju: 011 30 81 565

E-pošta: o.hamzic@vracar.rs

Šef Odseka za upravno-pravne poslove: 011 30 81 571

E-pošta: d.crnomarkovic@vracar.rs

Informacije i predstavke: 011 30 81 553

E-pošta: inspekcija@vracar.rs

Služba za skupštinske poslove

Načelnik Službe: 011 30 81 593

E-pošta: a.novkovic@vracar.rs

Koordinator Službe  011 30 81 591

E-pošta:  i.purkovic@vracar.rs ; m.djurictisma@vracar.rs

Šef Odseka za stručne poslove i informisanje: 011 30 81 582

E-pošta:  z.jovanovic@vracar.rs

Šef Odseka za administrativno-tehničke poslove izabranih, imenovanih i postavljenih lica: 011 30 81 442

E-pošta:  z.pavlovic@vracar.rs

Odeljenje za poslove ozakonjenja objekata

Načelnik Odeljenja: 011 30 81 460

E-pošta: m.vrcelj@vracar.rs

Informacije i predstavke: 011 30 81 460

E-pošta: ozakonjenje@vracar.rs

Usluge koje pružaju republički i gradski organi koji se nalaze se u upravnoj zgradi GO Vračar

Gradska uprava grada Beograda
Odeljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava - Vračar

Radno vreme sa strankama od 8 do 15 časova

Šef Odseka: 011 30 81 421

Informacije i predstavke: 011 30 81 422 i 011 30 81 423

Gradska uprava grada Beograda
Sekretarijat za javne prihode- odeljenje Vračar.

 Kontakt telefon 011 30 81 417 i 011 30 81 521

Gradsko pravobranilaštvo Grada Beograda , zamenici gradskog pravobranioca

Kontakt telefon 011 30 81 427 

Republika Srbija
Ministarstvo zdravlja
Sektor za inspekcijske poslove
Odeljenje za sanitarnu inspekciju Vračar

Kontakt telefon 011 30 81 501

Poreska uprava- Ministarstvo finansija – Vračar, Rakovica, Stari grad i Savski venac

Na ulazu u zgradu Gradske opštine Vračar istaknuta su obaveštenja koja se odnose na stranke Poreske uprave.

Budimo
u kontaktu

Skip to content