Потражено: Фебруар 2021

Print Friendly, PDF & Email

 Председник Градске општине Врачар донео је Одлуку о  избору пројеката удружења усмерених ка унапређењу безбедности саобраћаја на Врачару, којима се…

Print Friendly, PDF & Email

Градска општина Врачар је, у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма…

Print Friendly, PDF & Email

Председник Градске општине Врачар је Одлуком број 920-184/2020-VIII, расписао Јавни конкурс за финансирање програма који су усмерени ка унапређењу безбедности…