A A A

Kontakt

GRADSKA OPŠTINA VRAČAR, Njegoševa 77, 11111 Beograd

Kontakt telefon: 011 30 81 400

Radno vreme :

Uslužni centar: radnim danom od 7:30 do 15:30 časova,
Pisarnica – prijem podnesaka: radnim danom od 7:30 do 16:00 časova,
Komunalna inspekcija: radnim danom od 7:30 do 18:00 časa, subotom, nedeljom i u dane državnih praznika od 7:30 do 15:30 časova, dežurni telefon 069 88 51 083

Radno vreme drugih odeljenja  Uprave gradske opštine Vračar je raspoređeno na pet radnih dana, od ponedeljka do petka, počinje u 7:30, a završava se u 15:30 časova.

Radno vreme službe matičara je od 8:00 do 15:00 časova. Kontakt telefon 011 30 81 422 i 011 30 81 423

Gradska uprava Grada Beograda- Sekretarijat za javne prihode- odeljenje Vračar. Kontakt telefon 011 30 81 417 i 011 30 81 521

Unesite sledeće karaktere: captcha