A A A

My image My image My image

Јавне набавке – ДОБРА 2019 год.

Куповина рачунара (број ЈН: 404/2-102/2019)
Куповина електричне енергије за потребе Градске општине Врачар, 404/2-41/2019
Куповина и испорука артикала за кафе кухињу и манифестације (број ЈН: 404/2-43/2019)
Куповина ауто седишта за децу (број ЈН: 404/2-38/2019)
Куповина средстава за одржавање хигијене у тоалетима (број ЈН: 404/2-23/2019)
Kupovina kancelarijskog materijala, 404/2-012/2019