A A A

Јавне набавке – РАДОВИ 2019 год.

Израда приступних рампи на три средње школе у оквиру реализације стратегије на унапређење приступачности Градске општине Врачар (број ЈН: 404/2-124/2019)
Радови на изради приступних рампи на три средње школе у оквиру реализације стратегије за унапређење приступачности Градске општине Врачар (број JN 404/2-112/2019)
„РАДОВИ ПРИСТУПНИХ РАМПИ НА ТРИ СРЕДЊЕ ШKОЛЕ У ОKВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИСТУПАЧНОСТИ ГРАДСKЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР“ ( број ЈН- 404/2-93/2019)
Извођење радова на уређењу управне зграде Градске општине Врачар (број ЈН: 404/2-83/2019)
Извођење радова на унапређењу својстава зграда (број ЈН: 404/2-26/2019)