Потражено: Август 2022

Print Friendly, PDF & Email

На основу Одлуке Већа Градске општине Врачар бр. 96-50/2022-VIII/3, Комисија за спровођење поступка за отуђење моторног возила путем прикупљања писмених…

Print Friendly, PDF & Email

Брига о најмлађима испуњава наша срца љубављу, јер су деца будућност вредна живљења, рада, стварања. Градска општина Врачар је ту…