U susret lokalnim izborima, Kancelarija za ravnopravnost polova naše opštine pokreće pitanja učešća žena u politici: „Kvota za žene“, koje…