Потражено: Април 2021

Print Friendly, PDF & Email

Комисијa за спровођење поступка конкурса и избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Врачар,…

Print Friendly, PDF & Email

Председник Градске општине Врачар, на основу члана 12. став 7. Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање…