A A A

Predsednik opštine

12Milan-Nedeljkovic-predsedni

Prof. dr Milan A. Nedeljković
predsednik opštine
tel. 3081-442, E-pošta

 

Prof. dr Milan A. Nedeljković rođen je 15.9.1957. godine u Beogradu.

Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u Ubu. Dobitnik je nagrade – Diploma za najboljeg gimnazijalca Gimnazije „Branislav Petrović“ u Ubu.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta  Beograd u Beogradu  1982. godine.

Magistrirao na istom fakultetu 1989. godine iz oblasti kardiologije sa temom „QT interval  u akutnom infarktu miokarda“. Specijalističke studije završio je 1991. godine u istoj ustanovi.

Doktorirao 1999. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu iz oblasti kardiologije sa temom „Ergonovinski test u predikciji koronarnog arterijskog spazma“.

Stručno se usavršavao na University of Pittsburgh Medical Centar – Presbyterian Hospital ( 2001 – 2002. godine).

Izabran u zvanje vanrednog profesora na Medicinskom fakultetu u Beogradu iz predmeta Interna medicina – kardiologije 2006. godine. 

Izabran u zvanje redovnog profesora na Medicinskom fakultetu u Beogradu iz predmeta Interna medicina – kardiologija u martu 2013. godine. 

Vanredni je član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva od maja 2011. godine, a od 2015. godine i sekretar Naučne grupe za internu medicinu Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva. 

Član je odbora za kardiovaskularnu patologiju SANU od 2015. godine. 

Predsednik je Udruženja kardiologa Srbije od 2011. do 2013.godine, a i predsednik Radne grupe za interventnu kardiologiju u istom Udruženju u mandatu od 2012. do 2014. godine.

Predsednik Organizacionog odbora XVIII kongresa Udruženja kardiologa Srbije sa internacionalnim učešćem koji je održan u Beogradu od 24.11.  do 27.11.  2011. godine. 

Predsednik je Organizacionog odbora XIX kongresa Udruženja kardiologa Srbije sa internacionalnim učešćem koji je održan na Zlatiboru od 17.10.  do 20.10.  2013.  godine. 

Organizacioni je direktor I-IX Internacionalnog skupa interventne kardiologije, BASICS PLUS, koji su održani u Beogradu od 2005. do 2015. godine. 

Dobitnik je najvišeg priznanja Udruženja kardiologa Srbije, nagrade „Zlatna medalja Udruženja kardiologa Srbije“  za 2013. godinu.

Višestruko nagrađivan od strane Srpskog lekarskog društva nagradom za uspešan rad i doprinos na polju kardiologije i to: Zahvalnica (1992. godine), Diploma (1998. godine), Plaketa (1999. godine), Nagrada za naučno-istražovački rad (2014. godine). 

Inicijator je programa u Srbiji za transkateterske zamene aorte valvule (TAVI) i ugradnje okludera aurikule pretkomore (LACC) kao i operater na prvolečenim bolesnicima u zemlji (5. i 7. mart 2014. godine). 

Decembra 2010. godine pokrenuo je Program invazivne dijagnostike – Sale za kateterizaciju Zdravstvenog centra u Valjevu. Osnivač je Programa za lečenje akutnog infarkta, metodom PCI. Uradio je prvu kateterizaciju, a takođe i prvu implantaciju stenta u akutnom infarktu miokarda u istom centru. 

Učestvovao je u otvaranju sale za kateterizaciju srca juna 2007. godine u Kliničko – bolničkom centru Banja Luka, a takođe je učestvovao u otvaranju angiosala u Opštoj bolnici Užice 2011. godine i u Zdravstveni centar Zaječar marta 2014. godine.

Oktobra 2010. godine  dobija Prvu Povelju počasnog građanina opštine Ub. 

Odlikovan je septembra 2011. godine „Ordenom Svetog Vladike Nikolaja“ za doprinos u izgradnji hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Ubu. 

Prvi je guverner 34. ogranka (Republika Srbija – Republika Srpska) američkog Udruženja kardiologa od marta 2015. godine. 

Član Evropskog udruženja kardiologa (FESC, 2003. godine), Američkog koledža kardiologa (FACC, 2003. godine) i Evropske asocijacije za perkutane kardiovaskularne intervencije (EAPCI, 2007. godine).

Glavni istraživač na projektu ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije broj ON 175020 (od 2010. godine).

Ukupno objavio je 765 radova od toga 54 in extenso radova u vodećim  stručnim i naučnim časopieima sa CC/SCI liste. Zbirni IF (inpakt faktor) je  243, citiranost  1403, H (Hiršov)  -index 11.

Trenutno radi na Klinici za kardiologiju u Kliničkom centru Srbije na mestu Načelnika prijema specijalističkih ambulanti i dnevne bolnice. 

Živi u Beogradu, oženjen je i otac četvoro dece. 

Pitajte predsednika

Radmila Sarić
zamenica predsednika opštine
tel. 3081-442, E-pošta

Radmila Sarić, rođena 1949. godine u Beogradu.

Završila osnovnu školu „Jovan Miodragović“ i Petu beogradsku gimnaziju u Beogradu.

Diplomirala je na Prirodno – matematičkom fakultetu, na grupi za biologiju Univerziteta Beograd u Beogradu. 

Radila je kao profesor biologije i kao nastavnik u osnovnoj školi.

Bila je savetnik ministra u Ministarstu prosvete, kao i zaposlena u rektoratu Univerziteta Megatrend. 

Bila je član Izvršnog odbora SO Vračar, bila je odbornik Skupštine grada i odbornik u SO Vračar. 

Predsednik je Upravnog odbora Centra dečijih letovališta i predsednik Nadzornog odbora Instituta za transfuziju krvi. 
Član je SPS od 1990. godine.