Потражено: Пројекат

Print Friendly, PDF & Email

Председник Градске општине Врачар је Одлуком број 920-5/2022-VIII, расписао Јавни конкурс за финансирање програма који су усмерени ка унапређењу безбедности…