A A A

Odeljenje za inspekcijske poslove

 

Odeljenje za inspekcijske poslove vrši poslove komunalne inspekcije:

Komunalna inspekcija vrši poslove inspekcijskog nadzora u komunalnoj oblasti nad izvršavanjem zakona i propisa grada koji se odnose na:

  • obavljanje komunalnih delatnosti;
  • korišćenje čuvanje i održavanje komunalnih objekata;
  • uređivanje grada, javnih površina i dobara u opštoj upotrebi;
  • odlučuje o uklanjanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (kiosci, letnje i zimske bašte, tezge i drugi pokretni mobilijar), u skladu sa propisom grada, kao i druge poslove utvrđene zakonom i propisima grada, osim onih poslova koji su zakonom i propisima grada povereni komunalnoj inspekciji grada;

Odeljenje sprovodi administrativna izvršenja iz oblasti komunalne inspekcije i vrši poslove koji se odnose na:

  • praćenje i utvrđivanje stanja, davanje stručnih mišljenja na nacrte i predloge propisa u oblastima iz delokruga rada;
  • pokretanje inicijative kod nadležnih državnih i drugih organa i organizacija za rešavanje pitanja od značaja za efikasno ostvarivanje prava i interesa građana/građanki i od značaja za rad Odeljenja i Uprave gradske opštine u celini;
  • izradu nacrta odluka i drugih akata i obavljanje poslova stručnog opsluživanja Skupštine gradske opštine i njenih radnih tela, predsednika/predsednice gradske opštine i Veća gradske opštine iz delokruga rada Odeljenja i vršenje drugih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima iz delokruga rada Odeljenja.

 

Ovde možete preuzeti: Kontrolne liste
Ovde možete preuzeti: Plan inspekcijskog nadzora komunalne insekcije za 2020. god.
Ovde možete preuzeti: Popisi koji se primenjuju u odeljenju za inspekcijske poslove Gradske opštine Vračar-Komunalna inspekcija

 

 

Načelnik
Zoran Ivović, tel. 3081-553, E-pošta