A A A

osnovni vizual

Грађани oпштине Врачар, придружимо се климатској акцији за боље услове живота у нашем граду!

22 апр 2021

Драги суграђани oпштине Врачар,
Суочавање са последицама климатских промена постаје нужност и у нашој средини. Зиме постају блаже, лета топлија, а ефекти ових промена постају видљиви у нашем свакодневном животу. Иако је ова прича још пре неку годину деловала као претња која допире из велике даљине, неопходност да се наш град и наши животи у њему адаптирају на климу која се све брже мења постаје приоритетно питање.

Постоји начин да свако од нас учествује у борби против климатских промена и помогне да им се наш град и наша oпштина лакше прилагоде: регистриструјте се и на интерактивној мапи означите локације на својој oпштини на којима осећате да вас климатске промене највише погађају. Можда је потребан хлад на некој аутобуској или трамвајској станици? Чесма у паркићу? Препознајете извор загађења? Или имате неки леп пример, поносни сте на зеленило у свом комшилуку? Обележите тачку и образложите зашто је то место добро или лоше, а ако је лоше – оставите предлог решења!

Бројна искуства и мишљења грађана касније се обједињавају да би се направио општи пресек стања условљеног климатским променама у Београду. Увид у досадашње резултате мапирања доступан је на:http://belgrade.terrifica.eu/
Мапирање је део међународног пројекта TeRRIFFICA, на коме је Центар за промоцију науке један од партнера, а сада се акцији придружује и Општина Врачар. Поред Београђана у мапирању позитивних и негативних ефеката климатских промена у својим градовима учествују грађани Париза, Барселоне, Познања, Минска и Фехте.

КЛИМАТСКА АКЦИЈА У БЕОГРАДУ И У НАШОЈ ОПШТИНИ


Циљ пројекта TeRRIFICA је свеобухватно интегрисање података, истраживања и акција, како би се створио општи преглед стања у неким деловима Европе, а једна од тих тачака је и Београд. Свестрани приступи који удружују најшири круг грађана, локалне активисте, истраживаче, доносиоце одлука и друге ангажоване појединце имају за циљ да пруже свеобухватне смернице за даљу борбу против климатских промена, прилагођавање измењеним околностима и предвиђање будућих дешавања.

Као један од иновативних начина да се што више људи укључи у тражење решења за изазове које климатске промене носе појављује се концепт грађанских научних истраживања (енг. Citizen Science), који значи да јавност заједно са научницима адресира одређени проблем кроз прикупљање и анализирање података, интерпретацију резултата, али и развој нових технологија и осмишљених акција деловања.

Кроз акцију „Расхлади град!“, која је усмерена управо на мотивацију и укључење грађана, неки од Београђана озбиљно су доживели своју улогу научних истраживача и указали на низ проблема у граду. Буди и ти активан грађанин!