Потражено: Мај 2021

Print Friendly, PDF & Email

Са жељом да се сачува успомена на великана српског глумишта и изузетног интерпретатора поезије Петра Краља, Градска општина Врачар установила…

Print Friendly, PDF & Email

Чланом 42. став 4. Закона о буџетском систему прописано је да локални орган управе надлежан за финансије доставља Нацрт Одлуке…