euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Predsednik gradske opštine Vračar

Akademik prof. dr Milan A. Nedeljković

Telefon: 011 30 81 442
E-pošta: predsednik@vracar.rs

Prof. dr Milan A. Nedeljković rođen je 15.9.1957. godine u Beogradu.
Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u Ubu. Dobitnik je nagrade – Diploma za najuspešnijeg gimnazijalca Gimnazije „Branislav Petrović“ u Ubu.
Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta  Beograd u Beogradu  1982. godine.
Magistrirao na istom fakultetu 1989. godine iz oblasti kardiologije sa temom „QT interval  u akutnom infarktu miokarda“. Specijalističke studije završio je 1991. godine u istoj ustanovi.
Doktorirao 1999. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu iz oblasti kardiologije sa temom „Ergonovinski test u predikciji koronarnog arterijskog spazma“.
Stručno se usavršavao na University of Pittsburgh Medical Centar – Presbyterian Hospital ( 2001 – 2002. godine).
Izabran u zvanje vanrednog profesora na Medicinskom fakultetu u Beogradu iz predmeta Interna medicina – kardiologija 2006. godine.
Izabran u zvanje redovnog profesora na Medicinskom fakultetu u Beogradu iz predmeta Interna medicina – kardiologija u martu 2013. godine.
Glavni istraživač na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije broj ON 175020 (od 2010. godine).
Vanredni je član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva od maja 2011. godine.
Sekretar Naučne grupe za internu medicinu Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva izabran je 2015 godine.
Ponovo je izabran za sekretara Naučne grupe za internu medicinu Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva 2020 godine.
Redovni član Medicinske akademije Srpsko lekarskog društva postaje 2019. godine.
Član je odbora za kardiovaskularnu patologiju SANU od 2015. godine.
Ponovno izabran za člana odbora za kardiovaskularnu patologiju SANU  od 2020 godine.
Predsednik je Udruženja kardiologa Srbije od 2011. do 2013.godine, a i predsednik Radne grupe za interventnu kardiologiju u istom Udruženju u mandatu od 2012. do 2014. godine.
Predsednik Organizacionog odbora XVIII kongresa Udruženja kardiologa Srbije sa internacionalnim učešćem koji je održan u Beogradu od 24.11.  do 27.11. 2011. godine.
Predsednik je Organizacionog odbora XIX kongresa Udruženja kardiologa Srbije sa internacionalnim učešćem koji je održan na Zlatiboru od 17.10.  do 20.10. 2013.  godine.
Organizacioni je direktor I-IX Internacionalnog skupa interventne kardiologije, BASICS PLUS, koji su održani u Beogradu od 2005. do 2015. godine.
Dobitnik je najvišeg priznanja Udruženja kardiologa Srbije, nagrade „Zlatna medalja Udruženja kardiologa Srbije“  za 2013. godinu.
Višestruko nagrađivan od strane Srpskog lekarskog društva nagradom za uspešan rad i doprinos na polju kardiologije i to: Zahvalnica (1992. godine), Diploma (1998. godine), Plaketa (1999. godine), Nagrada za naučno-istražovački rad (2014. godine).
Inicijator je programa u Srbiji za transkateterske zamene aorte valvule (TAVI) i ugradnje okludera aurikule pretkomore (LACC) kao i operater na prvolečenim bolesnicima u zemlji (5. i 7. mart 2014. godine).
Decembra 2010. godine pokrenuo je Program invazivne dijagnostike – Sale za kateterizaciju Zdravstvenog centra u Valjevu. Osnivač je Programa za lečenje akutnog infarkta, metodom PCI. Uradio je prvu kateterizaciju, a takođe i prvu implantaciju stenta u akutnom infarktu miokarda u istom centru.
Učestvovao je u otvaranju sale za kateterizaciju srca juna 2007. godine u Kliničko – bolničkom centru Banja Luka, a takođe je učestvovao u otvaranju angiosala u Opštoj bolnici Užice 2011. godine i u Zdravstveni centar Zaječar marta 2014. godine.
Oktobra 2010. godine  dobija Prvu Povelju počasnog građanina opštine Ub.
Odlikovan je septembra 2011. godine „Ordenom Svetog Vladike Nikolaja“, eparhija Valjevska za doprinos u izgradnji Hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Ubu.
Prvi je guverner 34. ogranka (Republika Srbija – Republika Srpska) američkog Udruženja kardiologa od marta 2015. godine.
Član Evropskog udruženja kardiologa (FESC, 2003. godine), Američkog koledža kardiologa (FACC, 2003. godine) i Evropske asocijacije za perkutane kardiovaskularne intervencije (EAPCI, 2007. godine).
Gostujući je profesor Medicinskog fakulteta u Banja Luci, Republika Srpska 2019. godine.
Odlikovanje Svetog Teodora Vršačkog, eparhija Banatska novembar 2019. godine.
Oktobarska nagrada grada Leskovca oktobar 2020.godine.
Izabran za počasnog građanina Grada  Zaječara septembra 2023. godine.
Član Saveta Stomatološkog fakulteta od oktobra 2023. godine.
Izabran za predsednika Srpskog lekarskog društva od novembra 2023. godine.
Ukupno objavio je 868 radova od toga 64 in extenso radova u vodećim  stručnim i naučnim časopieima sa CC/SCI liste.
U Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“ u Beogradu urađena je citiranost radova za prof. dr Milana A. Nedeljkovića iz baze podataka Science Citation Index od 1989. do 1995. i Web of Science od 1996. do septembra 2023. godine. Pronađeno je 1018 citata i 22.499 citata za radove u okviru međunarodnih istraživačkih projekata („on behalf“).
Ukupan broj citata je 23.517.
Prema bazi podataka Scopus vrednost Hiršovog indeksa (h-index) za prof. dr Milana A. Nedeljkovića iznosi 18.
Trenutno radi na Klinici za kardiologiju u Kliničkom centru Srbije na mestu Načelnika prijema specijalističkih ambulanti i dnevne bolnice.
Predsednik Gradske opštine Vračar postaje 8. jula 2016. godine.
Ponovo je izabran većinom glasova za predsednika  Gradske opštine 10. septembra 2020. godine.
Živi u Beogradu, oženjen je i otac petoro dece.

Radmila Sarić

Zamenik predsednika opštine

Telefon: 011 30 81 442
E-pošta: r.saric@vracar.rs

Rođena 1949. godine u Beogradu, gde je završila Osnovnu školu „Jovan Miodragović“ i Petu beogradsku gimnaziju. Diplomirala je na Prirodno-matematičkom fakultetu, na grupi za biologiju.

Radila je kao profesor biologije u Matematičkoj gimnaziji i kao nastavnik u osnovnoj školi, a zatim je bila savetnik ministra prosvete i zaposlena u rektoratu Univerziteta Megatrend.

Bila je član Izvršnog odbora SO Vračar, bila je odbornik Skupštine grada i odbornik u Skupštini opštine Vračar i zamenica predsednika opštine Vračar od 2016.-2020. godine.

Bila je predsednik Upravnog odbora Centra dečijih letovališta i predsednik Nadzornog odbora Instituta za transfuziju krvi, u više mandata.

Član je SPS-a od 1990. godine.

Skip to content