A A A

Јавне набавке – УСЛУГЕ 2020 год.

Услуга штампања и дизајна, јавна набавка број 404/2-37/2020
Услуга пружања помоћи врачарским сениорима по пројекту ,,Ми постојимо“, јавна набавка број 404/2-36/2020
Куповина електричне енергије, јавна набавка број 404/2-33/2020
Услуге одржавања софтвера за кадрове и софтвера за плате „Сиријус 2010“ (број ЈН: 404/2-27/2020)
Услуге реализације ,,Позоришне сцене на Каленићу“ (број ЈН: 404/2-34/2020)
Услуге одржавања апликације „Врачарски гласник“ (број ЈН: 404/2-32/2020)
Услуге одржавања фотокопира и штампача (број ЈН: 404/2-31/2020)
Услугe осигурања (број ЈН: 404/2-28/2020)
Услуга подршке врачарским сениорима у оквиру пројекта „Добар комшија са Врачара“ (број ЈН: 404/2-23/2020)
„УСЛУГE ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ“ (број ЈН: 404/2-22/2020)
Услуга реализације предавања ,,Родитељи опрез - наркоманија и секте" (број ЈН404/2-16/2020)
Услуге едукације деце о правилном односу према животињама (број ЈН: 404/2-17/2020)
Услуга реализације пројекта ,,Вртић спортић“, јавна набавка број 404/2-15/2020
„УСЛУГA ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ“ (број ЈН: 404/2-12/2020)
Услуга омладинске задруге, јавна набавка број 404/2-7/2020
„ВЕЧНЕ МЕЛОДИЈЕ“ Жарка Петровића (број ЈН: 404/2-8/2020)
Услуге еко патроле (број ЈН: 404/2-6/2020)