euprava
euprava
Print Friendly, PDF & Email

Буџет

БУЏЕТ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА 2024. ГОДИНУ

Нацрт одлуке о буџету Градске општине Врачар за 2024. године са пројекцијама за 2025. и 2026. годину

Нацрт кадровског плана за 2024. годину

Одлука о изменама и допунама одлуке о привременом финансирању буџета Градске општине Врачар за период јануар-јун 2024. године

Предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о привременом финансирању буџета Градске општине Врачар за период јануар – јун 2024. године

Oдлукa о привременом финансирању буџета Градске општине Врачар за период јануар – јун 2024. године

Предлог одлуке о привременом финансирању буџета Градске општине Врачар за период јануар – јун 2024. године

План поступног увођења родно одговорног буџетирања 2025-2026-2027

Одлука о привременом финансирању буџета Градске општине Врачар за период јануар – март 2024. године

Предлог одлуке о привременом финансирању буџета Градске општине Врачар за период јануар – март 2024. године

БУЏЕТ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА 2023. ГОДИНУ

Извештаја о извршењу буџета Градске општине Врачар за период I-IX 2023. године

Извештај о извршењу буџета ГО Врачар за период I-IX 2023. године са предлогом закључка- 1. део

Извештај о извршењу буџета ГО Врачар за период I-IX 2023. године са предлогом закључка- 2. део

Извештај о извршењу буџета ГО Врачар за период I-VI 2023. године

Извештај о извршењу буџета ГО Врачар за период I-VI 2023. године са предлогом закључка- 1. део

Извештај о извршењу буџета ГО Врачар за период I-VI 2023. године са предлогом закључка- 2. део

Ребаланс 1-2023

Нацрт Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Врачар за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину – 1. део

Нацрт Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Врачар за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину – 2. део

Одлука о буџету Градске општине Врачар за 2023. године са пројекцијама за 2024. и 2025. годину

Нацрт одлуке о буџету Градске општине Врачар за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. године

Грађански водич кроз Одлуку о буџету Градске општине Врачар за 2023. годину

План поступног увођења родно одговорног буџетирања 2024-2025-2026

БУЏЕТ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА 2022. ГОДИНУ

БУЏЕТ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА 2019. ГОДИНУ

Skip to content