Потражено: Март 2022

Print Friendly, PDF & Email

Поштовани, Комисијa за спровођење поступка конкурса и избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине…

Print Friendly, PDF & Email

Комисија за расписивање и спровођење конкурса и доношење одлуке о избору корисника места за постављање привремених и покретних привремених објеката…