Потражено: Март 2022

Print Friendly, PDF & Email

У ОБЛАСТИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА – РАЗВОЈ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Председник Градске општине Врачар расписао је Конкурс за финансирање и суфинансирање…