A A A

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА ПОДНЕТИХ НА ЈАВНОМ КОНКРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР У 2021. ГОДИНИ

29 апр 2021

Комисијa за спровођење поступка конкурса и избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Врачар, утврђује листу рангирања, у тексту доле

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања Листе вредновања и рангирања на интернет страници Градске општине Врачар.

На Листу вредновања и рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се може изјавити препорученом поштом или непосредно преко писарнице Градске општине Врачар на адресу:

Град Београд, Градска општина Врачар – Комисији за спровођење поступка Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у култури из буџета Градске општине Врачар, 11000 Београд, Његошева 77, са назнаком: „ПРИГОВОР по Јавном конкурсу“.

ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА ПОДНЕТИХ НА ЈАВНОМ КОНКРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР У 2021. ГОДИНИ