Потражено: Септембар 2022

Print Friendly, PDF & Email

На основу Одлуке Већа Градске општине Врачар бр. 96-58/2022-VIII/5, Комисија за спровођење поступка за отуђење моторног возила путем прикупљања писмених…

Print Friendly, PDF & Email

Прво школско звоно, насмејани учитељи и весела дечја граја испунили су данас врачарске основне школе. Свечаном приредбом, поздравним говорима члана…