euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Matičar

• Gradska uprava Grada Beograda, Sekretarijat za upravu – Sektor za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga, odsek Vračar

Radno vreme matičara je od 8:00 do 15:00 časova.

Sve informacije u okviru matične službe na telefon 30 81 422 i 30 81 423.

Skip to content