A A A

My image My image My image
Dodela sertifikata

ДОДЕЉЕНИ СЕРТИФИКАТИ ПОЛАЗНИЦИМА ОБУКЕ ЗА СРПСКИ ЗНАКОВНИ ЈЕЗИК

15 мар 2019

Заменица председника Градске општине Врачар Радмила Сарић и представник  Градске организације глувих Београда Михаило Гордић, доделили су сертификате за успешно завршену обуку српског знаковног језика припадницима МУП-а, Секретаријату за послове комуналне полиције и запосленима у Центру за социјални рад, Секретаријату за јавне приходе и привредном друштву VINSTROL.

„Пре свега желим да се захвалим градским органима и службама на сарадњи у овој хуманој акцији, што су омогућили запосленима да похађају обуку знаковног језика у општини Врачар. Циљ обуке коју смо организовали, а која је била бесплатна,  био је да се омогући комуникација са глувим и наглувим особама, као и да се олакша приступ услугама у градским службама и органима. Обука је једна од мера за унапређење приступачности информација и услуга која је дефинисана у Стратегији за унапређење проступачности Градске општине Врачар и пратећим Акционим планом. Такође, обезбедили смо  услугу тумача за знаковни језик који глуве особе могу бесплатно ангажовати“, изјавила је Радмила Сарић.
Полазници обуке ће знања о основама знаковног језика користити у комуникацији са глувим и наглувим лицима приликом пружања информација и услуга, као и приликом остваривања њихових права и обавеза.