euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Одељење за друштвене делатности и пројекте

Овде можете преузети следеће документе:

3.1. Захтев за награђивање ученика и студената
3.2. Захтев за награђивање ученика
ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ – РАДЊЕ
Захтев за доделу материјалне помоци у обући и одећи
Захтев за Интерресорну комисију – Образац 1
Захтев за издавање ауто седишта
Захтев за издавање дупликата расељеничке легитимације
Захтев за издавање дупликата расељеничке легитимације
Захтев за издавање потврде за избеглице
Захтев за издавање уверења о чињеницама из области борачко-инвалидске заштите
Захтев за издавање уверења о просецном месецном приходу
Захтев за новчану помоц или пакет хране за избегла и интерно расељена лица
Захтев за потврду о промени места боравка за избегла и интерно расељена лица
Захтев за повећање процента војног инвалидитета
Захтев за пресељење досијеа
Захтев за престанак статуса избеглог лица
Захтев за признавање права на додатак за негу
Захтев за признавање права на инвалидски додатак незапосленог војног инвалида
Захтев за признавање права на инвалидски додатак запосленог војног инвалида
Захтев за признавање права на једнократну помоћ у случају смрти војног инвалида
Захтев за признавање права на ортопедски додатак
Захтев за признавање права на породичну инвалиднину
Захтев за признавање права на увећану породичну инвалиднину
Захтев за признавање статуса борца
Захтев за признавање својства ратног војног инвалида, мирнодопског војног инвалида и цивилног инвалида рата

Канцеларија за особе са инвалидитетом ЗНАК_ВЕКТОР

Програм унапређења социјалне заштите на територији ГО Врачар у 2022. години

Одлука Скупштине о критеријуму за награђивање ученика

Одлука Скупштине о измени одлуке о критеријумима за награђивање ученика

Одлука о измени одлуке о утврђивању критеријума за награђивање ученика који су на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили награде

Oдлука о врсти, обиму и критеријумима за награђивање ученика и студената из буџета ГО Врачар за 2022. годину

Одлука о утврђивању износа за награђивање ученика у 2022. години који су на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили награде

Одлука о измени одлуке о утврђивању износа за награђивање ученика у 2022. години који су на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили награде

Одлука о утврђивању садржаја и вредности финансијске помоћи за децу и породицу из буџета ГО Врачар за 2022. годину

Skip to content