euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Контакт

Градска oпштина Врачар

Адреса

Његошева 77, 11111 Београд

Контакт телефон: 011 30 81 400

Е-пошта: kolcentar@vracar.rs

Сервис за подршку сениорима 011 3081 455

Радно време

Услужни центар: радним даном од 7:30 до 15:30 часова,
Писарница – пријем поднесака: радним даном од 7:30 до 16:00 часова,
Комунална инспекција: радним даном од 7:30 до 20:00 часа, суботом, недељом и у дане државних празника од 7:30 до 15:30 часова, дежурни телефон 069 88 51 083
Радно време других одељења  Управе градске општине Врачар је распоређено на пет радних дана, од понедељка до петка, почиње у 7:30, а завршава се у 15:30 часова.

Управа градске општине

в.д. начелник Управе  градске општине,
Контакт телефон: 011 30 81 432
e-mail: g.basta@vracar.rs

Кабинет председника

шеф Кабинета председника Градске општине,
Контакт телефон: 011 30 81 441

Е-пошта:
n.jelenkovic@vracar.rs

Одељење за општу управу и заједничке послове

Начелник Одељења: 011 30 81 581

Писарница: 011  30 81 410 

Услужни центар: 011 30 81 403 и 011 30 81 405

Потврда о издржавању и уверења о породичном стању: 011/30 81 538

Ажурирање Јединственог бирачког списка: 011 30 81 558

Пружање правне помоћи: 011 30 81 545

Управљање људским ресурсима: 011 30 81 576

Група за информатику:  011 30 81 451

Одељење за буџет, финансије и набавке

Начелник одељења: 011 30 81 551

Е-пошта: m.djokic@vracar.rs

Координатор за правно-нормативне послове у области финансија: 011 30 81 539

Е-пошта: b.mandic@vracar.rs

Координатор за усклађивање рада унутрашњих јединица: 011 30 81 546

Е-пошта:  s.tadic@vracar.rs

Шеф одсека за трезор : 011 30 81 573

Е-пошта: d.stojanovic@vracar.rs

Шеф одсека за финансијско-материјалне послове: 011-30-81-587

Е-пошта: v.babic@vracar.rs

Шеф одсека за набавке: 011 30 81 552

Е-пошта: v.tadic@vracar.rs

Одељење за друштвене делатности и пројекте

Начелник Одељења: 011 30 81 578

Е-пошта:  m.rajkovic@vracar.rs

Kooрдинатор Одељења: 011 30 81 588, 011 30 81 507

Е-пошта:  n.krisko@vracar.rs, m.grupkovic@vracar.rs

Поверени послови из области борачко-инвалидске заштите: 011 30 81 536

Е-пошта: n.nikolic@vracar.rs 

Поверени послови Комесаријата за избеглице и миграције: 011 30 81 525

Е-пошта: n.jokic@vracar.rs  

Издавање потврда о предузетничким радњама: 011 30 81 536

Е-пошта: n.nikolic@vracar.rs 

Координатор Интерресорне комисије: 011 30 81 525

Е-пошта: n.jokic@vracar.rs

Послови из области образовања: 011 30 81 588

Е-пошта: n.krisko@vracar.rs 

Информације о конкурсима за организације цивилног друштва: 011 30 81 537

Е-пошта: j.dobricanin@vracar.rs  и  s.samardzic@vracar.rs

Шеф Одсека за пројекте: 011 30 81 505

Е-пошта: i.lakobrija@vracar.rs

Информације о беби пакетићима и ауто седиштима: 011 30 81 543

 Е-пошта: m.pejovic@vracar.rs

Одељење за грађевинске и комуналне послове

Начелник Одељења: 011 30 81 526

E-пошта: a.poskic@vracar.rs

Координатор Одељења : 011 30 81 509

E-пошта: a.zelenovic@vracar.rs

Питања везана за Уверења о посебним деловима –тзв. спецификације посебних делова: 011 30 81 526

Питања везана за техничку документацију: 011 30 81 518

Питања везана за имовинско-правну документацију: 011 30 81 530

Одељење за имовинско правне и стамбене послове

Начелник Одељења: 011 30 81 513

E-пошта: n.savic@vracar.rs

Остваривање права у поступцима експропријације и права на накнаду за експроприсане непокретности, деекспропријације: 011 30 81 513, 30 81 594

Остваривање права у поступцима за исељење бесправно усељених лица: 011 30 81 535, 30 81 515 и регистрације стамбених заједница: 011/3081-522

Е-пошта: imovinsko@vracar.rs

Одељење за инспекцијске послове

Начелник Одељења: 011 30 81 553

Е-пошта: z.uzunovic@vracar.rs

Координатор Одељења: 011 30 81 554

Е-пошта: z.ivovic@vracar.rs

Шеф Одсека за комуналну инспекцију: 011 30 81 565

Е-пошта: o.hamzic@vracar.rs

Шеф Одсека за управно-правне послове: 011 30 81 571

Е-пошта: d.crnomarkovic@vracar.rs

Информације и представке: 011 30 81 553

Е-пошта: inspekcija@vracar.rs

Служба за скупштинске послове

Начелник Службе: 011 30 81 593

Е-пошта: a.novkovic@vracar.rs

Координатор Службе  011 30 81 591

Е-пошта:  i.purkovic@vracar.rs ; m.djurictisma@vracar.rs

Шеф Одсека за стручне послове и информисање: 011 30 81 582

Е-пошта:  z.jovanovic@vracar.rs

Шеф Одсека за административно-техничке послове изабраних, именованих и постављених лица: 011 30 81 442

Е-пошта:  z.pavlovic@vracar.rs

Одељење за послове озакоњења објеката

Начелник Одељења: 011 30 81 460

Е-пошта: m.vrcelj@vracar.rs

Информације и представке: 011 30 81 460

Е-пошта: ozakonjenje@vracar.rs

Услуге које пружају републички и градски органи који се налазе се у управној згради ГО Врачар

Градска управа града Београда
Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права - Врачар

Радно време са странкама од 8 до 15 часова

Шеф Одсека: 011 30 81 421

Информације и представке: 011 30 81 422 и 011 30 81 423

Градска управа града Београда
Секретаријат за јавне приходе- одељење Врачар.

 Контакт телефон 011 30 81 417 и 011 30 81 521

Градско правобранилаштво Града Београда , заменици градског правобраниоца

Контакт телефон 011 30 81 427 

Република Србија
Министарство здравља
Сектор за инспекцијске послове
Одељење за санитарну инспекцију Врачар

Контакт телефон 011 30 81 501

Пореска управа- Министарство финансија – Врачар, Раковица, Стари град и Савски венац

На улазу у зграду Градске општине Врачар истакнута су обавештења која се односе на странке Пореске управе.

Будимо
у контакту

Skip to content