Потражено: Јул 2022

Print Friendly, PDF & Email

У делу цена исправља се објављени оглас тако да гласи: Цена – Почетне цене по којој се путничка возила отуђују утврђене су…

Print Friendly, PDF & Email

 Републички завод за статистику објављује Ранг листу кандидата за инструкторе у Попису 2022. који се позивају на предају документације, тестирање…

Print Friendly, PDF & Email

Председник Градске општине Врачар, у складу са објављеном Листом вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на конкурсу за финансирање програма удружења из буџета…