euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Lokalni izbori Gradske opštine Vračar 2020

O B A V E Š T E Nj E

OBAVEŠTAVAJU SE SVI ZAINTERESOVANI PODNOSIOCI IZBORNIH LISTA DA ĆE SE PRIJEM IZBORNIH LISTA VRŠITI U SEDIŠTU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR, U UPRAVNOJ ZGRADI GRADSKE OPŠTINE VRAČAR, NjEGOŠEVA 77, U KANCELARIJI BROJ 901, NA DEVETOM SPRATU, SVAKOG RADNOG DANA U VREMENU OD 7:30 DO 15:30 ČASOVA, UZ NAJAVU IZBORNOJ KOMISIJI GRADSKE OPŠTINE VRAČAR NA BROJEVE TELEFONA 069/8851127 I 011/3081581

IZUZETNO, PODNOŠENjE I PRIJEM IZBORNIH LISTA VAN RADNOG VREMENA VRŠI SE UZ PRETHODNU BLAGOVREMENU NAJAVU IZBORNOJ KOMISIJI GRADSKE OPŠTINE VRAČAR NA BROJ TELEFONA 069/8851127

IZBORNA KOMISIJA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova Izborne komisije Gradske opštine Vračar u stalnom sastavu

Poslovnik o radu Izborne komisije Gradske opštine Vračar

Odluka o obimu i sadržaju obrazaca za podnošenje izbornih lista kandidata za odbornike Skupštine Gradske opštine Vračar raspisanih za 26. april 2020. godine

Rešenje o prekidu svih izbornih radnji u sprovođenju izbora za odbornike Skupštine Gradske opštine Vračar, raspisanih za 26. april 2020. godine

Rešenje o nastavku sprovođenja izbornih radnji u postupku izbora za odbornike Skupštine Gradske opštine Vračar, koji su raspisani 4. marta 2020. godine

Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine Gradske opštine Vračar, raspisanih za 21. jun 2020. godine

Odluka o boji glasačkih listića za izbor odbornika Skupštine Gradske opštine Vračar i kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije, raspisanih za 21. jun 2020. godine

Odluka o boji sigurnosnih zatvornica za pečaćenje izbornog materijala za izbor odbornika Skupštine Gradske opštine Vračar, raspisanih za 21. jun 2020. godine

Odluka o nazivu i izgledu obrazaca za sprovođenje pojedinih izbornih radnji u postupku izbora za odbornike Skupštine Gradske opštine Vračar, raspisanih za 21. jun 2020. godine

Odluka o određivanju štamparije za štampanje glasačkih listića i drugog izbornog materijala za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine Gradske opštine Vračar, raspisanih za 21. jun 2020. godine

REZULTATI IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR

ODLUKA O DODELI ODBORNIČKIH MANDATA

Skip to content