Maja Beganović formirala se kao umetnica pod sigurnom pedagoškom rukom profesora Čedomira Vasića, danas se bavi instalacijama, performansom, video umetnošću…