euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Изборна комисија

Председник и чланови

БИЉАНА ЖИВКОВИЋ,
председник

КОКАН АРСИЋ,
члан

ДУШАН МАРКОВИЋ,
члан

БОРИС БУБАЛО,
члан

АЛЕКСАНДРА РАДИСАВЉЕВИЋ,
члан

ВУКОТА ЈАКШИЋ,
члан

ФИЛИП ДИМИТРИЈЕВИЋ,
члан

СТЕФАН СЕРАТЛИЋ,
члан

ВЕСНА ЛУКОВИЋ,
члан

Заменик председника и чланови

ВУЈО ГРУЈИЋ,
заменик председника

ЂОРЂЕ СИМИЋ,
заменик члана

НИКОЛА БЈЕКИЋ,
заменик члана

МИЛОШ НАУМОВИЋ,
заменик члана

СВЕТЛАНА РАОСАВЉЕВИЋ ГВОЗДЕНОВ,
заменик члана

НЕМАЊА ЈОВАНОВИЋ,
заменик члана

_______________,
заменик члана

ЛАЗАР ВУЈОШЕВИЋ,
заменик члана

БОЈАНА СТЈИМЕНОВИЋ,
заменик члана

Решење о именовању изборне комисије: oвде

Пословник о раду изборне комисије: oвде

Skip to content