A A A

Javne nabavke – USLUGE 2018 god.

Usluge održavanja klimatizacije i grejanja (broj JN: 404/2-99/2018)
Usluge fizičkog obezbeđenja(broj JN: 404/2-97/2018)
Usluga izrade projekta rekonstrukcije i adaptacije unutrašnjeg prostora upravne zgrade Gradske opštine Vračar, javna nabavka broj 404/2-94/2018.
Usluge organizacije manifestacije "Novogodišnje čarolije sa Vračara" 404/2-89/2018
Usluge održavanja higijene (broj JN: 404/2-88/2018)
Usluge podrške osobama sa invaliditetom do 65 godina (broj JN: 404/2-85/2018)
Usluga redovnog održavanja i popravke liftova, javna nabavka broj 404/2-80/2018.
Usluga održavanja površina u javnom korišćenju i održavanja površina javne namene po projektu “Eko patrpola” , javna nabavka broj 404/2-79/2018.
Usluga realizacije projekta „Seniori upoznaju Srbiju“ (broj JN: 404/2-53/2018).
Usluge omladinske zadruge (broj JN: 404/2-68/2018).
Usluga sistematskog pregleda za zaposlene, javna nabavka broj 404/2-48/2018
Usluga praćenja aktivnosti Gradske opštine Vračar kroz izradu video materijala, javna nabavka broj 404/2-45/2018
Usluga realizacije projekta ,,Književnost na dar“, javna nabavka broj 404/2-41/2018
Usluga štampanja i dizajna, javna nabavka broj 404/2-35/2018
Uslugaodržavanja računara, javna nabavka broj 404/2-34/2018
Usluge održavanja klimatizacije i grejanja (broj JN: 404/2-21/2018).
Usluga kolektivnog kombinovanog osiguranja zaposlenih, obaveznog osiguranja vozila i osiguranja ptice robot, javna nabavka broj 404/2-23/2018
Usluga održavanja i rentiranja fotokopira i štampača sa zamenom tonera za potrebe Gradske opštine Vračar, javna nabavka broj 404/2-6/2018
Usluge podrške vračarskim seniorima u okviru projekta ,,Dobar komšija sa Vračara“, javna nabavka broj 404/2-15/2018
Usluga omladinske zadruge, javna nabavka broj 404/2-5/2018
Usluga eko patrole (broj JN: 404/2-4/2018)
Usluga realizacije projekta „Seniori upoznaju Srbiju“, javna nabavka broj 404/2-11/2018