euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Избори 2023.

ПРЕДЛАГАЊЕ ЛИЦА У БИРАЧКЕ ОДБОРЕ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ

Oбразац БО-2

ПРЕДЛАГАЊЕ ЛИЦА У БИРАЧКЕ ОДБОРЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ

Табела за предлагање лица за БО у сталном саставу

Образац БО-1

ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА

 ПОВОДОМ ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА РАСПИСАНИХ ЗА 17. ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

ИЗЛАГАЊЕ ДЕЛА БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ГРАД БЕОГРАД

До закључења бирачког списка, односно до 1. децембра 2023. године у 24,00 часа, грађани се могу обратити Управама градских општина на територији града Београда за УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК ЗА ГРАД БЕОГРАД, ради провере да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни (члан 14. Закона о јединственом бирачком списку и  тачка 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку).

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРОМЕНАМА У БИРАЧКОМ СПИСКУ ЗА ГРАД БЕОГРАД

До закључења бирачког списка, односно до 1. децембра 2023. године у 24,00 часа, грађани могу од Управа градских општина на територији града Београда, ЗАХТЕВАТИ ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРОМЕНАМА У БИРАЧКОМ СПИСКУ ЗА ГРАД БЕОГРАД (члан 14. Закона о јединственом бирачком списку).

Skip to content