A A A

My image My image My image

ODLUKA O IZBORU PROJEKATA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR U 2017. GODINI

5 apr 2017

Predsednik gradske opštine Vračar je dana 14. marta 2017. godine, doneo Odluku o izboru projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta GO Vračar u 2017. godini

Ovde možete preuzeti: