Потражено: Април 2024

Print Friendly, PDF & Email

Председник Градске општине Врачар, на основу члана 12. Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или…

Print Friendly, PDF & Email

Градска општина Врачар кроз програм „Сениори упознају Србију“ организује бесплатне једнодневне излете за пензионере, како би најстарији Врачарци лепше и…