A A A

My image My image My image

KONKURS ZA SUFINANSIRANJE SPORTSKIH PROGRAMA U 2017 GODINI

31 mar 2017
 Predsednik Gradske opštine Vračar raspisao je Javni konkurs za sufinansiranje sportskih programa i aktivnosti iz budžeta Gradske opštine Vračar u 2017. godini. 

Tekst Javnog konkursa i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde:

– Tekst javnog konkursa
– Prijavni obrazac za sportske organizacije po Javnom konkursu
– Obrazac za budžet programa
– Obrazac za predlog programa
– Obrazac za plan aktivnosti
– Obrazac za postignute uspehe i ostvarene rezultate u prethodnoj godini 

Rok prijave: 18. april 2017. godine

Odobreni program mora biti realizovan do kraja budžetske godine

Prijavne obrasce za podnošenje predloga za sufinansiranje aktivnosti fizičkih lica-sportista, možete preuzeti ovde:

– Prijavni obrazac za fizička lica- sportista
– Obrazac za budžet programa fizičkih lica – sportista

Sredstva će se dodeljivati samo do visine sredstava planiranih u budžetu za tekuću godinu za tu namenu.

*Korisnici javnih sredstava koji budu izabrani na Javnom konkursu su u obavezi aktiviranja posebnog namenskog dinarskog podračuna kod Uprave za trezor (Ministarstva finansija) za Ostale-posebne korisnike javnih sredstava, na koji se vrši prenos sredstava iz budžeta. Više informacija na linku:

http://www.trezor.gov.rs/index.php?section=news&category_id=30