A A A

Javne nabavke – USLUGE 2020 god.

Usluga štampanja i dizajna, javna nabavka broj 404/2-37/2020
Usluga pružanja pomoći vračarskim seniorima po projektu ,,Mi postojimo“, javna nabavka broj 404/2-36/2020
Kupovina električne energije, javna nabavka broj 404/2-33/2020
Usluge održavanja softvera za kadrove i softvera za plate „Sirijus 2010“ (broj JN: 404/2-27/2020)
Usluge realizacije ,,Pozorišne scene na Kaleniću“ (broj JN: 404/2-34/2020)
Usluge održavanja aplikacije „Vračarski glasnik“ (broj JN: 404/2-32/2020)
Usluge održavanja fotokopira i štampača (broj JN: 404/2-31/2020)
Usluge osiguranja (broj JN: 404/2-28/2020)
Usluga podrške vračarskim seniorima u okviru projekta „Dobar komšija sa Vračara“ (broj JN: 404/2-23/2020)
„USLUGE ODRŽAVANJA HIGIJENE“ (broj JN: 404/2-22/2020)
Usluga realizacije predavanja ,,Roditelji oprez - narkomanija i sekte" (broj JN404/2-16/2020)
Usluge edukacije dece o pravilnom odnosu prema životinjama (broj JN: 404/2-17/2020)
Usluga realizacije projekta ,,Vrtić sportić“, javna nabavka broj 404/2-15/2020
„USLUGA FIKSNE TELEFONIJE“ (broj JN: 404/2-12/2020)
Usluga omladinske zadruge, javna nabavka broj 404/2-7/2020
„VEČNE MELODIJE“ Žarka Petrovića (broj JN: 404/2-8/2020)
Usluge eko patrole (broj JN: 404/2-6/2020)