Potraženo: Maj 2018

Print Friendly, PDF & Email

Osnova ažurne i efikasne Uprave je komunikacija sa građanima. Predsednik opštine Vračar, prof. dr Milan Nedeljković  zajedno sa  saradnicima upravo…

Print Friendly, PDF & Email

Prof. dr Duško Vulić, kardiolog,  redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci , dopisni član  Akademije nauka i umetnosti  Republike…