A A A

My image My image My image

Јавне набавке – УСЛУГЕ 2018 год.

Услуга систематског прегледа за запослене, јавна набавка број 404/2-48/2018
Услуга праћења активности Градске општине Врачар кроз израду видео материјала, јавна набавка број 404/2-45/2018
Услуга реализације пројекта ,,Књижевност на дар“, јавна набавка број 404/2-41/2018
Услуга штампања и дизајна, јавна набавка број 404/2-35/2018
Услугаодржавања рачунара, јавна набавка број 404/2-34/2018
Услугe одржавања климатизације и грејања (број ЈН: 404/2-21/2018).
Услуга колективног комбинованог осигурања запослених, обавезног осигурања возила и осигурања птице робот, јавна набавка број 404/2-23/2018
Услуга одржавања и рентирања фотокопира и штампача са заменом тонера за потребе Градске општине Врачар, јавна набавка број 404/2-6/2018
Услуге подршке врачарским сениорима у оквиру пројекта ,,Добар комшија са Врачара“, јавна набавка број 404/2-15/2018
Услуга омладинске задруге, јавна набавка број 404/2-5/2018
Услуга еко патроле (број ЈН: 404/2-4/2018)
Услуга реализације пројекта „Сениори упознају Србију“, јавна набавка број 404/2-11/2018