A A A

Uvid u birački spisak

Na osnovu člana 14. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“br. 104/2009 i 99/2011), tačke 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“ br. 15/2012), a u vezi Odluke o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine grada Beograda  („Sl. glasnik RS“ br.  4/2018.godine), koji će se održati 04.03.2018. godine,  Uprava gradske opštine Vračar, upućuje

OBAVEŠTENJE GRAĐANIMA

I – ZA UVID  U JEDINSTVENI BIRAČKI SPISAK RADI VRŠENJA PROMENA (UPIS, BRISANJE, IZMENA, DOPUNA ILI ISPRAVKA) 

U birački spisak upisuju se lica koji imaju biračko pravo a nakon donošenja odluke o raspisivanju izbora i maloletna lica koja biračko pravo stiču najkasnije na dan izbora.

Uvid u deo biračkog spiska može se izvršiti neposredno svakog radnog dana, od 07,30-15,30 časova u zgradi gradske opštine Vračar, Njegoševa br. 77 (VII sprat –  kancelarija 702), kao i elektronskim putem na zvaničkoj internet stranici Ministarstva državne  uprave i lokalne samouprave https://upit.birackispisak.gov.rs/ unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana.

Birača, koji nije upisan u birački spisak,  do njegovog zaključenja upisuje  Uprava gradske opštine Vračar, a od njegovog zaključenja pa sve do 72 časa pre dana izbora Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (član 10. Zakona o jedinstvenom, biračkom spisku).                                         

II – DONOŠENJE REŠENJA O PROMENAMA U BIRAČKOM SPISKU

Do  zaključenja biračkog spiska, odnosno  do  16.02.2018. godine u 24,00 časa,  građani mogu  od  Uprave gradske opštine Vračar, ZAHTEVATI DONOŠENJE REŠENJA O PROMENAMA U BIRAČKOM SPISKU (član 14. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku i tačka 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku).

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid u birački spisak ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti u skladu sa zakonom i to na isti način i po istom postupku kao i građani.

SVE INFORMACIJE SE MOGU DOBITI NA TEL:  3081-558