A A A

Јавне набавке – УСЛУГЕ 2018 год.

Услуге одржавања климатизације и грејања (број ЈН: 404/2-99/2018)
Услуге физичког обезбеђења(број ЈН: 404/2-97/2018)
Услуга израде пројекта реконструкције и адаптације унутрашњег простора управне зграде Градске општине Врачар, јавна набавка број 404/2-94/2018.
Услуге организације манифестације "Новогодишње чаролије са Врачара" 404/2-89/2018
Услуге одржавања хигијене (број ЈН: 404/2-88/2018)
Услуге подршке особама са инвалидитетом до 65 година (број ЈН: 404/2-85/2018)
Usluga redovnog održavanja i popravke liftova, javna nabavka broj 404/2-80/2018.
Usluga održavanja površina u javnom korišćenju i održavanja površina javne namene po projektu “Eko patrpola” , javna nabavka broj 404/2-79/2018.
Услуга реализације пројекта „Сениори упознају Србију“ (број ЈН: 404/2-53/2018).
Услуге омладинске задруге (број ЈН: 404/2-68/2018).
Услуга систематског прегледа за запослене, јавна набавка број 404/2-48/2018
Услуга праћења активности Градске општине Врачар кроз израду видео материјала, јавна набавка број 404/2-45/2018
Услуга реализације пројекта ,,Књижевност на дар“, јавна набавка број 404/2-41/2018
Услуга штампања и дизајна, јавна набавка број 404/2-35/2018
Услугаодржавања рачунара, јавна набавка број 404/2-34/2018
Услугe одржавања климатизације и грејања (број ЈН: 404/2-21/2018).
Услуга колективног комбинованог осигурања запослених, обавезног осигурања возила и осигурања птице робот, јавна набавка број 404/2-23/2018
Услуга одржавања и рентирања фотокопира и штампача са заменом тонера за потребе Градске општине Врачар, јавна набавка број 404/2-6/2018
Услуге подршке врачарским сениорима у оквиру пројекта ,,Добар комшија са Врачара“, јавна набавка број 404/2-15/2018
Услуга омладинске задруге, јавна набавка број 404/2-5/2018
Услуга еко патроле (број ЈН: 404/2-4/2018)
Услуга реализације пројекта „Сениори упознају Србију“, јавна набавка број 404/2-11/2018