A A A

Zapošljavanje osoba sa Invaliditetom

Послодавцима представљени програми за запошљавање особа са инвалидитетом

29 мај 2018

Програми Националне службе за запошљавање и програми обука особа за инвалидитетом презентовани су представницима компанија и удружења на састанку које је организовала Градска општина Врачар у сарадњи са Националном службом за запошљавање.
Програме и позиве за запошљавање теже запошљивих лица представиле су испред Националне службе за запошљавање Марчела Вуинац Обућина, Весна Живковић Костић и Зорица Ристић
Радмила Сарић, заменица председника Градске општине Врачар захвалила се послодавцима на одзиву и подсетила на интерес који друштво остварује запошљавањем припадника посебних друштвених група. „Градска општина Врачар се интензивно бави питањем запошљавања теже запошљивих лица, посебно особа са инвалидитетом. Ми смо донели Акциони план за запошљавање за 2018. годину и настојимо да имплементирамо све мере активне политике запошљавања. Из искуства у спровођењу јавних радова на којима су биле ангажоване особе са инвалидитетом, могу да истакнем да су они радили са много ентузијазма и воље, а својим креативниим идејама допринели су развоју и унапређењу услуга које пружамо, а у погледу приступачности за све“, истакла је Сарић.
Овакви програми имају за циљ подизање свести о значају ангажовања посебних друштвених група, али и сензибилизација послодаваца према запошљавању особа са инвалидитетом.